fbpx
พบ 32 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนามกลาง 2565 2566 ราคาถูกสุดๆ เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ (จัดเต็มแบบพักบนบาน่าฮิล ครบสูตร Let’s Go Vietnam Tour 2022 2023

รายการทัวร์เวียดนามกลาง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822439
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  จัตุรัสแห่งดวงดาว  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ EP.3 (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม16-1914,990
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990
ธันวาคม
16-1914,990
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)16,990
มกราคม9-1212,990
13-1614,990
มกราคม
9-1212,990
13-1614,990
กุมภาพันธ์6-9 / 20-2313,990
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2714,990
กุมภาพันธ์
6-9 / 20-2313,990
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2714,990
มีนาคม6-9 / 20-2313,990
10-13 / 17-2014,990
3-6 (วันมาฆบูชา)16,990
มีนาคม
6-9 / 20-2313,990
10-13 / 17-2014,990
3-6 (วันมาฆบูชา)16,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822435
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  จัตุรัสแห่งดวงดาว  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ EP.2 (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-3 พ.ย.13,990
27-30 / 28-3114,990
ตุลาคม
31-3 พ.ย.13,990
27-30 / 28-3114,990
พฤศจิกายน14-17 / 21-24 / 28-1 ธ.ค.13,990
3-6 / 4-7 / 17-20 / 18-21 / 25-2815,990
พฤศจิกายน
14-17 / 21-24 / 28-1 ธ.ค.13,990
3-6 / 4-7 / 17-20 / 18-21 / 25-2815,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822427
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-24 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช)13,990
ตุลาคม
21-24 / 22-25 / 23-26 (วันปิยมหาราช)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422426
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งสามล้อพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน SPECIAL PERIOD (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-8 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,999
4-7 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
ธันวาคม
5-8 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,999
4-7 (วันพ่อ) / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822298
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังดายโนย  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  วัดเจดีย์เทียนมู่  ร้านเยื่อไผ่  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  เมืองโบราณฮอยอัน  ร้านหินอ่อน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-19 / 24-2713,990
7-10 / 8-1114,990
13-16 (วันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
16-19 / 24-2713,990
7-10 / 8-1114,990
13-16 (วันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822401
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สวนแห่งสิ่งมหัศจรรย์  ตลาดฮาน
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VN) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-99,990
21-23 (วันปิยมหาราช)12,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990
ตุลาคม
7-99,990
21-23 (วันปิยมหาราช)12,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422394
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  พระราชวังไดโนย  ร้านเยื่อไผ่  ภูเขาบานาฮิลล์  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  สวนดอกไม้ สวนสนุก (FANTASY PARK)  บานาฮิลล์  สะพานมือสีทอง  รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์  เมืองฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เที่ยวเมืองมรดกโลก  วัดกวางตุ้ง  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน  เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม  ตลาดฮาน
กิน : เมนู SEAFOOD / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ / กุ้งมังกรราดซอสโต๊ะละ 1 ตัว
พิเศษ : พัก 4 ดาวทั้ง 3 คืนในเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-22 / 24-2714,999
27-3015,999
ตุลาคม
19-22 / 24-2714,999
27-3015,999
พฤศจิกายน21-24 / 27-3014,999
3-6 / 10-13 / 13-16 / 24-27 / 30-3 ธ.ค.15,999
16-1917,999
พฤศจิกายน
21-24 / 27-3014,999
3-6 / 10-13 / 13-16 / 24-27 / 30-3 ธ.ค.15,999
16-1917,999
ธันวาคม13-16 / 19-2215,999
7-10 / 16-19 / 22-25 (วันคริสต์มาส)16,999
10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-28 (วันคริสต์มาส)18,999
28-31 (วันสิ้นปี)21,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,999
ธันวาคม
13-16 / 19-2215,999
7-10 / 16-19 / 22-25 (วันคริสต์มาส)16,999
10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 25-28 (วันคริสต์มาส)18,999
28-31 (วันสิ้นปี)21,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822289
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  เมืองดานัง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือสีทอง  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก 
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-2 ต.ค.11,9909,990
กันยายน
30-2 ต.ค.11,9909,990
ตุลาคม9-11 10,990
8-1011,990
15-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)12,990
22-2413,990
ตุลาคม
9-11 10,990
8-1011,990
15-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)12,990
22-2413,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422225
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  นั่งรถราง ALPINE COASTER  วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ร้าน OTOP  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  ล่องเรือกระด้ง  ตลาดฮาน
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูอาหารซีฟู๊ด / กุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM สุดกระดิ่งติ่งแมว บินเช้า กลับเย็น เที่ยวจัดเต็ม (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-19 (1 ที่สุดท้าย ฟรีพักเดี่ยว)13,999
30-2 พ.ย.13,999
ตุลาคม
16-19 (1 ที่สุดท้าย ฟรีพักเดี่ยว)13,999
30-2 พ.ย.13,999
พฤศจิกายน27-3013,999
พฤศจิกายน
27-3013,999
ธันวาคม25-28 (วันคริสต์มาส) 17,999
ธันวาคม
25-28 (วันคริสต์มาส) 17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422408
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  ขึ้นรถราง  ชมการแสดง MOON SHOW  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานมือสีทอง  นั่งรถรางโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกรวัดหลินอึ๋ง  ร้านขนมพื้นเมือง  ตลาดฮาน
กิน : เมนูอาหารซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / กุ้งมังกรคั่วมะขาม
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน / ฟรี! บริการ lounge ที่สนามบิน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM บินหรูอยู่สบาย สไตล์บางกอก (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-4 / 2-5 / 6-9 / 9-12 / 20-23 / 28-1 ธ.ค.14,999
5-8 / 12-15 / 13-16 / 23-26 / 29-2915,999
พฤศจิกายน
1-4 / 2-5 / 6-9 / 9-12 / 20-23 / 28-1 ธ.ค.14,999
5-8 / 12-15 / 13-16 / 23-26 / 29-2915,999
ธันวาคม18-2115,999
4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 6-9 / 7-10 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
ธันวาคม
18-2115,999
4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 6-9 / 7-10 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822178
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ร้านเยื่อไผ่  ล่องเรือกระด้ง  ร้านหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  บานา ฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม27-3014,990
ตุลาคม
27-3014,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422138
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง   สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  นั่งรถราง  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM บานาฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2811,999
ตุลาคม
26-2811,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822373
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  จัตุรัสแห่งดวงดาว  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / โซนเปิดใหม่บนบานาฮิลล์ Eclipse Square

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VN) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-17 / 15-1815,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,990
ตุลาคม
14-17 / 15-1815,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822271
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  เมืองเว้  ร้านหินอ่อน  พระราชวังดายโนย  ร้านเยื่อไผ่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  วัดเจดีย์เทียนมู่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว / เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม23-26 (วันปิยมหาราช)14,990
ตุลาคม
23-26 (วันปิยมหาราช)14,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822116
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  พระราชวังดายโนย  ร้านเยื่อไผ่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  บานา ฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองดานัง  ร้านหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-24 (วันปิยะมหาราช)15,990
ตุลาคม
21-24 (วันปิยะมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422341
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านเลขที่ 101 สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  APEC PARK  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร / ไวน์แดงดาลัท !!!
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน / พิเศษ..private dinner!!

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM NEW YEAR PARTY บินเช้า กลับเย็น เที่ยวครบ 3 เมือง (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922226
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง ร้านหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  วัดจีน  บ้านโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  เมืองเว้  เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  ร้านไข่มุก  นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์  สะพานสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส  บาน่าฮิลล์  เมืองดานัง  สะพานมังกร  วัดลินห์อึ๋ง  ตลาดฮาน  ร้านไม้ไผ่
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2914,999
23-26 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
26-2914,999
23-26 (วันปิยมหาราช)15,999
มกราคม4-714,999
8-11 / 12-15 / 15-1815,999
26-29 (ปีใหม่เวียดนาม)19,999
มกราคม
4-714,999
8-11 / 12-15 / 15-1815,999
26-29 (ปีใหม่เวียดนาม)19,999
กุมภาพันธ์8-11 / 19-22 / 22-25 / 26-1 มี.ค. 14,999
2-5 / 9-12 / 12-15 / 16-1915,999
กุมภาพันธ์
8-11 / 19-22 / 22-25 / 26-1 มี.ค. 14,999
2-5 / 9-12 / 12-15 / 16-1915,999
มีนาคม5-8 / 8-11 / 12-15 / 15-18 / 19-2214,999
2-5 (วันมาฆบูชา)16,999
มีนาคม
5-8 / 8-11 / 12-15 / 15-18 / 19-2214,999
2-5 (วันมาฆบูชา)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422224
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  เรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  นั่งรถราง ALPINE COASTER  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร / เมนูอาหารซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูอาหารพื้นเมือง
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / นั่งรถราง ALPINE COASTER

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
พฤศจิกายน4-612,999
พฤศจิกายน
4-612,999
ธันวาคม2-4 / 16-1813,999
4-6 (วันพ่อ)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)16,999
ธันวาคม
2-4 / 16-1813,999
4-6 (วันพ่อ)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0923001
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  เจดีย์เทียนมู่  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ตลาดดองบา  ล่องเรือแม่น้ำหอม  พระราชวังอันดินห์  ร้านเยื่อไผ่  ร้านไข่มุก  Incense Village  นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์   สะพานมือสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  วัดลินห์อึ๋ง  คาเฟ่ Son Tra Marina  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-8 / 12-1515,999
19-2218,999
26-29 (ปีใหม่เวียดนาม)20,999
มกราคม
5-8 / 12-1515,999
19-2218,999
26-29 (ปีใหม่เวียดนาม)20,999
กุมภาพันธ์2-5 / 9-12 / 16-1916,999
23-2617,999
กุมภาพันธ์
2-5 / 9-12 / 16-1916,999
23-2617,999
มีนาคม30-2 เม.ย.15,999
2-5 / 9-12 / 23-2616,999
3-6 (วันมาฆบูชา)19,999
มีนาคม
30-2 เม.ย.15,999
2-5 / 9-12 / 23-2616,999
3-6 (วันมาฆบูชา)19,999
เมษายน20-2315,999
5-8 / 6-9 (วันจักรี)16,999
27-3017,999
12-15 (วันสงกรานต์)20,999
13-16 (วันสงกรานต์)22,999
เมษายน
20-2315,999
5-8 / 6-9 (วันจักรี)16,999
27-3017,999
12-15 (วันสงกรานต์)20,999
13-16 (วันสงกรานต์)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422371
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  สะพานมังกร  คาร์ฟดราก้อน  สะพานแห่งความรัก  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองมรดกโลกฮอยอัน  นั่งเรือกระด้ง  กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  สวนดอกไม้  สวนสนุก  พักบานาฮิลล์  บานาฮิลล์  สวนดอกไม้ รถรางขึ้นเขา อุโมงค์เก็บไวน์  son tra marina bay café  เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง  เจ้าแม่กวนอิม  ตลาดฮาน
กิน : พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว / บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-9 / 26-2914,999
20-23 (วันปิยมหาราช)15,999
12-15 / 14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
ตุลาคม
6-9 / 26-2914,999
20-23 (วันปิยมหาราช)15,999
12-15 / 14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
พฤศจิกายน23-2614,999
18-2115,999
16-1917,999
พฤศจิกายน
23-2614,999
18-2115,999
16-1917,999
ธันวาคม2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)17,999
ธันวาคม
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822344
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  ร้านหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  อิสระท่องเที่ยวบนบานา ฮิลส์ (ที่เที่ยวใหม่บนบานา ฮิลส์ที่ จัตุรัสแห่งดวงดาว ECLIPSE SQUARE)  จัตุรัสแห่งดวงดาว  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ 2 มื้อ / กุ้งมังกร
พิเศษ : เที่ยวบานาฮิลล์ 2 วัน / พักบนบานาฮิลล์1 คืน / บริการ Lounge ที่สนามบินฟรี!! / ที่เที่ยวใหม่บนบานา ฮิลส์ที่ จัตุรัสแห่งดวงดาว ECLIPSE SQUARE

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-24 (วันปิยมหาราช)17,990
ตุลาคม
21-24 (วันปิยมหาราช)17,990
ธันวาคม9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)17,990
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
ธันวาคม
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)17,990
30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
มีนาคม3-6 (วันมาฆบูชา)17,990
มีนาคม
3-6 (วันมาฆบูชา)17,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422342
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งสามล้อชมพระราชวัง  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  APEC PARK  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกร / พิเศษ ไวน์แดงดาลัท!!!
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM MAGIC NEW YEAR นอนหรู เที่ยวครบ 3 เมือง (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
ธันวาคม
29-1 / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922411
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เว้  ร้านไข่มุก  เจดีย์เทียนมู่  ตลาดดงบา  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  พระราชวังอันดินห์  Incense Village  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่าฮิลล์  สะพานสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  บาน่าฮิลล์  วัดลินห์อึ้ง  SON TRA MARINA CAFE  ตลาดฮาน  ร้านไม้ไผ่  ร้านหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ / กุ้งมังกร
พิเศษ : พักบานาฮิลล์ 1 คืน / SON TRA MARINA CAFE

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANAHILLS เว้ ดานัง ฮอยอัน (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2815,999
พฤศจิกายน
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2815,999
ธันวาคม1-4 (วันพ่อ) / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
22-25 (วันคริสต์มาส)17,999
28-31 (วันสิ้นปี) / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)20,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
1-4 (วันพ่อ) / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
22-25 (วันคริสต์มาส)17,999
28-31 (วันสิ้นปี) / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)20,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
มกราคม6-915,999
13-16 / 20-2316,999
มกราคม
6-915,999
13-16 / 20-2316,999
กุมภาพันธ์3-613,999
24-2715,999
10-13 / 17-2016,999
กุมภาพันธ์
3-613,999
24-2715,999
10-13 / 17-2016,999
มีนาคม10-13 / 18-2115,999
3-6 (วันมาฆบูชา)17,999
มีนาคม
10-13 / 18-2115,999
3-6 (วันมาฆบูชา)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422340
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  APEC PARK  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ซินจ่าว NEW YEAR เที่ยวครบ เว้ ดานัง ฮอยอัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922171
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก The Fantasy Park   Le Jardin d’ Amour สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  วัดลินห์อึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  ตลาด Dong Ba  เจดีย์เทียนมู่  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  ดานัง  สะพานมังกร  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม22-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
22-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422227
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ชมสะพานมังกร  ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  ล่องเรือกระด้ง   หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถรางโบราณ  โรงเก็บไวน์  นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์  เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!! / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / อาหารซีฟู๊ด
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง บานาฮิลล์ 3 ล้อเมืองเว้ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม1-413,99912,999
15-18 / 29-1 พ.ย.13,999
ตุลาคม
1-413,99912,999
15-18 / 29-1 พ.ย.13,999
พฤศจิกายน5-8 / 12-1513,999
พฤศจิกายน
5-8 / 12-1513,999
ธันวาคม3-6 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
24-27 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
3-6 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
24-27 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422246
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่   ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  ขึ้นรถรางชมการแสดง MOON SHOW  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานมือสีทอง  นั่งรถรางชมอุโมงค์เก็บไวน์  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน   ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  วัดหลินอึ๋ง  ร้านขนมพื้นเมือง  ตลาดฮาน
กิน : อาหารซีฟู๊ด / กุ้งมังกรคั่วมะขาม / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / ใช้บริการ lounge สายการบิน ฟรี!!

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง บานาฮิลล์ เที่ยวหรู อยู่สบาย (PG) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม22-25 (วันคริสต์มาส)15,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999
ธันวาคม
22-25 (วันคริสต์มาส)15,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422109
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร  เมืองเว้ พระราชวังไดโน้ย ร้านเยื่อไม้ไผ่ เมืองดานัง บานาฮิลล์  นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนดอกไม้ฝรั่งเศส สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ รถราง อุโมงค์เก็บไวน์ เมืองดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง บ้านแกะสลักหินอ่อน นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง ตลาดฮาน
กิน : แหนมเนืองเวียดนามต้นตำรับ / SEAFOOD / กุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
ตุลาคม
19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN0922307
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  สะพานมังกร  ฮอยอัน  วัดลินห์อึ๋ง  ร้านไข่มุก  เจดีย์เทียนมู่  ตลาดดองบา  เว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  พระราชวังอันดินห์  Incense Village  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนสไตล์ฝรั่งเศส   อุโมงค์ชมไวน์  ร้านหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  วัดจีน  สะพานญี่ปุ่น  ตลาดฮาน  ร้านเยื่อไผ่
กิน : เมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ Ba Na Hills เว้ ดานัง ฮอยอัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-913,999
ตุลาคม
6-913,999
พฤศจิกายน24-2713,999
พฤศจิกายน
24-2713,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  ล่องเรือกระด้ง  ร้านเยื้อไผ่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน10-12 / 24-2611,990
กันยายน
10-12 / 24-2611,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5222403
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  บานาฮิลล์  สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR  สวนสนุก The Fantasy Park  สะพานโกเด้นบริดจ์  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองเว้  พระราชวังไดโน้ย  รถสามล้อซิโคล่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  วัดเทียนมู่  ร้านเยื่อไม้ไผ่  วัดลินห์อึ๋ง  ตลาดฮาน 
กิน : บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์
พิเศษ : สวมชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม แชะภาพ / พัก 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอันพักบานาฮิลล์ 1 คืน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-1712,888
2-5 / 3-6 / 4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 16-19 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 26-29 / 27-30 / 28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค. 13,888
พฤศจิกายน
14-1712,888
2-5 / 3-6 / 4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 16-19 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 26-29 / 27-30 / 28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค. 13,888
ธันวาคม6-9 / 11-14 / 12-15 / 13-1613,888
14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,888
2-5 / 3-6 / 4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนุญ) / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 (วันคริสต์มาส)16,888
27-30 / 28-31 (วันสิ้นปี) / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,888
ธันวาคม
6-9 / 11-14 / 12-15 / 13-1613,888
14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,888
2-5 / 3-6 / 4-7 / 5-8 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนุญ) / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 (วันคริสต์มาส)16,888
27-30 / 28-31 (วันสิ้นปี) / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,888
มกราคม3-6 / 4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-1 ก.พ. / 30-2 ก.พ. / 31-3 ก.พ.13,888
1-4 / 2-5 (วันปีใหม่)19,888
มกราคม
3-6 / 4-7 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-1 ก.พ. / 30-2 ก.พ. / 31-3 ก.พ.13,888
1-4 / 2-5 (วันปีใหม่)19,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422204
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก Fantasy Park  สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส  นั่งรถรางขึ้นเขาชมอุโมงค์เก็บไวน์  วัดหลินอึ๋ง  ร้านไม้ไผ่  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ราคาน่ารัก (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม(ปิดทุกกรุ๊ป)12,999
ตุลาคม
(ปิดทุกกรุ๊ป)12,999

** วันหยุด

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวเวียดนามกลาง

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส

บานาฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009

กิจกรรมที่น่าสนใจ

สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)

เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้

สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที

สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นอีก 1 กิจกรรม ที่ต้องมาลอง สนุกสนาม เรียกเสียงหัวเราะ และความสนุก พร้อมความเสียวได้

สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เมืองเว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่ระดมยิงและถูกระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของราชวงศ์เหงียนที่ปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็นอย่างยิ่ง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน เนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง ท้องพระโรง และพระราชวังต้องห้าม

รวมโปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ << click

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส

บานาฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009

กิจกรรมที่น่าสนใจ

สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)

เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้

สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที

สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นอีก 1 กิจกรรม ที่ต้องมาลอง สนุกสนาม เรียกเสียงหัวเราะ และความสนุก พร้อมความเสียวได้

สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เมืองเว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่ระดมยิงและถูกระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของราชวงศ์เหงียนที่ปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็นอย่างยิ่ง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน เนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง ท้องพระโรง และพระราชวังต้องห้าม

รวมโปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ << click

Read more Hide