fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางพุกาม-มัณฑะเลย์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0922242
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง ** / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม29-1 ส.ค.16,999
กรกฎาคม
29-1 ส.ค.16,999
พฤศจิกายน3-6 / 17-2016,999
10-13 / 24-2715,999
พฤศจิกายน
3-6 / 17-2016,999
10-13 / 24-2715,999
ธันวาคม1-4 / 2-5 (วันพ่อ) / 8-11 / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)18,999
15-18 / 16-1917,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
ธันวาคม
1-4 / 2-5 (วันพ่อ) / 8-11 / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)18,999
15-18 / 16-1917,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
มกราคม4-718,999
11-1417,999
18-21 / 25-2816,999
มกราคม
4-718,999
11-1417,999
18-21 / 25-2816,999
กุมภาพันธ์1-4 / 24-2716,999
15-18 / 29-3 มี.ค.15,999
23-2617,999
กุมภาพันธ์
1-4 / 24-2716,999
15-18 / 29-3 มี.ค.15,999
23-2617,999
มีนาคม7-10 / 23-2615,999
14-1716,999
มีนาคม
7-10 / 23-2615,999
14-1716,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923539
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์   นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก   เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน   พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน22-2515,999
มิถุนายน
22-2515,999
กรกฎาคม6-9 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
20-2315,999
29-1 ส.ค.14,999
กรกฎาคม
6-9 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
20-2315,999
29-1 ส.ค.14,999
สิงหาคม11-1415,999
12-15 (วันแม่) / 25-2816,999
สิงหาคม
11-1415,999
12-15 (วันแม่) / 25-2816,999
กันยายน1-4 / 29-2 ต.ค.16,999
15-1815,999
กันยายน
1-4 / 29-2 ต.ค.16,999
15-1815,999
ตุลาคม6-9 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
6-9 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2823696
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์  วัดชเวสันดอว์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  เมืองอมปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ : พิเศษ ... ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน23-2614,990
กันยายน
23-2614,990
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,990

** วันหยุด