fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า เส้นทางย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281914
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  เมืองย่างกุ้ง  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ / เมนูเป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์ชาบูซีฟู้ด
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน กินดี พัก 5 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-22 / 27-2910,999
ตุลาคม
20-22 / 27-2910,999
พฤศจิกายน1-3 / 8-1010,999
10-129,999
พฤศจิกายน
1-3 / 8-1010,999
10-129,999
ธันวาคม12-14 / 22-2410,999
28-3012,999
ธันวาคม
12-14 / 22-2410,999
28-3012,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281908
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า) เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คาบาเอ พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ+บุฟเฟ่ต์โรงแรมนานาชาติ/ซีฟู๊ด กุ้ง หอย ปู ปลา ซาซิมิ +บุฟเฟ่ชาบู
พิเศษ : ขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าไปพระธาตุอินทร์แขวน + ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน พัก 5 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม30-1 พ.ย. / 31-2 พ.ย.11,999
ตุลาคม
30-1 พ.ย. / 31-2 พ.ย.11,999
พฤศจิกายน1-3 / 28-3011,999
8-10 / 15-17 / 23-25 / 29-1 ธ.ค.12,999
พฤศจิกายน
1-3 / 28-3011,999
8-10 / 15-17 / 23-25 / 29-1 ธ.ค.12,999
ธันวาคม26-2813,999
ธันวาคม
26-2813,999
มกราคม9-1111,999
มกราคม
9-1111,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281910
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระราชวังบุเรนอง เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ ร่วมพิธีเทินพระธาตุ เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนยิ้มหวาน
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ +เป็ดักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร +บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด
พิเศษ : ขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า ไป พระธาตุอินทร์แขวน ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ราคาถูก ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-28 / 31-2 พ.ย.10,999
ตุลาคม
26-28 / 31-2 พ.ย.10,999
พฤศจิกายน2-4 / 9-11 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 30-2 ธ.ค.10,999
พฤศจิกายน
2-4 / 9-11 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 30-2 ธ.ค.10,999
ธันวาคม5-7 / 6-811,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 26-2810,999
27-29 / 28-3012,999
29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.13,999
ธันวาคม
5-7 / 6-811,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 26-2810,999
27-29 / 28-3012,999
29-31 / 30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.13,999
มกราคม9-11 / 10-12 / 11-1310,999
มกราคม
9-11 / 10-12 / 11-1310,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282002
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์คาบาเอ  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ
ช้อป : ตลาดสก็อต 
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว / เมนูเป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม16-18 / 23-25 / 30-1 ก.พ.10,999
มกราคม
16-18 / 23-25 / 30-1 ก.พ.10,999
กุมภาพันธ์13-15 / 20-22 / 27-2910,999
กุมภาพันธ์
13-15 / 20-22 / 27-2910,999
มีนาคม5-79,999
11-13 / 12-14 / 19-21 / 26-2810,999
มีนาคม
5-79,999
11-13 / 12-14 / 19-21 / 26-2810,999
เมษายน1-3 / 2-4 / 22-24 / 23-25 / 29-1 พ.ค.10,999
เมษายน
1-3 / 2-4 / 22-24 / 23-25 / 29-1 พ.ค.10,999
พฤษภาคม7-9 / 14-1610,999
21-23 / 28-308,999
พฤษภาคม
7-9 / 14-1610,999
21-23 / 28-308,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282001
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน 
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ + เป็กปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน พัก 5 ดาว 1 คืน บิน Myanmar Airlines

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม16-18 / 30-1 ก.พ.10,999
17-19 / 18-20 / 31-2 ก.พ.11,999
มกราคม
16-18 / 30-1 ก.พ.10,999
17-19 / 18-20 / 31-2 ก.พ.11,999
กุมภาพันธ์13-15 / 27-2910,999
1-3 / 7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค. / 8-1011,999
กุมภาพันธ์
13-15 / 27-2910,999
1-3 / 7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค. / 8-1011,999
มีนาคม6-8 / 7-910,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3011,999
มีนาคม
6-8 / 7-910,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3011,999

** วันหยุด