fbpx
พบ 1 แพ็คเกจ

ทัวร์เนปาล

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : NP2822311
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองกาฐมาณฑุ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง  เมืองกาฐมาณฑุ  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  เมืองนากาก๊อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองปาทัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  เมืองกาฐมาณฑุ  ย่านถนนทาเมล  ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง

ทัวร์เนปาล NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน22-25 / 24-27 / 29-2 ต.ค.25,990
กันยายน
22-25 / 24-27 / 29-2 ต.ค.25,990
ตุลาคม8-11 / 15-1827,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)29,990
ตุลาคม
8-11 / 15-1827,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)29,990

** วันหยุด