fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ฮ่องกง+ทัวร์มาเก๊า 2567 และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424293
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมาเก๊า  วัดอาม่า  ร้านขนม  โบสถ์เซนต์ปอล์ต  จตุรัสเซนาโด  เวเนเชี่ยนมาเก๊า  ปาริเชียนมาเก๊า  เมืองจูไห่  ถนนคู่รัก  ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่  วัดผู่โถว  ร้านหยก, ร้านยา ร้านผ้าไหมหรือยางพารา  เมืองเซินเจิ้น  ตลาดหล่ออู่  วัดกวนอู  เมืองฮ่องกง  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม28-3114,99910,999
พฤษภาคม
28-3114,99910,999
มิถุนายน6-9 / 9-12 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 27-3014,999
มิถุนายน
6-9 / 9-12 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 27-3014,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0924387
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกง  โรงงานจิลเวลรี่  ร้านหยก
กิน : มื้อพิเศษ! ชาบู ชาบู
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACAO (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม31-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)26,99920,999
พฤษภาคม
31-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)26,99920,999
มิถุนายน13-1625,999
มิถุนายน
13-1625,999
กรกฎาคม19-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)27,999
กรกฎาคม
19-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)27,999
กันยายน19-2225,999
กันยายน
19-2225,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824109
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU นองปิง เวเนเชี่ยน (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน8-11 / 15-18 / 22-2521,990
27-30 / 28-1 ก.ค. / 29-2 ก.ค.22,990
มิถุนายน
8-11 / 15-18 / 22-2521,990
27-30 / 28-1 ก.ค. / 29-2 ก.ค.22,990
กรกฎาคม5-8 / 6-9 / 11-14 / 12-15 / 13-1622,990
กรกฎาคม
5-8 / 6-9 / 11-14 / 12-15 / 13-1622,990
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
19-22 / 25-28 / 26-29 / 20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
19-22 / 25-28 / 26-29 / 20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824269
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (TG) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน7-9 / 14-1621,990
21-2320,990
มิถุนายน
7-9 / 14-1621,990
21-2320,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824227
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU นองปิง เวเนเชี่ยน (HB) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
16-2022,990
ตุลาคม
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
16-2022,990

** วันหยุด