fbpx
พบ 1 แพ็คเกจ

ทัวร์เนปาล

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP28231225
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนากาก็อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  ประตูทองคำ  พระราชวัง 55 พระแกล  เมืองปะฏัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  พระราชวังปะฏัน  เมืองกาฐมาณฑุ   ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  นมัสการเทพธิดากุมารี สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง  อิสระเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “Everest Scenic Mountain Flight”  พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ  ย่านถนนทาเมล **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 2,000 บาท**
กิน : เมนูพิเศษ!! อาหารไทย / อาหารจีน / อาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
พิเศษ : พักนากาก็อต 1 คืน

ทัวร์เนปาล NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปะฏัน (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม9-1221,99019,990
16-1921,99020,990
มีนาคม
9-1221,99019,990
16-1921,99020,990

** ลดราคา