fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ทัวร์กุ้ยหลิน 2567 – 2568 หยางซั่ว ชมนาขั้นบันได เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองแห่งเขาเขียว แม่น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวยงาม เที่ยวกุ้ยหลิน ธรรมชาติที่รอทุกท่านมาค้นพบ มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายการทัวร์กุ้ยหลิน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524307
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หนานหนิง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  กุ้ยหลิน  หลงเซิ่น  นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)  กุ้ยหลิน  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  ชมแสงสีเขางวงช้างยามค่ำคืน  ชมแสงสีเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)  ล่องเรือใหญ่ชมความงามแม่น้ำหลีเจียง  หยางซั่ว  อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง  โชว์ Impression Liu Sanjie  กุ้ยหลิน  เขาหลูยี่ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)   เมืองลับแล  ถ้ำขลุ่ยอ้อ  นั่งรถไฟความเร็วสูง  หนานหนิง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ เผือกคริสตัล / ปิ้งย่างเกาหลี / ปลาอบเบียร์ / หมูสามชั้นอบเผือก / บุฟเฟ่ต์บนเรือ
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือใหญ่ชมแม่น้ำหลีเจียง เขาหลูหยี่ (CZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม22-26 (วันวิสาขบูชา) / 29-2 มิ.ย.28,999
พฤษภาคม
22-26 (วันวิสาขบูชา) / 29-2 มิ.ย.28,999
มิถุนายน12-16 / 26-3027,999
มิถุนายน
12-16 / 26-3027,999
กรกฎาคม10-14 / 17-21 / 24-28 (วันเฉลิม ร.10)28,999
กรกฎาคม
10-14 / 17-21 / 24-28 (วันเฉลิม ร.10)28,999
มกราคม7-11 / 21-2528,999
มกราคม
7-11 / 21-2528,999
กันยายน4-8 / 18-2228,999
กันยายน
4-8 / 18-2228,999
ตุลาคม9-13 / 16-2028,999
23-27 (วันปิยมหาราช)29,999
ตุลาคม
9-13 / 16-2028,999
23-27 (วันปิยมหาราช)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824472
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกุ้ยหลิน  ถ้ำขลุ่ยอ้อ  ร้านผ้าไหม  เขางวงช้าง  เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)  Dream like Lijiang Show  ร้านหยก  เขาวงพระจันทร์  เมืองหยางซั่ว  ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)  ถนนฝรั่ง  เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย เมืองหยางซั่ว  เขาหลูยี่ +ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  เมืองโบราณต้าซี  เมืองกุ้ยหลิน  เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล  ร้านสมุนไพรจีน  พระราชวังโบราณ+กำแพงวังโบราณ+ยอดเขาตูซิว  อาคารเซียวหยาว  ถนนโบราณตงซี  พิพิธภัณฑ์ดอกไม้  ประตูโบราณกูหนานเหมิน + ต้นไม้พันปี **ไม่รวมค่าวีซ่า**   
กิน : เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด ปลาอบเบียร์ เผือกคริสตัล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน PARADISE GUILIN เขาหลูยี่ หยางซั่ว (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-2 พ.ค. (วันแรงงาน) 1 ที่สุดท้าย16,888
เมษายน
27-2 พ.ค. (วันแรงงาน) 1 ที่สุดท้าย16,888
พฤษภาคม11-1615,888
พฤษภาคม
11-1615,888
มิถุนายน15-20 / 29-4 ก.ค.15,888
มิถุนายน
15-20 / 29-4 ก.ค.15,888
กรกฎาคม13-1814,888
20-25 / 27-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)15,888
กรกฎาคม
13-1814,888
20-25 / 27-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)15,888
สิงหาคม3-8 / 10-15 (วันแม่)15,888
17-2214,888
สิงหาคม
3-8 / 10-15 (วันแม่)15,888
17-2214,888
กันยายน14-19 / 28-3 ต.ค.15,888
กันยายน
14-19 / 28-3 ต.ค.15,888
ตุลาคม12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 26-3116,888
ตุลาคม
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 26-3116,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924493
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกุ้ยหลิน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน เมืองกุ้ยหยาง เมืองโบราณชิงหยวน เมืองไขหลี่ เมืองซีเจียง หมู่บ้านแม้วแห่งซีเจียง จุดชมวิวหมู่บ้านพันหลังคา ชมโชว์การแสดงชนเผ่าม้ง (ชนเผ่ากลุ่มน้อย) เมืองอันชุ่น น้ำตกหวงกว่อซู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจว  เมืองกุ้ยหลิน เมืองหยางซั่ว ภูเขาหลูยี่ ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครี่งสาย)  ถนนซีเจีย เมืองกุ้ยหลิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : เผือกอบหมูสามชั้น + เผือกคริสตัล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน กุ้ยโจว อันชุน (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มกรุ๊ป25,999
เมษายน
เต็มกรุ๊ป25,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924067
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกุ้ยหลิน  เมืองหลงเซิ่น  นาขั้นบันไดหลงจี้  เมืองเฟิ่งหวง  เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองฟูหรง  เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (วิวกลางคืน)  เมืองจี้โส่ว  เขตอุทยานอ่ายจ้าย  สะพานอ่ายจ้าย  ระเบียงกระจก  เมืองกุ้ยหลิน  ถนนคนเดินตงซีเซียง  เมืองหยางซั่ว  เขาหลูยี่ (นั่งกระเช้า)  ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครี่งสาย)  ถนนซีเจีย  OPTION โชว์ IMPRESSION LIU SANJIE เมืองกุ้ยหลิน  ถ้ำขลุ่ยอ้อ  เขางวงช้าง  เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ! เผือกอบหมูสามชัน / เผือกคริสตัล / ชาบูชาบู / ปลาอบเบียร์
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ GUILIN หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น จี้โส่ว หยางซั่ว (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)25,99922,999
เมษายน
27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)25,99922,999

** ลดราคา