fbpx
พบ 21 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

***** กระเช้านองปิงปิดปรับปรุง 11-21 มีนาคม 2567 *****

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424074
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮ่องกง  จุดชมวิว วิคตอเรีย รีพลัสเบย์  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  วัดแชกงหมิว  ดิสนี่ย์แลนด์ ครึ่งวัน (พร้อมดูพลุ)  วัดหวังต้าเซียน  ร้านหยก  ย่านเลดี้มาร์เก็ต
กิน : พิเศษ!! เมนูห่านย่าง / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SONGKRAN DISNEYLAND ดูพลุ (HB) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-14 / 15-17 (วันสงกรานต์)28,999
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)29,999
เมษายน
12-14 / 15-17 (วันสงกรานต์)28,999
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424160
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮ่องกง ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนู ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-14 / 13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)23,999
15-17 (วันสงกรานต์)21,999
19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-2820,999
เมษายน
12-14 / 13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)23,999
15-17 (วันสงกรานต์)21,999
19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-2820,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424398
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท  ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  รีพลัสเบย์  จุกชมวิววิคตอเรีย  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน
กิน : ติ่มซำ / เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ บินเช้า กลับดึก (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม9-12 / 10-1323,99921,999
13-16 / 14-17 / 16-1923,999
มีนาคม
9-12 / 10-1323,99921,999
13-16 / 14-17 / 16-1923,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0924387
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกง  โรงงานจิลเวลรี่  ร้านหยก
กิน : มื้อพิเศษ! ชาบู ชาบู
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACAO (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม14-1724,99922,999
มีนาคม
14-1724,99922,999
พฤษภาคม1-4 (วันแรงงาน) / 3-6 (วันฉัตรมงคล)26,999
พฤษภาคม
1-4 (วันแรงงาน) / 3-6 (วันฉัตรมงคล)26,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0924253
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์  ย่านคอสเวย์เบย์  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดเจ้ากวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวลรี่  ร้านหยก  ย่านจิมซาจุ่ย
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND (HX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม15-1723,999
มีนาคม
15-1723,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423134
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จุดชมวิว วิคตอเรีย  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
กิน : ติ่มซำ / ชาบู
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SHOPPING สายมู (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์2-4 / 23-2520,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 23-2520,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923925
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วิคตอเรียพีค  นั่งรถรางพีคแทรม  จุดชมวิวเดอะพีค  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  ถนนซุปเปอร์สตาร์  SYMPHONY OF LIGHTS  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชงกงหมิว  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก ย่านจิมซาจุ่ย
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND SHOPPING (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม7-9 / 8-10 23,99921,999
15-17 23,999
มีนาคม
7-9 / 8-10 23,99921,999
15-17 23,999
เมษายน6-8 (วันจักรี)26,999
12-14 (วันสงกรานต์) ว่าง 1 ที่สุดท้าย / 15-17 (วันสงกรานต์)25,999
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)27,999
26-2824,999
เมษายน
6-8 (วันจักรี)26,999
12-14 (วันสงกรานต์) ว่าง 1 ที่สุดท้าย / 15-17 (วันสงกรานต์)25,999
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)27,999
26-2824,999
พฤษภาคม10-12 / 17-19 / 24-2624,999
พฤษภาคม
10-12 / 17-19 / 24-2624,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424452
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าพ่อกวนอูกวนไท  รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า + รถรับส่ง)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND เต็มวัน บินเช้า กลับค่ำ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน8-10 / 9-11 / 17-1927,999
10-1229,999
20-22 / 24-26 / 25-27 / 26-2823,999
เมษายน
8-10 / 9-11 / 17-1927,999
10-1229,999
20-22 / 24-26 / 25-27 / 26-2823,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK8824888
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  กระเช้านองปิง  วัดพระใหญ่เทียนถาน  วัดโป่หลิน  Citygate Outlets   Avenue of star  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / วัดซีซ้าน / ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและ Harbor City (ไม่มีรถบัสให้บริการ หัวหน้าทัวร์ไทยคอยอำนวยความสะดวกและนำคณะเดินทางไปยัง 3 สถานที่แนะนำ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  Jewely Shop  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  SEAT IN-COACH TO MACAU VIA HZMB  เซนาโด้ สแควร์  1 ปีมีครั้งเดียว วันเปิดทรัพย์ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม นำไหว้โดย “อาจารย์ทศพร ศรีตุลา (หมอช้าง)” ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม (มาเก๊า)  วัดอาม่า- ร้านขนม  Photo stop Macau Tower  The Parisian Macao  The Venetian **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษยามค่ำคืน!!! Dinner Hot Pot Buffet Seafood & Meat / เมนูห่านย่างสไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : 1 ปีมีครั้งเดียว วันเปิดทรัพย์ พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม นำไหว้โดย “อาจารย์ทศพร ศรีตุลา (หมอช้าง)” ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม (มาเก๊า) ด้วยฤกษ์แรกและดีที่สุด / พัก 4 ดาว + พักมาเก๊า 1 คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU เข้าร่วมพิธีเปิดทรัพย์กับหมอช้าง ด้วยฤกษ์แรกที่ดีที่สุด 1 ปีมีครั้งเดียว (พักมาเก๊า 1 คืน) (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม3-636,168
มีนาคม
3-636,168

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423777
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รีพลัสเบย์   จุดชมวิว VICTORIA  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ / ชาบู สไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-2423,999
24-26 (วันมาฆบูชา)25,999
กุมภาพันธ์
22-2423,999
24-26 (วันมาฆบูชา)25,999
มีนาคม1-3 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย ฟรีพักเดี่ยว) / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 23-25 / 29-3123,999
มีนาคม
1-3 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย ฟรีพักเดี่ยว) / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 23-25 / 29-3123,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824023
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง) ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพลัสเบย์ (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม21-2320,990
มีนาคม
21-2320,990
พฤษภาคม3-5 / 4-6 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)21,990
11-13 / 17-1920,990
24-26 / 31-2 มิ.ย.19,990
พฤษภาคม
3-5 / 4-6 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)21,990
11-13 / 17-1920,990
24-26 / 31-2 มิ.ย.19,990
มิถุนายน 2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
8-10 / 15-17 / 22-2419,990
มิถุนายน
2-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
8-10 / 15-17 / 22-2419,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823667
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : A Symphony of Lights  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมบัตรเข้าแล้ว มีรถรับ-ส่ง)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม9-11 21,990
23-2522,990
มีนาคม
9-11 21,990
23-2522,990
เมษายน12-14 / 13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)29,990
19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2920,990
เมษายน
12-14 / 13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์)29,990
19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2920,990
พฤษภาคม3-5 / 10-1220,990
4-6 (วันฉัตรมงคล)21,990
พฤษภาคม
3-5 / 10-1220,990
4-6 (วันฉัตรมงคล)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824031
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์   Avenue of Stars  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม24-27 / 27-3017,990
มีนาคม
24-27 / 27-3017,990
เมษายน18-21 / 19-22 / 25-28 (bus B) / 27-30 18,990
25-28 (bus A)17,990
เมษายน
18-21 / 19-22 / 25-28 (bus B) / 27-30 18,990
25-28 (bus A)17,990
พฤษภาคม29-1 มิ.ย. 16,990
พฤษภาคม
29-1 มิ.ย. 16,990
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824032
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เลต  ฮ่องกง  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (HX) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม6-10 / 20-24 / 21-25 / 29-2 เม.ย.21,990
มีนาคม
6-10 / 20-24 / 21-25 / 29-2 เม.ย.21,990
เมษายน20-24 / 23-2721,990
เมษายน
20-24 / 23-2721,990
พฤษภาคม8-1221,990
16-2020,990
พฤษภาคม
8-1221,990
16-2020,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824466
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์ยนำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม18-2018,990
พฤษภาคม
18-2018,990
มิถุนายน7-919,990
8-10 / 15-17 / 22-2418,990
มิถุนายน
7-919,990
8-10 / 15-17 / 22-2418,990
กรกฎาคม5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-1519,990
กรกฎาคม
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-1519,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824045
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม8-10 / 15-1719,990
มีนาคม
8-10 / 15-1719,990
พฤษภาคม11-13 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
17-19 / 18-2018,990
พฤษภาคม
11-13 / 25-27 / 31-2 มิ.ย.19,990
17-19 / 18-2018,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824180
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท 
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม11-1419,990
พฤษภาคม
11-1419,990
มิถุนายน1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
22-2519,990
มิถุนายน
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
22-2519,990
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5524087
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  Avenue of Star  เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน “วันเปิดทรัพย์”  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดกวนไท  ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต  นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  Citygate Outlet 
กิน : เมนูพิเศษ ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบู พร้อมทั้งบุฟเฟ่ต์เบียร์
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง Wealthy Billionaires Hongkong Kowloon (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม5-721,999
มีนาคม
5-721,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5524085
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  Avenue of Star  เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน “วันเปิดทรัพย์”  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดกวนไท  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  Citygate Outlet
กิน : เมนูพิเศษ ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบู พร้อมทั้งบุฟเฟ่ต์เบียร์ / หลี่ หยุ่น หมุ่น เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร และอาหารทะเลสด ๆ
พิเศษ : พัก 5 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง Wealthy Trillionaires Hongkong Kowloon (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม5-725,999
มีนาคม
5-725,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5524290
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  Avenue of Star  อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อออฟชั่นทัวร์มาเก๊า / หรือกระเช้านองปิง / หรือดิสนีย์แลนด์  เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน  โรงงานจิวเวอร์รี่ “กังหันนำโชค”  วัดหวังต้าเซียน  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนู!! บุฟเฟ่ต์ชาบู รวมเครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์ และเบียร์ไม่อั้น / ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง Special Fun Fin and Mutelu Hongkong (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์29-2 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
29-2 มี.ค.13,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423522
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท   ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ
พิเศษ : ดิสนีย์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) / พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคมเต็มกรุ๊ป22,999
มกราคม
เต็มกรุ๊ป22,999