fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางพุกาม-มัณฑะเลย์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282004
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดมานุหะ วัดอนันดา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์กุเปียวจี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมยันจี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) วัดกุโสดอ ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ง
กิน : พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา 1 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์29-03 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
29-03 มี.ค.14,999
มีนาคม07-10 / 14-1714,999
มีนาคม
07-10 / 14-1714,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282005
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบง  มัณฑะเลย์  เมืองมินกุน  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุน  เจดีย์ชินพิวเม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์
กิน : เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ
พิเศษ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์13-16 / 27-01 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
13-16 / 27-01 มี.ค.14,999
มีนาคม05-08 / 12-15 / 26-2914,999
มีนาคม
05-08 / 12-15 / 26-2914,999
เมษายน30-03 พ.ค.16,999
เมษายน
30-03 พ.ค.16,999
พฤษภาคม07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 / 29-01 มิ.ย.14,999
พฤษภาคม
07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 / 29-01 มิ.ย.14,999
มิถุนายน05-0812,999
12-15 / 19-2213,999
26-2914,999
มิถุนายน
05-0812,999
12-15 / 19-2213,999
26-2914,999
กรกฎาคม03-0616,999
09-1212,999
17-20 / 23-26 / 31-03 ส.ค.13,999
กรกฎาคม
03-0616,999
09-1212,999
17-20 / 23-26 / 31-03 ส.ค.13,999
สิงหาคม21-2414,999
สิงหาคม
21-2414,999
กันยายน04-07 / 18-21 / 25-2814,999
กันยายน
04-07 / 18-21 / 25-2814,999
ตุลาคม08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย.15,999
23-2616,999
ตุลาคม
08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย.15,999
23-2616,999
พฤศจิกายน05-08 / 06-09 / 12-15 / 13-1615,999
พฤศจิกายน
05-08 / 06-09 / 12-15 / 13-1615,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282003
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ชมเจดีย์โบราณ ไหว้พระขอพร / ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ ชมทะเลเจดีย์ ไหว้พระขอพร

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-2612,999
เมษายน
24-2612,999
พฤษภาคม04-0614,999
08-10 / 15-1712,999
พฤษภาคม
04-0614,999
08-10 / 15-1712,999
มิถุนายน12-1411,999
19-21 / 26-2812,999
มิถุนายน
12-1411,999
19-21 / 26-2812,999
กรกฎาคม04-0614,999
10-1211,999
17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.12,999
กรกฎาคม
04-0614,999
10-1211,999
17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.12,999
สิงหาคม07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-3012,999
สิงหาคม
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-3012,999
กันยายน04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
กันยายน
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
ตุลาคม02-04 / 09-11 / 16-18 / 30-01 พ.ย.13,999
23-2515,999
ตุลาคม
02-04 / 09-11 / 16-18 / 30-01 พ.ย.13,999
23-2515,999
พฤศจิกายน06-08 / 13-1513,999
พฤศจิกายน
06-08 / 13-1513,999