fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางพุกาม-มัณฑะเลย์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281912
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองพุกาม  วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง 
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-2 พ.ย.11,9999,999
ตุลาคม
31-2 พ.ย.11,9999,999
พฤศจิกายน14-1911,999
28-3010,999
พฤศจิกายน
14-1911,999
28-3010,999
ธันวาคม5-712,999
12-14 / 19-2111,999
ธันวาคม
5-712,999
12-14 / 19-2111,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281913
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองพุกาม  วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์กุเปียวจี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี เมืองมัณฑะเลย์  ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี  เมืองมิงกุน  เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน  เจดีย์มิงกุน  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย์  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน23-26 / 30-3 ธ.ค.13,999
พฤศจิกายน
23-26 / 30-3 ธ.ค.13,999
ธันวาคม2-512,999
7-1014,999
14-1713,999
ธันวาคม
2-512,999
7-1014,999
14-1713,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281906
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี สะพานไม้อูเบง แม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ +ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน ราคาถูกสบายกระเป๋า

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-18 / 28-1 ธ.ค. / 29-2 ธ.ค.14,999
พฤศจิกายน
15-18 / 28-1 ธ.ค. / 29-2 ธ.ค.14,999
ธันวาคม5-815,999
12-15 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,999
26-2916,999
27-3017,999
28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.18,999
ธันวาคม
5-815,999
12-15 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,999
26-2916,999
27-3017,999
28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.18,999

** วันหยุด