fbpx
พบ 2 แพ็คเกจ

ทัวร์เนปาล

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP282301
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง เมืองกาฐมาณฑุ เมืองภักตะปูร์ จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ เมืองนากาก๊อต เมืองนากาก๊อต ชมพระอาทิตย์ขึ้น เมืองปาทัน จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ ยานถนนทาเมล ปศุปฏินารถ มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
กิน : เมนูพิเศษ!! อาหารไทย + พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว
พิเศษ : เมืองนากาก๊อต ชมพระอาทิตย์ขึ้น

ทัวร์เนปาล NEPAL กสฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.3 (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-15 / 15-18 (วันสงกรานต์)27,990
28-1 (วันแรงงาน) 25,990
เมษายน
12-15 / 15-18 (วันสงกรานต์)27,990
28-1 (วันแรงงาน) 25,990
พฤษภาคม4-7 (วันฉัตรมงคล)25,990
พฤษภาคม
4-7 (วันฉัตรมงคล)25,990
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิม ราชินี)25,990
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิม ราชินี)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP2822438
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกาฐมาณฑุ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง  เมืองกาฐมาณฑุ  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  เมืองนากาก๊อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองปาทัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  เมืองกาฐมาณฑุ  ย่านถนนทาเมล  ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ  Everest Scenic Mountain Flight (ทัวร์ option) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 2,000 บาท**
กิน : อาหารไทย / พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
พิเศษ : พักนากาก็อต 1 คืน

ทัวร์เนปาล NEPAL กสฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.2 (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม3-6 (วันมาฆบูชา)25,990
มีนาคม
3-6 (วันมาฆบูชา)25,990

** วันหยุด