fbpx
พบ 14 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูกสุดๆ เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ (จัดเต็มแบบพักบนบาน่าฮิล ครบสูตร Let’s Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามกลาง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282005
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งรถซิโคล่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์ Golden Bridge  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองฮอยอัน  เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง  สะพานญี่ปุ่น  บ้านโบราณ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองดานัง สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ฟรี! บริการ lounge สายการบิน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ บิน Bangkok Airways

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282010
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ชมวิวแม่น้ำห่าน วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สะพานมือ  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบานาฮิลส์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282009
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  วิวแม่น้ำห่าน เมืองเว้  วัดเทียนมู่  พระราชวังเว้  นั่งรถสามล้อ  เมืองฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้  สะพานมือ  โรงเก็บไวน์ เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : พักบานาฮิลส์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282007
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค
ช้อป : ตลาดฮาน 
กิน : เมนูซีฟู๊ด/กุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์เวียดนามกลาง วันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282025
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ชมวิวแม่น้ำฮาน เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งรถซิโคล่  ล่องเรือมังกร  เมืองเว้  วัดเทียนมู่  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้า  บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282018
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  พระราชวังเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  วัดหลินอึ๋ง 
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน + ฟรี! แจก sim intermet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม03-06 / 05-08 / 25-2814,999
04-0715,999
10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 26-29 / 30-02 ส.ค.13,999
กรกฎาคม
03-06 / 05-08 / 25-2814,999
04-0715,999
10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 26-29 / 30-02 ส.ค.13,999
สิงหาคม06-09 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-3113,999
สิงหาคม
06-09 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-3113,999
กันยายน10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-2813,999
กันยายน
10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-2813,999
ตุลาคม01-04 / 13-16 / 18-2113,999
08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 17-2014,999
10-1315,999
ตุลาคม
01-04 / 13-16 / 18-2113,999
08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 17-2014,999
10-1315,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282020
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่น  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101 วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเค  กระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้แห่งความรัก  อุโมงค์ ไวน์  สะพานมือ 
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ตลาดฮาน 
กิน : ซีฟู๊ดและเมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม08-11 / 12-15 / 14-17 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 29-01 ส.ค.12,999
กรกฎาคม
08-11 / 12-15 / 14-17 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 29-01 ส.ค.12,999
สิงหาคม02-05 / 03-06 / 04-07 / 07-10 / 10-13 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 25-28 / 28-3112,999
สิงหาคม
02-05 / 03-06 / 04-07 / 07-10 / 10-13 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 25-28 / 28-3112,999
กันยายน03-06 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 24-27 / 26-29 / 28-01 ต.ค.12,999
กันยายน
03-06 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 24-27 / 26-29 / 28-01 ต.ค.12,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282016
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง  ถ่ายรูปหาดหมีเค  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนดอกไม้  อุโมงค์ไวน์  สะพานมือ  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์ 
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เฝอเวียดนาม
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม05-07 / 11-13 / 18-20 / 26-2811,999
กรกฎาคม
05-07 / 11-13 / 18-20 / 26-2811,999
สิงหาคม01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-3111,999
สิงหาคม
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-3111,999
กันยายน05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2811,999
กันยายน
05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2811,999
ตุลาคม02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-1812,999
21-2311,999
ตุลาคม
02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-1812,999
21-2311,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282017
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  โรงเก็บไวน์  เมืองฮอยอัน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ดและเมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนเขาบานาฮิลส์ / เฝอเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม25-2710,999
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 27-29 / 31-02 ส.ค.9,999
กรกฎาคม
25-2710,999
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 27-29 / 31-02 ส.ค.9,999
สิงหาคม01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
สิงหาคม
01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
กันยายน04-06 / 05-07 / 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-289,999
12-148,999
กันยายน
04-06 / 05-07 / 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-289,999
12-148,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282021
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  นั่งกระไฟฟ้า  ยอดเขาบานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้แห่งความรัก  อุโมงไวน์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  เมืองดานัง  วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ตลาดฮาน 
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + ไฟลท์ดี บินเช้า กลับค่ำ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม04-07 / 25-2815,999
05-08 / 16-1914,999
กรกฎาคม
04-07 / 25-2815,999
05-08 / 16-1914,999
สิงหาคม08-11 / 20-23 / 27-3014,999
สิงหาคม
08-11 / 20-23 / 27-3014,999
กันยายน04-07 / 17-20 / 24-2714,999
กันยายน
04-07 / 17-20 / 24-2714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282022
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  กระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบานาฮิลส์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม06-0811,999
24-2612,999
กรกฎาคม
06-0811,999
24-2612,999
สิงหาคม01-0312,999
สิงหาคม
01-0312,999
ตุลาคม09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 24-26 / 30-01 พ.ย. / 31-02 พ.ย.12,999
ตุลาคม
09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 24-26 / 30-01 พ.ย. / 31-02 พ.ย.12,999
พฤศจิกายน06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-2912,999
พฤศจิกายน
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-2912,999
ธันวาคม03-05 / 06-08 / 07-09 / 12-1412,999
ธันวาคม
03-05 / 06-08 / 07-09 / 12-1412,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281947
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกร วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บเนกั๊มทาน บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร +บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พิเศษ เมนูบุฟเฟต่นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281946
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บ้านกั๊มทาน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร + บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลส์ พิเศษ ... บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / แถมฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281955
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมแม่น้ำฮัน  เมืองเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  พระราชวังเว้  วัดเทียนมู่  ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน