fbpx
พบ 9 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2822538
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : พิเศษ เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม24-26 (วันคริสต์มาส)23,990
ธันวาคม
24-26 (วันคริสต์มาส)23,990
มกราคม7-9 20,990
มกราคม
7-9 20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม13-15 / 14-1620,990
มกราคม
13-15 / 14-1620,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823118
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท AVENUE OF STARS  A Symphony of Lights  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ นองปิง (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม1-425,990
มกราคม
1-425,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2822537
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว) ชมการแสดงดอกไม้ไฟ  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA
กิน : พิเศษ เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง ปีใหม่ HONG KONG DISNEYLAND ไหว้พระ (HX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
30-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง 2 มื้อ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG พีคแทรม นองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์9-12 / 16-19 / 23-2621,990
กุมภาพันธ์
9-12 / 16-19 / 23-2621,990
มีนาคม2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)23,990
9-12 / 10-13 / 17-20 / 23-26 / 24-2722,990
มีนาคม
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)23,990
9-12 / 10-13 / 17-20 / 23-26 / 24-2722,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823120
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2720,990
กุมภาพันธ์
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2720,990
มีนาคม2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-2519,990
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2720,990
3-5 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-2519,990
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2720,990
3-5 (วันมาฆบูชา)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823121
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์24-26 / 25-2719,990
กุมภาพันธ์
24-26 / 25-2719,990
มีนาคม3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2019,990
24-26 / 25-27 / 31-2 เม.ย.20,990
4-6 (วันมาฆบูชา)21,990
มีนาคม
3-5 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-2019,990
24-26 / 25-27 / 31-2 เม.ย.20,990
4-6 (วันมาฆบูชา)21,990
เมษายน1-3 / 21-23 / 22-2420,990
29-1 พ.ค. / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
เมษายน
1-3 / 21-23 / 22-2420,990
29-1 พ.ค. / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0922534
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สนามบินเช็กแลปก๊อก  รีพัลส์ เบย์  วิตตอเรีย พีค  เกาะลันเตา  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกท เอ้าท์เลท  อ่าววิคตอเรีย  Avenue of Star & Symphony of Lights  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ณ ภัตตาคาร เมนู ลี่ หยุ่น หมุ่น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND (EK) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม15-1823,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)32,999
ธันวาคม
15-1823,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)32,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0922525
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เกาะลันเตา  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกท เอ้าท์เลท  อ่าววิคตอเรีย  Avenue of Star & Symphony of Lights  รีพัสล์ เบย์  วิคตอเรีย พีค  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG (EK) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม15-1819,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999
ธันวาคม
15-1819,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999

** วันหยุด