fbpx
พบ 17 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823509
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่หลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  เวเนเชี่ยน  ร้านขนมพื้นเมือง  ฮ่องกง  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
กิน : ติ่มซำ 2 มื้อ / ห่านย่าง
พิเศษ : บินเช้า กลับค่ำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ฮ่องกง มาเก๊า กระเช้านองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-3021,990
เมษายน
27-3021,990
พฤษภาคม11-14 / 18-21 / 25-2821,990
17-2019,990
พฤษภาคม
11-14 / 18-21 / 25-2821,990
17-2019,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423476
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าพ่อกวนอู กวนไท  รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรียพีค  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)   วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ 2 มื้อ / ชาบูสไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : บินเช้ากลับเย็น / ดิสนีย์เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 27-29 / 28-3025,999
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)26,999
เมษายน
18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 27-29 / 28-3025,999
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)26,999
พฤษภาคม5-7 / 6-8 (วันฉัตรมงคล)25,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 25-27 / 27-2923,999
พฤษภาคม
5-7 / 6-8 (วันฉัตรมงคล)25,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 25-27 / 27-2923,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823323
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / ไหว้แจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-3016,990
30-2 พ.ค.17,990
เมษายน
28-3016,990
30-2 พ.ค.17,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823458
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / บินเช้ากลับเย็น

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง รีพลัสเบย์ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-3019,990
30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)20,990
เมษายน
28-3019,990
30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)20,990
พฤษภาคม5-7 (วันฉัตรมงคล)20,990
6-819,990
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2918,990
พฤษภาคม
5-7 (วันฉัตรมงคล)20,990
6-819,990
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2918,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823489
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ติ่มซำฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ฮ่องกง นองปิง ดีสนีย์แลนด์ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
เมษายน
29-1 พ.ค. (วันแรงงาน)17,990
พฤษภาคม12-14 / 13-15 / 19-21 / 26-28 / 27-2917,990
20-2215,990
พฤษภาคม
12-14 / 13-15 / 19-21 / 26-28 / 27-2917,990
20-2215,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823121
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ นองปิง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน22-2420,990
30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990
เมษายน
22-2420,990
30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823422
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดหวังต้าเซียน  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ใม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ / เมนูห่านย่างฮ่องกง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน2-417,990
9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 22-14 / 23-25 / 30-2 ก.ค.16,990
มิถุนายน
2-417,990
9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 22-14 / 23-25 / 30-2 ก.ค.16,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823512
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนียแลนด์ ไหว้พระ EP.4 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน2-4 / 3-5 / 4-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-2615,990
มิถุนายน
2-4 / 3-5 / 4-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,990
9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-2615,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823184
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ และห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2 (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-17 (วันสงกรานต์)27,990
เมษายน
15-17 (วันสงกรานต์)27,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม(เต็ม)20,990
มกราคม
(เต็ม)20,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823271
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าบัตรแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui
กิน : ติ่มซำ เมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว EP.2 (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-15 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป27,990
เมษายน
13-15 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป27,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823262
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก
กิน : เมนูห่านย่างฮ่องกง / ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
พิเศษ : พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว (UO) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)16,990
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)16,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5423280
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัสเบย์  เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท  ถนนซุปเปอร์สตาร์  ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว ย่านช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG PEAKTRAM ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (HX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มทุกกรุ๊ป21,99919,999
มีนาคม
เต็มทุกกรุ๊ป21,99919,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823174
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป20,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป20,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5523231
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  ช้อปปิ้ง เลดี้ มาร์เก็ต  เลือกซื้อทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการ ไม่มีไกด์นำเที่ยว ไกด์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ชมวิวอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัลส์เบย์  โรงงานจิวเวลรี่  วัดแชกงหมิว  ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูห่านย่างฮ่องกง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง MAJESTIC HONGKONG CHEKUNGMIU (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)16,999
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)16,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823324
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว / ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป15,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป15,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง 2 มื้อ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG พีคแทรม นองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(ปิดทุกกรุ๊ป)22,990
มีนาคม
(ปิดทุกกรุ๊ป)22,990