fbpx
พบ 1 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางพุกาม-มัณฑะเลย์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281906
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี สะพานไม้อูเบง แม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ +ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน ราคาถูกสบายกระเป๋า

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-2 ม.ค.18,999
ธันวาคม
30-2 ม.ค.18,999

** วันหยุด