fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ราคาถูก ปี 2565 บริการประทับใจ  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน Let’s Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามเหนือ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422103
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  เมืองห่านาม  ล่องเรือชิมน้ำชาเวียดนาม  วัดตามจุ๊ก  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต   ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ทะเลสาบคืนดาบ  เจดีย์เฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก
กิน : เฝอเวียดนาม / อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI HALONG (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)14,888
17-2013,888
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)14,888
17-2013,888
กรกฎาคม14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-2514,888
กรกฎาคม
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-2514,888
สิงหาคม11-14 (วันแม่)14,888
22-2513,888
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)14,888
22-2513,888
กันยายน8-11 / 22-2513,888
กันยายน
8-11 / 22-2513,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422100
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  น้ำตกสีเงิน   เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน
กิน : เฝอ เวียดนาม / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน17-2014,888
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-25 15,888
มิถุนายน
17-2014,888
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-25 15,888
สิงหาคม11-14 (วันแม่)15,888
22-2514,888
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)15,888
22-2514,888
กันยายน8-11 / 22-2514,888
กันยายน
8-11 / 22-2514,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422133
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮานอย  ซาปา  ตลาด LOVE MARKET  ซาปา  นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด  ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา  น้ำตกซิลเวอร์  ลาวไก  ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU  ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน  ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่  ช้อปปิ้ง 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดหงอกเซิน
กิน : สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท / SEN BUFFET นานาชาติ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ลาวไก (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม26-29 / 27-30 / 28-3113,999
พฤษภาคม
26-29 / 27-30 / 28-3113,999
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,999
4-714,999
9-12 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 30-3 ก.ค.13,999
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,999
4-714,999
9-12 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 30-3 ก.ค.13,999
กรกฎาคม1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 30-2 ส.ค.13,999
13-16 / 14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 / 29-1 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 30-2 ส.ค.13,999
13-16 / 14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 / 29-1 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม4-7 / 5-8 / 6-9 / 13-16 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-3013,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)15,999
สิงหาคม
4-7 / 5-8 / 6-9 / 13-16 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-3013,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)15,999
กันยายน1-4 / 2-5 / 3-6 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.13,999
กันยายน
1-4 / 2-5 / 3-6 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.13,999
ตุลาคม1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 27-30 / 28-31 / 29-1 พ.ย.14,999
13 / 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20 / 21 / 22 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 27-30 / 28-31 / 29-1 พ.ย.14,999
13 / 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20 / 21 / 22 (วันปิยมหาราช)15,999
พฤศจิกายน3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 24-27 / 25-28 / 26-2914,999
พฤศจิกายน
3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 24-27 / 25-28 / 26-2914,999
ธันวาคม1-4 / 15-18 / 16-1914,999
8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-2015,999
2-5 / 3-6 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 / 23-26 / 24-27 (วันคริสต์มาส)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 65 (วันขั้นปีใหม่)18,999
ธันวาคม
1-4 / 15-18 / 16-1914,999
8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-2015,999
2-5 / 3-6 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 / 23-26 / 24-27 (วันคริสต์มาส)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 65 (วันขั้นปีใหม่)18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422088
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน  น้ำตกซิลเวอร์  ถนนคนเดินซาปา  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : SEN BUFFET นานาชาติ / สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม12-15 / 19-22 / 26-29 / 27-3015,999
พฤษภาคม
12-15 / 19-22 / 26-29 / 27-3015,999
มิถุนายน17-2013,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ก.ค.15,999
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,999
มิถุนายน
17-2013,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ก.ค.15,999
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,999
กรกฎาคม1-4 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29-1 ส.ค.15,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
กรกฎาคม
1-4 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29-1 ส.ค.15,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
สิงหาคม4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-2915,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)16,999
สิงหาคม
4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-2915,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)16,999
กันยายน1-4 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.15,999
กันยายน
1-4 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.15,999
ตุลาคม6-9 / 27-30 / 28-3115,999
7-10 / 14-17 / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
6-9 / 27-30 / 28-3115,999
7-10 / 14-17 / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422121
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เจดีย์เฉินก๊วก  เมืองซาปา  สะพานแก้วมังกรเมฆ  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน  น้ำตกซิลเวอร์  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : SEN BUFFET นานาชาติ / สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
พิเศษ : Landmark แห่งใหม่ สะพานแก้วมังกรเมฆ!!! / นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,999
17-2015,999
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,999
17-2015,999
กรกฎาคม14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
22-2516,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
กรกฎาคม
14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
22-2516,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)18,999
26-2916,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)18,999
26-2916,999
กันยายน2-5 / 8-11 / 29-2 ต.ค.16,999
กันยายน
2-5 / 8-11 / 29-2 ต.ค.16,999
ตุลาคม6-917,999
ตุลาคม
6-917,999

** วันหยุด