fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ Let’s Go India พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่แคชเมียร์

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID281904
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง) พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ อัคราฟอร์ท ทัชมาฮาล กุตับมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท
กิน : เมนูอาหารไทย 1 มื้อ
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%+แจกฟรีชุดสาหรี หิมาลายา ลิป บาล์ม

ทัวร์อินเดีย ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-10 23,99921,999
13-1722,99921,999
7-1123,999
ธันวาคม
6-10 23,99921,999
13-1722,99921,999
7-1123,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282001
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชัยปุระ แชนด์เบารี  ฟเตหปุระสีกรี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  อัครา ฟอร์ท  เมืองชัยปุระ  วัดพระพิฆเณศ ฮาวา มาฮาล  ซิตี้ พาเลซ  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด  ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ 
พิเศษ : ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล / นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง City Palace

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ราคาถูก 5วัน 3คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์9-1317,999
11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-2915,999
กุมภาพันธ์
9-1317,999
11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-2915,999
มีนาคม8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-2816,999
มีนาคม
8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-2816,999
เมษายน5-9 / 26-3017,999
7-1115,999
12-1619,999
เมษายน
5-9 / 26-3017,999
7-1115,999
12-1619,999
พฤษภาคม3-717,999
พฤษภาคม
3-717,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282003
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนจัสม่า ชาฮี  สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / พักบ้านเรือ 3 คืน / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี การบินไทย 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์6-1131,999
13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 / 27-3 มี.ค.29,999
28-4 มี.ค.28,999
กุมภาพันธ์
6-1131,999
13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 / 27-3 มี.ค.29,999
28-4 มี.ค.28,999
มีนาคม6-1128,999
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-1 เม.ย.29,999
มีนาคม
6-1128,999
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-1 เม.ย.29,999
พฤษภาคม1-631,999
7-12 / 14-1929,999
21-26 / 28-2 มิ.ย.28,999
พฤษภาคม
1-631,999
7-12 / 14-1929,999
21-26 / 28-2 มิ.ย.28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282002
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี)  ทะเลสาบดาล พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
พิเศษ : สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี) / พักบ้านเรือ 3 คืน / ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี ช่วงวันหยุดจักรีและสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน2-7 / 3-830,999
9-14 / 13-1832,999
11-16 / 12-1735,999
17-22 / 24-2929,999
เมษายน
2-7 / 3-830,999
9-14 / 13-1832,999
11-16 / 12-1735,999
17-22 / 24-2929,999

** วันหยุด