fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282002
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์คาบาเอ  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว / เมนูเป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน29-01 พ.ค.10,9999,999
เมษายน
29-01 พ.ค.10,9999,999
พฤษภาคม07-09 / 14-1610,999
21-23 / 28-308,999
พฤษภาคม
07-09 / 14-1610,999
21-23 / 28-308,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M82006
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นกระเช้า) ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน
ช้อป : ตลาดสก็อต 
กิน : กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ / พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบู

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม04-0612,999
11-139,999
18-208,999
26-2810,999
กรกฎาคม
04-0612,999
11-139,999
18-208,999
26-2810,999
สิงหาคม07-09 / 21-23 / 28-309,999
15-178,999
สิงหาคม
07-09 / 21-23 / 28-309,999
15-178,999
กันยายน04-06 / 05-07 / 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-289,999
12-148,999
กันยายน
04-06 / 05-07 / 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-289,999
12-148,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282007
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นกระเช้า) เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ / บุฟเฟ่ต์ชาบู

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-299,999
11-138,999
มิถุนายน
05-07 / 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-299,999
11-138,999
กรกฎาคม04-0612,999
05-0710,999
10-12 / 11-13 / 17-19 / 24-269,999
18-208,999
กรกฎาคม
04-0612,999
05-0710,999
10-12 / 11-13 / 17-19 / 24-269,999
18-208,999
สิงหาคม01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
15-178,999
สิงหาคม
01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
15-178,999

** วันหยุด