รายชื่อประเทศ ที่คนไทย (ถือ Passport ไทย เล่มแดง) ไม่ต้องขอวีซ่า

รายชื่อ 28 ประเทศ ที่นักท่องเที่ยวคนไทยไม่ต้องยื่นขอ VISA ข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ปี 2558

ประเทศที่พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน : ปานามา*
ประเทศที่พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน : อาร์เจนตินา , บราซิล , ชิลี , เกาหลีใต้, เอกวาดอร์*, จอร์เจีย*, วานวาตู*  และเปรู
ประเทศที่พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน : ไต้หวัน, ฮ่องกง , อินโดนีเซีย* , ลาว , มาเก๊า , มองโกเลีย , มาเลเซีย* , มัลดีฟส์*, ฟิลิปปินส์*, เซเชลส์*, รัสเซีย, สิงคโปร์*, แอฟริกาใต้*, ตุรกี* และเวียดนาม
ประเทศที่พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน : ญี่ปุ่น*
ประเทศที่พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน : บรูไนฯ, บาห์เรน*, กัมพูชา และ เมียนมาร์**

** สำหรับบุคคล ที่เป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้น และถือพาสปอร์ตเล่มสีแดง… อนึ่งการเข้าประเทศต่างๆ เป็นดุลยพินิจ ของทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ เป็นผู้พิจารณา ในขั้นตอนสุดท้าย **

หมายเหตุ
* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
** หมายถึง เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ

ข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ปี 2558