fbpx
พบ 26 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

***** กระเช้านองปิงปิดปรับปรุง 9-14 ตุลาคม 2566 *****

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423848
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง 360  พระใหญ่เที่ยนถาน  ซิตี้เกท เอ้าทเล็ท  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : พิเศษ!! เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-726,99922,999
12-14 (วันสวรรคต ร.9)28,999
19-21 / 24-2627,999
ตุลาคม
5-726,99922,999
12-14 (วันสวรรคต ร.9)28,999
19-21 / 24-2627,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823767
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-2 ต.ค.17,99014,990
กันยายน
30-2 ต.ค.17,99014,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423522
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท   ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ
พิเศษ : ดิสนีย์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) / พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน19-22 / 20-23 / 24-27 / 26-29 / 27-30 / 28-1 ธ.ค.22,999
พฤศจิกายน
19-22 / 20-23 / 24-27 / 26-29 / 27-30 / 28-1 ธ.ค.22,999
ธันวาคม4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 10-13 / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ)23,999
13-16 / 16-1924,999
ธันวาคม
4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 10-13 / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ)23,999
13-16 / 16-1924,999
มกราคม26-2922,999
มกราคม
26-2922,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823599
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony f Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / เลือกซื้อทัวร์ disneyland (option)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน29-1 ต.ค.19,990
กันยายน
29-1 ต.ค.19,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923710
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG FREE DAY (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม29-3114,999
ตุลาคม
29-3114,999
พฤศจิกายน3-5 / 5-7 / 9-11 / 12-14 / 23-2515,999
17-19 / 18-2016,999
พฤศจิกายน
3-5 / 5-7 / 9-11 / 12-14 / 23-2515,999
17-19 / 18-2016,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK55231069
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  AVENUE OF STAR  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่าน เลดี้ มาร์เก็ต  HONGKONG DISNEYLAND (รวมบัตรเข้าและมีรถรับ-ส่ง)
กิน : เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG Fun and Mutelu (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-18 / 20-22 20,999
ตุลาคม
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-18 / 20-22 20,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423846
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้ง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง / ห่านย่าง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระนองปิง – ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-17 / 25-28 / 26-29 / 27-3027,999
21-24 (วันปิยมหาราช)28,999
ตุลาคม
14-17 / 25-28 / 26-29 / 27-3027,999
21-24 (วันปิยมหาราช)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK28231180
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  รีพัลส์เบย์  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : เมนูพิเศษ.. ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น / ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดางท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์ (EK) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม14-1721,990
ธันวาคม
14-1721,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231140
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : VICTORIA PEAK (นั่งรถรางพีคแทรม)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า รวมรถรับ-ส่ง)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND NEW YEAR 2024 (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)32,999
ธันวาคม
30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)33,999
31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)32,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK1523607
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ชายหาดรีพัสล์เบย์  วิคทอเรีย พอยท์  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์  นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  อิสระช้อปปิ้ง
กิน : เมนูพิเศษ...ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งสุดมันส์ (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2923,999
ตุลาคม
26-2923,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK09231043
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  หมู่บ้านชาวประมงไทโอ  สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าเลท  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ย่านจิมซาจุ่ย  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG ช้อปปิ้ง ไหว้พระ (HX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-16 / 28-3022,999
19-2120,999
22-24 (วันปิยมหาราช)23,999
26-2821,999
ตุลาคม
14-16 / 28-3022,999
19-2120,999
22-24 (วันปิยมหาราช)23,999
26-2821,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923978
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกาะลันเตา  สถานีตุงชุง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าเลท  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าบัตร+พร้อมบริการรถรับ-ส่ง  วัดแชกงเก่า 600 ปี  วัดปักไท่  โรงงานจิวเวลลี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ Li Yu Mun / ชาบูบุฟเฟ่ต์ / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG ดิสนีย์ ช้อปปิ้ง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-927,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,999
28-3028,999
ตุลาคม
7-927,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,999
28-3028,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK54231121
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าและรถรับ-ส่ง)  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-2625,999
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-2625,999
มกราคม12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2925,999
มกราคม
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2925,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823697
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง EP.3 (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-21 21,990
22-24 (วันปิยมหาราช)22,99021,990
27-2922,990
ตุลาคม
19-21 21,990
22-24 (วันปิยมหาราช)22,99021,990
27-2922,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK28231060
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์)
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ET) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-2015,99014,990
ตุลาคม
18-2015,99014,990
พฤศจิกายน8-1014,990
พฤศจิกายน
8-1014,990
ธันวาคม4-6 (วันพ่อ) / 11-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990
ธันวาคม
4-6 (วันพ่อ) / 11-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823768
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม8-10 18,990
27-29 / 28-3019,990
21-23 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
8-10 18,990
27-29 / 28-3019,990
21-23 (วันปิยมหาราช)21,990
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-2719,990
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-2719,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423777
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รีพลัสเบย์   จุดชมวิว VICTORIA  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ / ชาบู สไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-825,99923,999
14-16 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-3125,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
6-825,99923,999
14-16 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-3125,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 24-26 / 25-2725,999
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 24-26 / 25-2725,999
ธันวาคม1-3 / 8-10 / 15-17 / 3-5 (วันพ่อ)26,999
7-9 / 16-1825,999
ธันวาคม
1-3 / 8-10 / 15-17 / 3-5 (วันพ่อ)26,999
7-9 / 16-1825,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823862
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน4-6 / 11-1319,990
พฤศจิกายน
4-6 / 11-1319,990
ธันวาคม10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)22,990
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824025
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars   มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม11-14 / 18-21 / 25-2824,990
มกราคม
11-14 / 18-21 / 25-2824,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2424048
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล   วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เวเนเชี่ยน 
กิน : เมนูพิเศษ.. ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น) / ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU มาเก๊า ฮ่องกง นั่งกระเช้ายนองปิง (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2921,990
มกราคม
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2921,990
กุมภาพันธ์2-521,990
23-26 (วันมาฆบูชา)24,990
กุมภาพันธ์
2-521,990
23-26 (วันมาฆบูชา)24,990
มกราคม1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2521,990
มกราคม
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2521,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824031
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์   Avenue of Stars  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม10-1316,990
19-2217,990
มกราคม
10-1316,990
19-2217,990
มีนาคม7-10 / 8-11 / 15-1817,990
มีนาคม
7-10 / 8-11 / 15-1817,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824023
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง) ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์ (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-2920,990
มกราคม
13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-2920,990
กุมภาพันธ์24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
กุมภาพันธ์
24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม2-4 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 21-23 / 24-2620,990
มีนาคม
2-4 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 17-19 / 21-23 / 24-2620,990
พฤษภาคม3-5 / 4-6 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)21,990
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2020,990
24-26 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
พฤษภาคม
3-5 / 4-6 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)21,990
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2020,990
24-26 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
มิถุนายน1-3 / 2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-2419,990
มิถุนายน
1-3 / 2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-2419,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824032
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เลต  ฮ่องกง  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (HX) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม17-2121,990
มกราคม
17-2121,990
กุมภาพันธ์28-3 มี.ค.21,990
กุมภาพันธ์
28-3 มี.ค.21,990
มีนาคม6-10 / 13-1721,990
มีนาคม
6-10 / 13-1721,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824045
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-7 / 6-818,990
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2919,990
มกราคม
5-7 / 6-818,990
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2919,990
กุมภาพันธ์23-25 / 25-2720,990
24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
กุมภาพันธ์
23-25 / 25-2720,990
24-26 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 23-2519,990
มีนาคม
1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 23-2519,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823967
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony of Lights  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  เวเนเชี่ยน  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป24,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป24,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823966
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์จีน HONG KONG ไหว้พระ ชมแสงสี ช้อปปิ้ง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป22,99019,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป22,99019,990

** ลดราคา