fbpx
พบ 47 แพ็คเกจ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปี 2566-2567 เจแปนแอลป์ Takayama Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง จะเป็นโอซาก้า หรือนาโกย่า เพื่อเดินทางไปต่อที่ทาคายาม่า และเส้นทางสายมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Let’s Go Japan Takayama

รายการทัวร์ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 2023-2024 และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423842
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอาราชิยาม่า สะพานโทเง็ตสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า อิออน มอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK ตลาดคุโรมง DUTY FREE ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท
ช้อป : ตลาดคุโรมง DUTY FREE ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ทุ่งหญ้าสีชมพู (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-4 ต.ค.36,99926,999
กันยายน
30-4 ต.ค.36,99926,999
ตุลาคม1-5 / 2-6 / 3-7 / 5-9 36,99926,999
6-10/ 7-11 / 8-1237,99929,999
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)37,99934,999
12-16 / 13-1739,999
15-19 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30- 3 37,999
23-27 ( วันปิยะมหาราช)37,999
19-23/ 20-24 / 22-26 ( วันปิยะมหาราช)39,999
ตุลาคม
1-5 / 2-6 / 3-7 / 5-9 36,99926,999
6-10/ 7-11 / 8-1237,99929,999
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)37,99934,999
12-16 / 13-1739,999
15-19 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30- 3 37,999
23-27 ( วันปิยะมหาราช)37,999
19-23/ 20-24 / 22-26 ( วันปิยะมหาราช)39,999
พฤศจิกายน1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 /11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-2737,999
พฤศจิกายน
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 /11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-2737,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423841
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : น้ำตกมิโน  MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ตลาดโอมิโจ  ปราสาทคานาซาว่า   สวนเค็นโรคุเอ็น  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ศาลเจ้าชิราฮิเงะ  ทะเลสาบบิวะ  วัดคินคาคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  LALAPORT EXPO CITY   ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ชินไซบาชิ  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA คานาซาว่าใบไม้แดง (MM) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-936,99930,999
6-1036,99932,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)39,999
17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-2837,999
ตุลาคม
5-936,99930,999
6-1036,99932,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)39,999
17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-2837,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231050
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / หมูย่างใบ โฮบะ
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค / เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค FREE DAY (MM) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม30-4 พ.ย.36,990
ตุลาคม
30-4 พ.ย.36,990
พฤศจิกายน7-12 / 11-1639,990
พฤศจิกายน
7-12 / 11-1639,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823804
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ปราสาททอง  นาโกย่า  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนบ๊กโกะโนะ ซาโตะ (MM) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-1137,990
10-15 / 11-16 / 17-22 39,99037,990
19-24 / 21-26 / 22-2739,99038,990
12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช)39,990
16-2138,990
ตุลาคม
6-1137,990
10-15 / 11-16 / 17-22 39,99037,990
19-24 / 21-26 / 22-2739,99038,990
12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช)39,990
16-2138,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823803
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ปราสาททอง  นาโกย่า  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท 
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า สวนบ๊กกะโนะ ซาโตะ (MM) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม4-835,99023,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)37,99029,990
14-1836,99029,990
17-21 / 24-2835,990
18-2236,99035,990
19-23 / 21-25 (วันปิยมหาราช)37,99035,990
20-24 (วันปิยมหาราช)37,990
ตุลาคม
4-835,99023,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)37,99029,990
14-1836,99029,990
17-21 / 24-2835,990
18-2236,99035,990
19-23 / 21-25 (วันปิยมหาราช)37,99035,990
20-24 (วันปิยมหาราช)37,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0923924
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อุทยานคามิโคจิ  เมืองมัตสิโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนโออิชิปาร์ค  วัดอาซากุสะ  ถนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ ROKKASEN / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ คามิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า คามิโคจิ ฟูจิ (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม10-15 / 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)59,99953,999
18-23 (วันปิยมหาราช)59,999
ตุลาคม
10-15 / 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)59,99953,999
18-23 (วันปิยมหาราช)59,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523326
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จังหวัดเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  จังหวัดกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองกุโจ ฮะจิมัง  มิตซุย เอ้าท์เล็ตพาร์ค แจ๊ส ดรีม นางาชิม่า  จังหวัดโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA KYOTO ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ฟรีเดย์ (XJ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,99929,999
18-23 (วันปิยมหาราช)43,99929,999
20-25 (วันปิยมหาราช)42,999
ตุลาคม
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,99929,999
18-23 (วันปิยมหาราช)43,99929,999
20-25 (วันปิยมหาราช)42,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823977
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ปราสาททอง  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ลานกิจกรรมหิมะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / หมูย่างใบโฮบะ
พิเศษ : เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต บินดึก กลับค่ำ (MM) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน30-4 ธ.ค.35,990
พฤศจิกายน
30-4 ธ.ค.35,990
ธันวาคม1-5 (วันพ่อ) / 7-11 / 8-12 (วันรัฐธรรมนูญ)38,990
6-10 / 13-17 / 14-18 / 15-1936,990
20-24 / 21-25 (วันคริสต์มาส)37,990
22-26 (วันคริสต์มาส)39,990
29-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,990
ธันวาคม
1-5 (วันพ่อ) / 7-11 / 8-12 (วันรัฐธรรมนูญ)38,990
6-10 / 13-17 / 14-18 / 15-1936,990
20-24 / 21-25 (วันคริสต์มาส)37,990
22-26 (วันคริสต์มาส)39,990
29-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,990
มกราคม4-8 / 5-9 / 27-3135,990
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 31-4 ก.พ.36,990
มกราคม
4-8 / 5-9 / 27-3135,990
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 31-4 ก.พ.36,990
กุมภาพันธ์1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 29-4 มี.ค.36,990
10-14 (วันวาเลนไทน์) / 24-28 (วันมาฆบูชา)37,990
22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)38,990
กุมภาพันธ์
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 29-4 มี.ค.36,990
10-14 (วันวาเลนไทน์) / 24-28 (วันมาฆบูชา)37,990
22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)38,990
มีนาคม1-5 / 6-10 / 7-1136,990
มีนาคม
1-5 / 6-10 / 7-1136,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231212
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นากาโน่  หมู่บ้านนาราอิจูกุ  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ  ซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ!! บริการท่านด้วยหมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination / ย้อนยุคที่หมู่บ้านนาราอิจูกุ  / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า มัตสึโมโต้ นากาโน่ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-8 (วันพ่อ) / 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
ธันวาคม
3-8 (วันพ่อ) / 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231214
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาโกย่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  ชมลิงแช่ออนเซน  ปราสาทมัตสึโมโต้  โกเท็มบะ พรี่เมี่ยม เอาท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  ย่านซากาเอะ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง โอซาก้า  MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA  งานประดับไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมลิงแช่ออนเซ็น / เทศกาลไฟนาบานาโนะ ซาโตะ / เล่นสกีที่ฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI OSAKA NEW YEAR 2024 ปีใหม่แบบแกรนด์ (SQ) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999
ธันวาคม
28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)59,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231215
ระยะเวลา : 9D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาโกย่า  ลานสกี ฟูจิเท็น  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ชมลิงแช่ออนเซน  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ช้อปปิ้ง KANAZAWA HYAKUBANGAI  สวนเค็นโรคุเอ็น  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   อิออน มอลล์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
กิน : บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ชาบู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมลิงแช่ออนเซ็น / เที่ยวคานาซาว่า / เทศกาลไฟนาบานาโนะ ซาโตะ / เล่นสกีฟูจิเท็น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI OSAKA NEW YEAR 2024 ปีใหม่ ลิงน่ารัก (SQ) 9วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-7 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,999
ธันวาคม
30-7 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28234059
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นาโกย่า  ลานสกี  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ  ซันมาชิซูจิ  กิฟุ  มิเอะ  เทศกาลดอกบ๊วย  เมโอโตะ อิวะ (หินแต่งงาน)  ศาลเจ้าอิเสะ จิงกุ  ถนนย้อนยุคโอฮาไรมาชิ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาคุโรมง  ริงกุ เอ้าท์เล็ต
กิน : หมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : ชมเทศกาลดอกบ๊วย / เช็กอินถนนย้อนยุคโอฮาไรมาชิ / อิสระ 1 วันในโอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์21-26 / 23-28 (วันมาฆบูชา)49,990
กุมภาพันธ์
21-26 / 23-28 (วันมาฆบูชา)49,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0924065
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า   สะพานนาคะบาชิ   ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน  มอลล์  จุดชมวิวทะเลสาบฮามามัตสึ   ภูเขาไฟฟูจิ  กิจกรรมชงชา  เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ / เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต นาโกย่า ฟูจิ ซากุระมัตสึดะ (JL) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-3 มี.ค.49,999
กุมภาพันธ์
27-3 มี.ค.49,999
มีนาคม5-10 / 12-17 / 19-2449,999
มีนาคม
5-10 / 12-17 / 19-2449,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231048
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / เมนูหมูย่างใบโฮบะ
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค / เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค (MM) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-29 / 26-30 / 27-3137,990
28-1 พ.ย.35,990
ตุลาคม
25-29 / 26-30 / 27-3137,990
28-1 พ.ย.35,990
พฤศจิกายน1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-1437,990
พฤศจิกายน
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-1437,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423909
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  สะพานโทเง็ตสึเคียว  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ย่านซากาเอะ  วัดโอซุคันนง  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  สวนโออิชิ หรืออุโมงค์เมเปิ้ล   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศาลเจ้าโคมิตาเกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ฮาราจูกุ
กิน : พิเศษ ! บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + นอนโตเกียว 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โครังเค / ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO Golden Route Autumn (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-1955,99949,999
22-27 (วันปิยมหาราช)57,99951,999
ตุลาคม
14-1955,99949,999
22-27 (วันปิยมหาราช)57,99951,999
พฤศจิกายน1-6 / 26-1 ธ.ค. (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)55,999
พฤศจิกายน
1-6 / 26-1 ธ.ค. (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)55,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523756
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  หุบเขาโครังเค  โกไซโช โรปเวย์  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ฟูชิมิ อินาริ  วัดเทนริวจิ  สวนไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  จังหวัดโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KAMIKOCHI OSAKA (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)65,999
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)65,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523851
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองชิราฮามะ  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หุบเขาโครังเค  โกไซโช โรปเวย์  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดเทนริวจิ  สวนไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  จังหวัดโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมอุทยานคามิโคจิ + หุบเขาโครังเค ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KAMIKOCHI OSAKA (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-3162,999
ตุลาคม
26-3162,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231151
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า   ช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท 
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN KYOTO SHIRAKAWAGO OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน22-26 / 24-2837,999
29-3 ธ.ค.38,999
พฤศจิกายน
22-26 / 24-2837,999
29-3 ธ.ค.38,999
ธันวาคม1-5 (วันพ่อ)39,999
5-9 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-16 / 14-1838,999
19-2340,999
ธันวาคม
1-5 (วันพ่อ)39,999
5-9 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-16 / 14-1838,999
19-2340,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231045
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายการน้ำชา  ปราสาททอง  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ลานกิจกรรมหิมะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท 
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / หมูย่างใบโฮบะ
พิเศษ : เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต บินดึก กลับค่ำ (MM) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม2-7 / 5-10 (วันพ่อ) / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ)39,990
3-8 / 4-9 (วันพ่อ) / 11-16 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-21 / 17-2237,990
30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)51,990
ธันวาคม
2-7 / 5-10 (วันพ่อ) / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ)39,990
3-8 / 4-9 (วันพ่อ) / 11-16 (วันรัฐธรรมนูญ) / 16-21 / 17-2237,990
30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)51,990
มกราคม6-11 / 8-13 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 28-2 ก.พ. / 29-3 ก.พ.37,990
16-2139,990
27-1 ก.พ. / 30-4 ก.พ.38,990
มกราคม
6-11 / 8-13 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 28-2 ก.พ. / 29-3 ก.พ.37,990
16-2139,990
27-1 ก.พ. / 30-4 ก.พ.38,990
กุมภาพันธ์3-8 / 10-14 (วันวาเลนไทน์)38,990
11-16 (วันวาเลนไทน์) / 19-24 / 26-2 มี.ค. (วันมาฆบูชา)37,990
กุมภาพันธ์
3-8 / 10-14 (วันวาเลนไทน์)38,990
11-16 (วันวาเลนไทน์) / 19-24 / 26-2 มี.ค. (วันมาฆบูชา)37,990
มีนาคม2-7 / 5-10 / 9-1438,990
4-937,990
มีนาคม
2-7 / 5-10 / 9-1438,990
4-937,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231023
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  วัดคินคะคุจิ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน  มอลล์   ลานสกี  กิจกรรมทำถุงหอม  DUTY FREE  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ + เล่นสกี

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN KYOTO SHIRAKAWAGO OSAKA (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-25 / 26-30 (วันคริสต์มาส)42,999
28-1 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
ธันวาคม
21-25 / 26-30 (วันคริสต์มาส)42,999
28-1 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
มกราคม3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-1642,999
17-21 / 31-4 ก.พ.38,999
19-23 / 24-28 / 26-3036,999
มกราคม
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-1642,999
17-21 / 31-4 ก.พ.38,999
19-23 / 24-28 / 26-3036,999
กุมภาพันธ์2-6 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2738,999
28-3 มี.ค.37,999
กุมภาพันธ์
2-6 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2738,999
28-3 มี.ค.37,999
มีนาคม1-535,999
มีนาคม
1-535,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J09231191
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดคินคะคุจิ  วัดคิโยมิซุ  ถนนสายกาน้ำชา  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนซันมาจิ  เมืองมัตสึโมโต้   ปราสาทมัตสึโมโต้  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5   ศูนย์แผ่นดินไหว  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  สวนเมจิจิงกูไกเอ็น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ 
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต มัตสึโมโต้ ฟูจิ (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-7 / 30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)50,999
พฤศจิกายน
2-7 / 30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)50,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J53231194
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกิฟุ  ลานสกีกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโก  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  เมืองนาโกย่า  เมืองเกียวโต  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึ  ย่านฮิกาชิยาม่า  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  สะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองโอซาก้า  อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ+ย่านโดทงโบริ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
พิเศษ : พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง 2 คืน / เล่นสกีที่ ลานสกีกิฟุ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA SHIRAKWAGO SNOW (TG) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม14-1839,919
16-20 / 17-2141,919
ธันวาคม
14-1839,919
16-20 / 17-2141,919

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231134
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ   เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ลานสกี WASHIGATAKE SKI  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  DUTY FREE  ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุ เอาท์เล็ท 
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO / ลานสกี WASHIGATAKE SKI 

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ OSAKA NEW YEAR 2024 เที่ยวส่งท้ายปี (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
ธันวาคม
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)49,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4523915
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  น้ำตกมิโน  ย่านชินไซบาชิ หรือ เที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พร้อมรถรับส่ง (ไม่รวมตั๋วเข้าสวนสนุก)  เมืองอาราชิยาม่า- นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  มิสุอิ เอ้าท์เล็ต  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ย่านเมืองเก่าอินุยามะ  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว  สวนแอปเปิ้ล  ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ คามิโคจิ  โอชิโนะ ฮัคไค- เมืองโตเกียว  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  อิออนพลาซ่า 
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น / บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / เซ็ตหม้อไฟ เนื้อไก่, เนื้อหมู, ซีฟู๊ดและข้าวสวยร้อนๆ
พิเศษ : พักออนเซ็น 3 คืน / นั่งรถไฟสายโรแมนติก / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ คามิโคจิ / ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว / Free wifi on bus

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE AUTUMN (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-26 (วันปิยมหาราช)68,900
ตุลาคม
20-26 (วันปิยมหาราช)68,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231049
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท 
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / เมนูหมูย่างไบโฮบะ
พิเศษ : ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ / เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ชมซากุระและใบไม้แดง (MM) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-2837,990
29-3 ธ.ค.35,990
พฤศจิกายน
15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-2837,990
29-3 ธ.ค.35,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231051
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / เมนูหมูย่างไบโฮบะ
พิเศษ : ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ / เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ชมซากุระและใบไม้แดงโอบาระ FREE DAY (MM) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน 20-25 / 27-2 ธ.ค.36,990
18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-1 ธ.ค.37,990
21-2639,990
พฤศจิกายน
20-25 / 27-2 ธ.ค.36,990
18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-1 ธ.ค.37,990
21-2639,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J15231055
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  กระเช้าชินโฮทากะ  เมืองกุโจ ฮะจิมัง  นาบานะ โนะ ซาโตะ  เมืองเกียวโต  ปราสาทนิโจ  วัดเทนริวจิ  สวนไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  ปราสาททองคิงคะคุจิ  จังหวัดโอซาก้า  วัดคัตสึโอจิ  จุดชมวิวฮารุกัส  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท 
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักใจกลางย่านนัมบะ 2 คืน / เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ / นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชินโฮทากะ ชมวิว Japan Alps แบบ 360 องศา

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA SHIRAKAWAGO OSAKA (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-26 (วันคริสต์มาส)58,999
ธันวาคม
21-26 (วันคริสต์มาส)58,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5324009
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนสตอเบอร์รี่ Ichino Engei  เมืองกิฟุ  ปราสาทกิฟุ+สวนสาธารณะกิฟุ  เมืองกุโจฮาจิมัง  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  งานประดับไฟฤดูหนาวชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ  ลานสกีวาชิกาทาเกะ  เมืองนาโกย่า  งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  สะพานโทเก็ตสึเคียว  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เมืองโอซาก้า  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ช้อปปิ้งย่านโดทงโบริ  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้ง Mitsui Shopping Park LaLaport Sakai 
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักในย้านช้อปปิ้ง 2 คืน / ชมงานประดับไฟฤดูหนาวชิราคาวาโกะ / เล่นสกีที่ลานสกีวาชิกาทาเกะ / สะสมไมล์ได้ 50%

ทัวร์ญี่ปุ่น SHIRAKAWA GO LIGHT UP Nagoya Takayama Osaka (TG) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม13-17 / 20-24 / 27-3159,919
มกราคม
13-17 / 20-24 / 27-3159,919
กุมภาพันธ์3-7 / 17-2159,919
กุมภาพันธ์
3-7 / 17-2159,919

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J52231007
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน ย่านกิออน เมืองนาโกย่า แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า เมืองกุโจฮาจิมัง หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เมืองทาคายามะ ถนนซันมาจิซูจิ เมืองมัตสึโมโตะ ปราสาทมัตสึโมโตะ ไร่วาซาบิไดโอะ เมืองเก่านาราอิ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เมืองนาโกย่า หุบเขาโครังเค เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA MATSUMOTO AUTUMN IN LOVE (XJ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน28-339,888
กันยายน
28-339,888
ตุลาคม3-8 /6-11 /7-12 / / 11-16 / 12-17 / 13-18 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 23-28 (วันปิยะมหาราช) / 24-2940,888
8-13 / 9-14 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 22-27 (วันปิยะมหาราช)42,888
10-15 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,888
17-22 / 25-30 / 26-31 /28-2 / 29-3 / 30-4 / 31-539,888
19-24 / 20-25 / 21-26 (วันปิยะมหาราช)45,888
ตุลาคม
3-8 /6-11 /7-12 / / 11-16 / 12-17 / 13-18 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 23-28 (วันปิยะมหาราช) / 24-2940,888
8-13 / 9-14 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 22-27 (วันปิยะมหาราช)42,888
10-15 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)41,888
17-22 / 25-30 / 26-31 /28-2 / 29-3 / 30-4 / 31-539,888
19-24 / 20-25 / 21-26 (วันปิยะมหาราช)45,888
พฤศจิกายน1-6 / 2-7 / 3-839,888
4-9 / 5-10 /6-11 / 7-12 / 9-14 /10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 /17-22 / 18-23 / 20-25 / 23-28 / 26-1 / 27-240,888
พฤศจิกายน
1-6 / 2-7 / 3-839,888
4-9 / 5-10 /6-11 / 7-12 / 9-14 /10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 /17-22 / 18-23 / 20-25 / 23-28 / 26-1 / 27-240,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5323770
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อุโมงค์เมเปิ้ล  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ  เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  อุทยานคามิโคจิ  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  หุบเขาโครังเคเมืองเกียวโต  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  เมืองโอซาก้า  EXPO CITY  ย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ตลาดปลาคุโรมง
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง 2 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานคามิโคจิ + หุบเขาโครังเค / นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMIKOCHI TAKAYAMA OSAKA (TG) 6วัน 4 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย.59,919
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 28-2 พ.ย. / 29-3 พ.ย.59,919

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J28231084
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นากาโน่  หุบเขาโครังเค  เมืองอีดะ  เก็บผลแอปเปิ้ล  หมู่บ้านนาราอิจูคุ  มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตซึโมโต้  คามิโคจิ  ทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ  ซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ชมแปะก๊วย โซบุเอะ  อิออน มอลล์  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ!! เมนู หมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค และ คามิโคจิ / ชมใบแปะก๊วยโซบุเอะ / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นากาโน่ มัตสึโมโต้ นาโกย่า โครังเค คามิโคจิ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-6 / 9-1451,990
พฤศจิกายน
1-6 / 9-1451,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0923989
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์  หุบเขาโครังเค  ตลาดปลาคุโรมง   ช้อปปิ้งปลอดภาษี   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโตรังเค

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า โครังเค ทาคายาม่า (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-4 พ.ย.37,999
ตุลาคม
31-4 พ.ย.37,999
พฤศจิกายน1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-1437,999
6-1035,999
7-1136,999
13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-2538,999
พฤศจิกายน
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-1437,999
6-1035,999
7-1136,999
13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-2538,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J0923928
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  สวนสาธารณะอนุสรณ์งานเอ็กซ์โป'70  มิตซุย เอ้าท์เล็ท  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ  อิออน มอลล์  เกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  กิจกรรมทำถุงหอม   ช้อปปิ้งปลอดภาษี  วัดคินคะคุจิ   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า (XJ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-935,99932,999
11-15 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิยมหาราช)39,99937,999
18-2236,999
ตุลาคม
5-935,99932,999
11-15 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิยมหาราช)39,99937,999
18-2236,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523792
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  วัดเทนริวจิ  สวนไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ตลาดเช้าทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  ถนนนาวาเตะ  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  สวนโออิชิ ปาร์ค  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า
กิน : ROKKASEN บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ แบบไม่อั้น!!! แนะนำโดยรายการชื่อดัง "ทีวีแชมป์เปี้ยน"
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค อุโมงค์เมเปิ้ล และที่พลาดไม่ได้ อุทยานคามิโคจิ!!

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO KAMIKOCHI ไฮไลท์ใบไม้เปลี่ยนสี (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-26 (วันปิยมหาราช)63,999
ตุลาคม
21-26 (วันปิยมหาราช)63,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823921
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นากาโน่  เมืองอีดะ  เก็บผลแอปเปิ้ล  หมู่บ้านนาราอิจูคุ  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  คามิโคจิ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนู หมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ คามิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นากาโน่ มัตสึโมโต้ นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 (เต็ม)51,990
ตุลาคม
11-16 (เต็ม)51,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423719
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ชมลิงแช่ออนเซน  ปราสาทมัตสึโมโต้  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  เทศกาลไฟซางามิโกะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ย่านฮาราจูกุ  อิออน นาริตะ มอลล์
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 1 คืน / ชมเทศกาลประดับไฟซางามิโกะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND WINTER OSAKA TOKYO (JL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม19-2452,999
ธันวาคม
19-2452,999
มกราคม11-16 / 17-22 / 25-3052,999
มกราคม
11-16 / 17-22 / 25-3052,999
กุมภาพันธ์1-6 / 15-2052,999
7-12 / 21-26 (วันมาฆบูชา)53,999
กุมภาพันธ์
1-6 / 15-2052,999
7-12 / 21-26 (วันมาฆบูชา)53,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J5423448
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ชมลิงแช่ออนเซน  ปราสาทมัตสึโมโต้  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ลานสกี ฟูจิเท็น  เทศกาลไฟซางามิโกะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ย่านฮาราจูกุ  อิออน นาริตะ มอลล์
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักในย่านโตเกียว 1 คืน / ชมเทศกาลประดับไฟซางามิโกะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO Golden Route ลิงออนเซ็น (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม13-18 / 20-2557,999
ธันวาคม
13-18 / 20-2557,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4523917
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่านเมืองเก่าอินุยามะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สวนแอปเปิ้ล  ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  คามิโคจิ  ปราสาทมัตสึโมโต้+ถนนนาคามาชิ  ไร่วาซาบิไดโอะ  คารุอิซาว่า ปริ้นซ์ เอ้าท์เล็ต  วัดโชรินซัง ดารุมะจิ  สวนดอกไม้แฟนซีอาชิคางะ  เมืองนิกโก้  สะพานชินเคียว  ถนนอิโรฮาซากะ 48 โค้ง  นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ  ล่องเรือทะเลสาบชูเซ็นจิ  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  เมืองคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี  ย่านกินซ่า  อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟต์บาร์บิคิวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู + ขาปูยักษ์ ที่พร้อมเสิร์ฟไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานคามิโคจิ / นั่งกระเช้าอะเคจิไดระชมใบไม้เปลี่ยนสี / สวนดอกไม้แฟนตาซีอาชิคางะ / Free wifi on bus

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA NIKKO AUTUMN (TG) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-26 (วันปิยมหาราช)66,900
ตุลาคม
20-26 (วันปิยมหาราช)66,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231135
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่านชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง โอซาก้า  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   ปราสาทมัตสึโมโต้  ลานสกี ฟูจิเท็น  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน 

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ OSAKA TOKYO NEW YEAR 2024 หนาวสุดคุ้ม (XJ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)55,999
ธันวาคม
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)55,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J54231136
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  เมืองเกียวโต  วัดปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ชมลิงแช่ออนเซน  ปราสาทมัตสึโมโต้  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  DUTY FREE  ลานสกี ฟูจิเท็น  เทศกาลไฟซางามิโกะ  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ  ย่านฮาราจูกุ  อิออน นาริตะ มอลล์
กิน : เมนู หมูย่างใบโอบะ/ บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อสัตว์ไม่อั้น ผักสดๆ / บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักในย่านโตเกียว 1 คืน / เทศกาลไฟซางามิโกะ / ชมลิงแช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ OSAKA TOKYO NEW YEAR 2024 GOLDEN ROUTE WINTER (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)79,999
ธันวาคม
30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)79,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523988
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ตลาดปลาซึกิจิ  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA FUJI TOKYO (TG) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)79,999
ธันวาคม
28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)79,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823859
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  คามิโคจิ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เช็กอิน คามิโคจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี วิวเจแปนแอลป์ / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า มัตสึโมโต้ ทาคายาม่า เกียวโต (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม9-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)49,990
20-26 (วันปิยมหาราช)51,990
ตุลาคม
9-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)49,990
20-26 (วันปิยมหาราช)51,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ๋J1523968
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองโตเกียว  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA FUJI TOKYO X'MAS (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-31 (วันสิ้นปี)75,999
ธันวาคม
26-31 (วันสิ้นปี)75,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J1523878
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกามาโกริ  สวนส้มกามาโกริ  พิพิธภัณฑ์ไซโจเอ็น วะคุวะคุ  มิตซุย เอ้าท์เล็ตพาร์ค แจ๊ส ดรีม นางาชิม่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองคานาซาว่า  หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ  สวนเคนโระคุเอ็น  หน้าผาโทจินโบ  วัดไดฮอนซัง เอเฮย์จิ  เมืองฮิโคเนะ  ปราสาทฮิโคเนะ  ยูเมะ เคียวบาชิ  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  จังหวัดโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  อิออน พลาซ่า
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KANAZAWA OSAKA (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม9-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-1859,999
ธันวาคม
9-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-1859,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J4523916
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  น้ำตกมิโน  ย่านชินไซบาชิ หรือ เที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พร้อมรถรับส่ง (ไม่รวมตั๋วเข้าสวนสนุก)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  ย่านเมืองเก่าอินุยามะ  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว  สวนแอปเปิ้ล  ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  คามิโคจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า
กิน : ขาปูยักษ์” ที่พร้อมเสิร์ฟไม่อั้น / บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น / เซ็ตหม้อไฟ เนื้อไก่, เนื้อหมู, ซีฟู๊ดและข้าวสวยร้อนๆ / บุฟเฟต์บาร์บิคิวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ คามิโคจิ / นั่งรถไฟสายโรแมนติค / ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว / Free wifi on bus

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI AUTUMN (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมปิดกรุ๊ป / 68,900
ตุลาคม
ปิดกรุ๊ป / 68,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823913
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ปราสาททอง  นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal / เทศกาลแสงสี Nabana no Sato

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า โอบาระ ทาคายาม่า เกียวโต (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายนยกเลิกขาย49,990
พฤศจิกายน
ยกเลิกขาย49,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : J2823858
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาวาเตะ  คามิโคจิ  ทาคายาม่า  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการอละไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า  ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เช็กอินคามิโคจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี วิวเจแปนแอลป์ / ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN มัตสึโมโต้ นาโกย่า โครังเค ทาคายาม่า เกียวโต (JL) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายนเต็มทุกกรุ๊ป49,990
พฤศจิกายน
เต็มทุกกรุ๊ป49,990