fbpx
พบ 24 แพ็คเกจ

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2562-2563 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let’s Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

ไต้หวันเป็นประเทศ ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีอุทยานที่มีชื่อเสียง เช่น อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว และมีแหล่งช้อปปิ้งที่มีชองหลากหลายชนิดจากทั่วโลก มีอาหารอร่อยถุกปากคนไทย ลองไปเยือนสักครั้ง แล้วคุณจะติดใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281966
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป
กิน : ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ที่พักระดับ 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน8-12 / 22-26 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค.13,878
พฤศจิกายน
8-12 / 22-26 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค.13,878
ธันวาคม4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-1117,878
11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-3013,878
27-3120,878
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค.21,878
ธันวาคม
4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-1117,878
11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-3013,878
27-3120,878
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค.21,878
มกราคม8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.13,878
มกราคม
8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ.13,878
กุมภาพันธ์5-9 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 6-1013,878
27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค.14,878
7-1115,878
กุมภาพันธ์
5-9 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 6-1013,878
27-2 มี.ค. / 28-3 มี.ค.14,878
7-1115,878
มีนาคม4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-3113,878
มีนาคม
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-3113,878
เมษายน8-12 / 23-27 / 24-2813,878
16-20 / 17-21 / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค.14,878
2-6 / 3-715,878
9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-1918,878
เมษายน
8-12 / 23-27 / 24-2813,878
16-20 / 17-21 / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค.14,878
2-6 / 3-715,878
9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-1918,878
พฤษภาคม1-5 / 2-6 / 6-1016,878
พฤษภาคม
1-5 / 2-6 / 6-1016,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281965
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) หมู่บ้านสายรุ้ง  หนานโถว  ร้านกาแฟ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ 
ช้อป : ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park 
กิน : ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + ที่พักระดับ 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-2817,999
ตุลาคม
25-2817,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281938
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ช้อป : ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET PARK
กิน : STEAMER FEAST บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%+ อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์ไต้หวันบินดี พักสบาย อาหารครบ

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-3024,999
ตุลาคม
26-3024,999
พฤศจิกายน1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-1 ธ.ค. 24,999
พฤศจิกายน
1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-1 ธ.ค. 24,999
ธันวาคม13-17 / 18-22 / 20-2424,999
6-10 / 7-1126,999
30-3 ม.ค. 63 / 31-4 ม.ค.63 (ปีใหม่)31,999
ธันวาคม
13-17 / 18-22 / 20-2424,999
6-10 / 7-1126,999
30-3 ม.ค. 63 / 31-4 ม.ค.63 (ปีใหม่)31,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281933
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง
ช้อป : ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน19-2416,878
พฤศจิกายน
19-2416,878
ธันวาคม27-1 ม.ค.26,878
ธันวาคม
27-1 ม.ค.26,878
มกราคม15-20 / 29-3 ก.พ.17,878
มกราคม
15-20 / 29-3 ก.พ.17,878
กุมภาพันธ์5-10 / 12-17 / 26-2 มี.ค.17,878
กุมภาพันธ์
5-10 / 12-17 / 26-2 มี.ค.17,878
มีนาคม11-16 / 18-2317,878
มีนาคม
11-16 / 18-2317,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281953
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ช้อป : ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Mitsui Outlet Park
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา เมนูซีฟู้ด และสลัดกุ้งมังกร
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์ไต้หวัน นั่งกระเช้าเหมาคง

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม13-1719,999
ธันวาคม
13-1719,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261942
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )
ช้อป : ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซีเหมินติง
กิน : ปลาประธานาธิบดี สเต๊ก+สลัดบาร์
พิเศษ : สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นอาลีซาน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-1722,900
พฤศจิกายน
14-1722,900
ธันวาคม5-823,900
22-2522,900
ธันวาคม
5-823,900
22-2522,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281932
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป : ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ย่านซีเหมินติง MITSUI OUTLET PARK
กิน : แซนวิช + ชาไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดไต้หวัน
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

ไต้หวันจัดเต็มเที่ยวเน้นๆ 7 วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-2 ม.ค.29,878
ธันวาคม
27-2 ม.ค.29,878
มกราคม14-2020,878
มกราคม
14-2020,878
กุมภาพันธ์5-1120,878
กุมภาพันธ์
5-1120,878
มีนาคม11-1720,878
มีนาคม
11-1720,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281937
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ช้อป : ตลาดปลาไทเป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2920,999
25-2821,999
ตุลาคม
26-2920,999
25-2821,999
พฤศจิกายน9-12 / 16-19 / 21-24 19,999
พฤศจิกายน
9-12 / 16-19 / 21-24 19,999
ธันวาคม5-8 22,999
31-3 ม.ค. (ปีใหม่)28,999
ธันวาคม
5-8 22,999
31-3 ม.ค. (ปีใหม่)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281956
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ CONA’S CHOCOLATE CASTLE
ช้อป : ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
กิน : ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
พิเศษ : พักไทเป 2 คืน ไทจง 1 คืน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-5 / 16-1914,878
พฤศจิกายน
2-5 / 16-1914,878
ธันวาคม14-1714,878
6-9 / 5-8 / 7-1017,878
ธันวาคม
14-1714,878
6-9 / 5-8 / 7-1017,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281955
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ซีเหมินติง
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
กิน : แซนวิช + ชาไต้หวัน + ชาบูไต้หวัน +เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม30-3 พ.ย.14,878
ตุลาคม
30-3 พ.ย.14,878
พฤศจิกายน18-22 / 26-3013,878
1-5 / 7-11 / 14-18 / 15-19 / 21-25 / 27-1 ธ.ค./ 28-2 ธ.ค./ 29-3 ธ.ค.14,878
พฤศจิกายน
18-22 / 26-3013,878
1-5 / 7-11 / 14-18 / 15-19 / 21-25 / 27-1 ธ.ค./ 28-2 ธ.ค./ 29-3 ธ.ค.14,878
ธันวาคม1-5 / 2-6 / 15-1913,878
4-8 / 6-1017,878
9-13 / 10-1414,878
12-16 / 13-1715,878
18-22 / 19-23 / 20-2414,878
24-2814,878
25-2916,878
27-3122,878
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค.25,878
ธันวาคม
1-5 / 2-6 / 15-1913,878
4-8 / 6-1017,878
9-13 / 10-1414,878
12-16 / 13-1715,878
18-22 / 19-23 / 20-2414,878
24-2814,878
25-2916,878
27-3122,878
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค.25,878
มกราคม1-519,878
5-9 / 12-16 / 19-2313,878
6-10 / 7-11 / 13-17 / 14-18 /14,878
2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22/ 29-2 ก.พ./ 30-3 ก.พ./ 31-4 ก.พ.15,878
มกราคม
1-519,878
5-9 / 12-16 / 19-2313,878
6-10 / 7-11 / 13-17 / 14-18 /14,878
2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22/ 29-2 ก.พ./ 30-3 ก.พ./ 31-4 ก.พ.15,878
กุมภาพันธ์9-13 / 16-20 / 23-2713,878
3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 29-4 มี.ค.14,878
1-5 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 26-1มี.ค./ 27-2มี.ค./ 28-3มี.ค./ 15,878
กุมภาพันธ์
9-13 / 16-20 / 23-2713,878
3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 29-4 มี.ค.14,878
1-5 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 26-1มี.ค./ 27-2มี.ค./ 28-3มี.ค./ 15,878
มีนาคม1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 13,878
2-6 / 3-7 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 23-27 / 24-2814,878
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-2415,878
มีนาคม
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 13,878
2-6 / 3-7 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 23-27 / 24-2814,878
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-2415,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281963
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ร้านกาแฟ หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน วัดหลงซาน
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ซีเหมินติง
กิน : เมนูซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน / ที่พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ที่พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-2 ม.ค.21,878
ธันวาคม
30-2 ม.ค.21,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281968
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2ท่าน) นั่งกระเช้าเมาคง  ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89)  วัดหลงซาน
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง MITSUI OUTLET PARK
กิน : สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / สุกี้ชาบูบุฟเฟ่ต์ / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหารมิชลิน 1 ดาว
พิเศษ : ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหารมิชลิน 1 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ กินดี บิน China Airlines ที่พักระดับ 4 ดาว พาไป countdown ในไทเป

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.31,878
ธันวาคม
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.31,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281969
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป : ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง MITSUI OUTLET PARK
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ กินดี บิน China Airlines ที่พักระดับ 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-3127,878
29-2 ม.ค.29,878
ธันวาคม
27-3127,878
29-2 ม.ค.29,878

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261945
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อป : ลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซีเหมินติง
กิน : ปลาประธานาธิบดี พระกระโดดกำแพง
พิเศษ : สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**

ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยานดัง

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม24-2825,900
ธันวาคม
24-2825,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261935
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย่หลิว หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ช้อป : ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง MITSUI OUTLET หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
กิน : ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ด
พิเศษ : พิเศษ...แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก + Free wifi on bus

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-8 / 7-1018,500
ธันวาคม
5-8 / 7-1018,500

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261951
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป : ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง
กิน : ปลาประธานาธิบดี สุกี้+ชาบู เชียนเย่ สเต็ก+สลัดบาร์ เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ซีฟู้ด ปูอลาสก้า
พิเศษ : แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus + อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ 5 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-18 / 21-2521,888
พฤศจิกายน
14-18 / 21-2521,888

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261943
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ
ช้อป : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
กิน : เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี สเต็ก+สลัดบาร์ สุกี้ชาบู ชาบู
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus

ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยาน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-1021,600
พฤศจิกายน
6-1021,600

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261950
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) อุทยานเหย่หลิว
ช้อป : ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Taipei Fish Market Mitsui Outlet Park
กิน : ปลาประธานาธิบดี สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น สุกี้ชาบู ชาบู เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ซีฟู้ด ปูอลาสก้า
พิเศษ : แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน13-17 21,555
พฤศจิกายน
13-17 21,555

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281962
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เจียอี้   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
ช้อป : ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : เมนู ปลาประธานาธิบดี  บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : บินดี กินดี เที่ยวครบ 3 อุทยาน แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ไต้หวัน บินดี กินดี เที่ยวครบ 3 อุทยาน แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน19-2422,878
พฤศจิกายน
19-2422,878

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261957
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89)
ช้อป : ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน : สเต๊ก+สลัดบาร์ ปลาประธานาธิบดี พระโดดกำแพง ซีฟู๊ด+สลัดกุ้งมังกร
พิเศษ : เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง / ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / Free wifi on bus

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-4 ม.ค.37,900
ธันวาคม
30-4 ม.ค.37,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261958
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ทุ่งดอกไม้ต้าซี TA SHEE BLOOMING OASIS อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกสือเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง กระเช้าเมาคง วัดหลงซาน ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)
ช้อป : ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป
กิน : ปลาประธานาธิบดี สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน สเต๊ก+สลัดบาร์ พระกระโดดกำแพง กุ้งมังกรซีฟู๊ด เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / Free wifi on bus / ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-3 ม.ค.38,900
ธันวาคม
29-3 ม.ค.38,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261959
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อป : ฟงเจี๋ยไนท์ไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน : สเต๊ก+สลัดบาร์ ปลาประธานาธิบดี สุกี้ชาบู ชาบู เสี่ยวหลงเปา พระโดดกำแพง ซีฟู๊ด+สลัดกุ้งมังกร
พิเศษ : สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / Free wifi on bus / ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง แช่น้ำแร่ ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน

TAIWAN ปีใหม่

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-1 ม.ค.38,555
ธันวาคม
27-1 ม.ค.38,555

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW261960
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อป : ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
กิน : ปลาประธานาธิบดี สเต๊ก+สลัดบาร์ สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน กุ้งมังกรซีฟู๊ด พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / Free wifi on bus / 5 ดาว 1 คืน (TAIPEI MARRIOTT)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-2 ม.ค.43,500
ธันวาคม
28-2 ม.ค.43,500

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TW281924
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง
ช้อป : ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ย่านซีเหมินติง
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก