fbpx
พบ 14 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูกสุดๆ เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ (จัดเต็มแบบพักบนบาน่าฮิล ครบสูตร Let’s Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามกลาง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281956
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮัน  เมืองฮอยอัน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101 ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พัก 5 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม11-1411,999
13-1612,999
ธันวาคม
11-1411,999
13-1612,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281944
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ บานาฮิลส์ สะพานมือ Golden bridge สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ดและกุ้งมังกร + บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบาน่า ฮิลส์ เมนูอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน + อาบน้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + บริการ lounge สายการบินฟรี!!

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ แช่ออนเซ็น

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม13-16 / 14-17 15,999
ธันวาคม
13-16 / 14-17 15,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281955
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมแม่น้ำฮัน  เมืองเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  พระราชวังเว้  วัดเทียนมู่  ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม12-1513,999
ธันวาคม
12-1513,999
มกราคม2-5 / 3-6 / 4-7 /11-14 / 16-19 / 18-2113,999
12-1512,999
มกราคม
2-5 / 3-6 / 4-7 /11-14 / 16-19 / 18-2113,999
12-1512,999
กุมภาพันธ์2-5 / 16-19 / 23-2612,999
6-9 / 9-12 / 14-1714,999
7-10 / 8-1115,999
13-16 / 15-19 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
2-5 / 16-19 / 23-2612,999
6-9 / 9-12 / 14-1714,999
7-10 / 8-1115,999
13-16 / 15-19 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.13,999
มีนาคม1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2512,999
6-9 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 21-2413,999
มีนาคม
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-2512,999
6-9 / 7-10 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 19-22 / 21-2413,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281954
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมแม่น้ำฮัน  เมืองเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  พระราชวังเว้  วัดเทียนมู่  ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า บานาฮิลส์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม17-20 / 18-21 11,999
ธันวาคม
17-20 / 18-21 11,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281963
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งรถซิโคล่  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  เมืองฮอยัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้า  บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม9-12 / 23-2611,999
ธันวาคม
9-12 / 23-2611,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281946
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บ้านกั๊มทาน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร + บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลส์ พิเศษ ... บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / แถมฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม9-1110,999
ธันวาคม
9-1110,999
มกราคม24-26 / 25-2712,999
มกราคม
24-26 / 25-2712,999
กุมภาพันธ์15-17 11,999
กุมภาพันธ์
15-17 11,999
มีนาคม6-8 / 7-9 / 20-2211,999
มีนาคม
6-8 / 7-9 / 20-2211,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281945
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บ้านกั๊มทาน บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร +บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / แจกฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม10-13 / 11-14 / 18-21 / 20-2312,999
12-15 / 25-28 13,999
ธันวาคม
10-13 / 11-14 / 18-21 / 20-2312,999
12-15 / 25-28 13,999
มกราคม9-12 / 10-13 / 17-20 / 22-25 / 29-1 ก.พ. / 30-2 ก.พ.12,999
23-26 / 31-3 ก.พ.13,999
มกราคม
9-12 / 10-13 / 17-20 / 22-25 / 29-1 ก.พ. / 30-2 ก.พ.12,999
23-26 / 31-3 ก.พ.13,999
กุมภาพันธ์5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2912,999
14-17 (รับ waiting list)13,999
6-9 / 20-23 / 21-24 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.13,999
7-10 / 8-1114,999
กุมภาพันธ์
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-2912,999
14-17 (รับ waiting list)13,999
6-9 / 20-23 / 21-24 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.13,999
7-10 / 8-1114,999
มีนาคม4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2812,999
5-8 / 6-9 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-2313,999
มีนาคม
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2812,999
5-8 / 6-9 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-2313,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281941
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน วัดหลินอึ๋ง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร บานาฮิลล์ สวนสนุก แฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE สวนดอกไม้แห่งความรัก
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน ห้างล็อตเต้ มาร์ท
กิน : ซีฟู๊ด+กุ้งมังกร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบาน่า ฮิลส์ เมนูอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ นิวเยียร์ 2020

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-2 ม.ค. (ปีใหม่)18,999
ธันวาคม
30-2 ม.ค. (ปีใหม่)18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281947
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกร วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บเนกั๊มทาน บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร +บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พิเศษ เมนูบุฟเฟต่นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / ฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม12-1513,999
ธันวาคม
12-1513,999
กุมภาพันธ์13-1613,999
กุมภาพันธ์
13-1613,999
มีนาคม5-8 / 12-15 / 19-2213,999
มีนาคม
5-8 / 12-15 / 19-2213,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282001
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองมรดกโลกฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  แม่น้ำฮัน วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  กระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บานาฮิลส์  สะพานมือ Golden Bridge สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดฮาน ถนนคนเดินฮอยอัน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม10-12 10,999
18-2011,999
มกราคม
10-12 10,999
18-2011,999
กุมภาพันธ์14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 29-2 มี.ค.11,999
กุมภาพันธ์
14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 29-2 มี.ค.11,999
มีนาคม7-9 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-29 11,999
28-30 (รับ waiting list)11,999
มีนาคม
7-9 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-29 11,999
28-30 (รับ waiting list)11,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282002
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  พระราชวังเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน + ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม5-8 / 6-9 / 8-11 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 28-31 / 29-1 ก.พ.11,999
26-29 / 27-3013,999
มกราคม
5-8 / 6-9 / 8-11 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 28-31 / 29-1 ก.พ.11,999
26-29 / 27-3013,999
กุมภาพันธ์5-812,999
9-1213,999
2-5 / 3-6 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-2911,999
กุมภาพันธ์
5-812,999
9-1213,999
2-5 / 3-6 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-2911,999
มีนาคม2-510,999
1-4 / 3-6 / 4-7 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-2811,999
มีนาคม
2-510,999
1-4 / 3-6 / 4-7 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-2811,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541936
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ เมืองเว้ วัดเทียนมู่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ อุโมงค์เก็บไวน์  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  สะพานสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเค  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน-ล่องเรือกระด้ง

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (บินหรู Bangkok Airways)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม02-05 / 08-11 / 13-16 / 14-17 / 22-2514,999
09-1213,999
29-01 ม.ค. / 31-03 ม.ค.18,999
ธันวาคม
02-05 / 08-11 / 13-16 / 14-17 / 22-2514,999
09-1213,999
29-01 ม.ค. / 31-03 ม.ค.18,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281928
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE สวนดอกไม้แห่งความรัก พระราชวังเว้ แม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด+เมนูกุ้งมังกร ภัตตาคารบนบาน่า ฮิลส์ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน +ฟรี! บริการ lounge จากสายการบิน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281939
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : บาน่าฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานมือ สวนดอกไม้แห่งความรัก พระราชวังเว้ ชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง วัดหลินอึ๋ง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และเมนูกุ้งมังกร + บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลส์...พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์