fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางพุกาม-มัณฑะเลย์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923947
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง / Dinner พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MANDALAY เมืองมรดกโลก (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)18,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)18,999
มกราคม12-1517,999
26-2916,999
มกราคม
12-1517,999
26-2916,999
กุมภาพันธ์8-1116,999
22-2517,999
กุมภาพันธ์
8-1116,999
22-2517,999
มีนาคม8-1115,999
15-18 / 22-2516,999
มีนาคม
8-1115,999
15-18 / 22-2516,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M28231079
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์  วัดชเวสันดอว์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  เมืองอมปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ : พิเศษ ... ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ EP.2 (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)18,990
ธันวาคม
30-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)18,990
มกราคม25-2815,990
มกราคม
25-2815,990
กุมภาพันธ์24-27 (วันมาฆบูชา)16,990
กุมภาพันธ์
24-27 (วันมาฆบูชา)16,990
มีนาคม21-2415,990
มีนาคม
21-2415,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0922242
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง ** / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็ม15,999
มีนาคม
เต็ม15,999