fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

ทัวร์เนปาล

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP2823587
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกาฐมาณฑุ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  เมืองนากาก๊อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองปาทัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  เมืองกาฐมาณฑุ  ย่านถนนทาเมล  ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ  Everest Scenic Mountain Flight (Option Tour) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 2,000 บาท**
กิน : อาหารไทย / พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
พิเศษ : พักเมืองนากาก๊อต 1 คืน

ทัวร์เนปาล NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.4 (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-23 (วันปิยมหาราช)27,990
ตุลาคม
20-23 (วันปิยมหาราช)27,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP28231225
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนากาก็อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  ประตูทองคำ  พระราชวัง 55 พระแกล  เมืองปะฏัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  พระราชวังปะฏัน  เมืองกาฐมาณฑุ   ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  นมัสการเทพธิดากุมารี สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง  อิสระเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “Everest Scenic Mountain Flight”  พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ  ย่านถนนทาเมล **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 2,000 บาท**
กิน : เมนูพิเศษ!! อาหารไทย / อาหารจีน / อาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
พิเศษ : พักนากาก็อต 1 คืน

ทัวร์เนปาล NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปะฏัน (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)23,990
30-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)23,990
30-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
มกราคม13-17 / 20-23 / 27-3021,990
มกราคม
13-17 / 20-23 / 27-3021,990
กุมภาพันธ์3-6 / 10-13 / 17-2021,990
กุมภาพันธ์
3-6 / 10-13 / 17-2021,990
มีนาคม9-12 / 16-19 / 23-2621,990
มีนาคม
9-12 / 16-19 / 23-2621,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP0923782
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกาฐมาณฑุ  วัดปศุปฏินาถ  ตลาดทาเมล  วัดสวยมภูนารถ  มหาเจดีย์โพธานาถ  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  ประตูทองคำ  พระราชวัง 55 พระแกล  วัดนายาตะโปลา  มพระทิตย์ขึ้น  เมืองปาฏัน  วัดทองคำ  พระราชวังหนุมานโดกา  พระไภรวะ  วัดตะเลจู  วัดกุมารี  นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี  วัดภูเลชาวารา  วัดบุดทะนิลกัณฑะ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,700 บาท**   
กิน : ดินเนอร์พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล

ทัวร์เนปาล มหัศจรรย์ NEPAL ดินแดนแห่งความศรัทธา (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็ม28,999
ตุลาคม
เต็ม28,999

** วันหยุด