fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Let’s Go Bali  ตลอดปี 2562 – 2563 เส้นทางเที่ยวสุดชิค  เที่ยวบาหลี Bali Tour

รายการทัวร์บาหลี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281907
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น)  วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ร้านของฝากกฤษณะ 
กิน : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์บาหลี ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท กิจกรรมบาหลีสวิง 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-813,99911,999
12-14 / 19-2111,999
13-15 / 20-22 / 25-27 / 26-2812,999
27-2914,999
31-2 ม.ค.15,999
ธันวาคม
6-813,99911,999
12-14 / 19-2111,999
13-15 / 20-22 / 25-27 / 26-2812,999
27-2914,999
31-2 ม.ค.15,999
มกราคม17-19 / 31-2 ก.พ.11,999
3-5 / 24-2612,999
มกราคม
17-19 / 31-2 ก.พ.11,999
3-5 / 24-2612,999
กุมภาพันธ์13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-1 มี.ค.11,999
6-812,999
7-913,999
กุมภาพันธ์
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-1 มี.ค.11,999
6-812,999
7-913,999
มีนาคม5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2911,999
มีนาคม
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2911,999
เมษายน2-4 / 9-11 / 23-25 / 30-2 พ.ค.12,999
3-5 / 17-19 / 24-2613,999
10-12 / 14-1614,999
13-1516,999
เมษายน
2-4 / 9-11 / 23-25 / 30-2 พ.ค.12,999
3-5 / 17-19 / 24-2613,999
10-12 / 14-1614,999
13-1516,999
พฤษภาคม1-314,999
8-1010,999
15-17 / 22-24 / 29-3111,999
พฤษภาคม
1-314,999
8-1010,999
15-17 / 22-24 / 29-3111,999
มิถุนายน5-710,999
12-14 / 19-21 / 26-2811,999
มิถุนายน
5-710,999
12-14 / 19-21 / 26-2811,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281908
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  วัดเม็งวี หรือทามาอายุน กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ตลาดปราบเซียน  ร้านของฝากกฤษณะ
กิน : เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) กินซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์บาหลี ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) กินซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม4-7 / 11-14 / 18-2114,999
25-2815,999
มกราคม
4-7 / 11-14 / 18-2114,999
25-2815,999
กุมภาพันธ์1-4 / 15-18 / 22-25 / 29-3 มี.ค.14,999
8-1116,999
กุมภาพันธ์
1-4 / 15-18 / 22-25 / 29-3 มี.ค.14,999
8-1116,999
มีนาคม7-1013,999
14-17 / 21-24 / 28-3114,999
มีนาคม
7-1013,999
14-17 / 21-24 / 28-3114,999
เมษายน4-716,999
11-1419,999
18-21 / 25-2815,999
เมษายน
4-716,999
11-1419,999
18-21 / 25-2815,999
พฤษภาคม2-5 / 3-615,999
9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-2 มิ.ย.13,999
พฤษภาคม
2-5 / 3-615,999
9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-2 มิ.ย.13,999
มิถุนายน6-9 / 13-16 / 20-2313,999
27-3012,999
มิถุนายน
6-9 / 13-16 / 20-2313,999
27-3012,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281906
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารบาตูอัน วิหารเทมภัคศิริงค์ หมู่บ้านคินตามณี บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น) ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู วิหารเบซากีห์ วานากิรีฮิลส์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ภูเขาไฟเบดูกัลป์ วิหารอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาห์ล็อต อนุสาวรีรามายณะ
ช้อป : ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
กิน : ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
พิเศษ : โชว์ระบำบารองแดนซ์ ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์บาหลี ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม10-1312,999
17-2013,999
31-3 ก.พ.14,999
มกราคม
10-1312,999
17-2013,999
31-3 ก.พ.14,999
กุมภาพันธ์14-17 / 21-24 / 28-2 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
14-17 / 21-24 / 28-2 มี.ค.14,999
มีนาคม6-9 / 13-16 / 20-2314,999
มีนาคม
6-9 / 13-16 / 20-2314,999