fbpx
พบ 16 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ราคาถูกเว่อร์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน Let’s Go Vietnam Tour

รายการทัวร์เวียดนามเหนือ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281959
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา  โบสถ์ซาปา รถไฟรางชมเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์ จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล จุดชมวิวอ่าวฮาลองเบย์
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : เมนูชาบูแซลม่อน
พิเศษ : ล่องเรือฮาลองบก ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ล่องเรือฮาลองบก ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-1710,999
พฤศจิกายน
14-1710,999
ธันวาคม5-811,999
19-22 / 26-2912,999
ธันวาคม
5-811,999
19-22 / 26-2912,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281960
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์ จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์ 
ช้อป : ตลาดก๊กเลี้ยว ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : เมนูชาบูแซลม่อน
พิเศษ : ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน ที่พักระดับ 5 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พัก 5 ดาว 2 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค.17,999
30-2 ม.ค.16,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค.17,999
30-2 ม.ค.16,999
มกราคม2-5 / 3-613,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-2012,999
มกราคม
2-5 / 3-613,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-2012,999
กุมภาพันธ์6-9 / 7-10 / 8-1113,999
13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.12,999
กุมภาพันธ์
6-9 / 7-10 / 8-1113,999
13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-1 มี.ค. / 28-2 มี.ค.12,999
มีนาคม6-911,999
12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-3012,999
มีนาคม
6-911,999
12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-3012,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281924
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เขาฟานซิปัน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์
ช้อป : ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
กิน : ทานซีฟู๊ดบนเรือ
พิเศษ : ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ บินสบายราคาไม่แพง

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม31-3 ม.ค.18,999
ธันวาคม
31-3 ม.ค.18,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281930
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งรถไฟเมืองซาปา กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-3 พ.ย.13,9999,999
ตุลาคม
31-3 พ.ย.13,9999,999
พฤศจิกายน7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 12,999
พฤศจิกายน
7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 12,999
ธันวาคม12-1513,999
19-22 13,999
7-1014,999
26-29 / 27-3015,999
28-3117,999
ธันวาคม
12-1513,999
19-22 13,999
7-1014,999
26-29 / 27-3015,999
28-3117,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281937
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL ไร่ชารูปหัวใจ สะพานแก้ว สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) วัดบายดิงห์
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแก้ว

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-17 / 21-24 / 28-1 ธ.ค.9,999
พฤศจิกายน
14-17 / 21-24 / 28-1 ธ.ค.9,999
ธันวาคม5-811,999
12-15 / 19-2210,999
26-2913,999
ธันวาคม
5-811,999
12-15 / 19-2210,999
26-2913,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281950
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านก๊าตก๊าต โบสถ์ซาปา ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน เขาฟานซิปัน ล่องเรือกระจาด
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดก๊กเลี้ยว
กิน : ชาบูแซลม่อน
พิเศษ : Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน28-1 ธ.ค.13,999
พฤศจิกายน
28-1 ธ.ค.13,999
ธันวาคม26-2915,999
ธันวาคม
26-2915,999
กุมภาพันธ์6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.13,999
มีนาคม26-2912,999
5-8 / 12-15 / 19-2214,999
มีนาคม
26-2912,999
5-8 / 12-15 / 19-2214,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281949
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ภูเขาปากมังกร โบสถ์ซาปา เขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน จตุรัสบาดิงห์ บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย วัดบ่ายดิงห์ ล่องเรือฮาลองบก
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดก๊กเลี๊ยว
กิน : ชาบูแซลม่อน บุฟเฟ่ต์ SEN
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-4 พ.ย.14,99911,999
ตุลาคม
31-4 พ.ย.14,99911,999
พฤศจิกายน22-26 / 28-2 ธ.ค.14,999
พฤศจิกายน
22-26 / 28-2 ธ.ค.14,999
ธันวาคม12-16 / 13-17 / 20-2414,999
26-3016,999
ธันวาคม
12-16 / 13-17 / 20-2414,999
26-3016,999
มกราคม10-14 13,999
16-2014,999
มกราคม
10-14 13,999
16-2014,999
กุมภาพันธ์6-1015,999
14-18 / 27-2 มี.ค./ 28-3 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
6-1015,999
14-18 / 27-2 มี.ค./ 28-3 มี.ค.14,999
มีนาคม5-9 / 12-16 / 13-17 / 20-24 / 27-3114,999
มีนาคม
5-9 / 12-16 / 13-17 / 20-24 / 27-3114,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281931
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน ล่องเรือฮาลองบก หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร เขาฟานซิปัน สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : ซีฟู๊ด+ไวน์แดง สุกี้หม้อไฟ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน8-1213,999
พฤศจิกายน
8-1213,999
ธันวาคม13-17 / 20-2414,999
25-2915,999
27-3118,999
ธันวาคม
13-17 / 20-2414,999
25-2915,999
27-3118,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281961
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน ตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดง  สุกี้หม้อไฟ  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
พิเศษ : ล่องเรือฮาลองบก นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวครบเวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอน ฮาลอง นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวครบเวียดนามเหนือ

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-2 ม.ค.18,999
ธันวาคม
29-2 ม.ค.18,999
มกราคม1-5 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-2113,999
มกราคม
1-5 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-2113,999
กุมภาพันธ์7-11 / 5-9 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-1 มี.ค. / 28-3 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
7-11 / 5-9 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-1 มี.ค. / 28-3 มี.ค.13,999
มีนาคม6-1011,999
11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-3113,999
มีนาคม
6-1011,999
11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-3113,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282003
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  วัดบายดิงห์ 
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : ชาบูแซลม่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์8-1013,999
15-17 / 22-24 / 29-2 มี.ค.11,999
กุมภาพันธ์
8-1013,999
15-17 / 22-24 / 29-2 มี.ค.11,999
มีนาคม7-910,999
14-16 / 21-23 / 28-3011,999
มีนาคม
7-910,999
14-16 / 21-23 / 28-3011,999
เมษายน4-612,999
13-1515,999
14-1614,999
18-20 / 25-2711,999
เมษายน
4-612,999
13-1515,999
14-1614,999
18-20 / 25-2711,999
พฤษภาคม23-259,999
9-11 / 16-18 / 30-1 มิ.ย.11,999
พฤษภาคม
23-259,999
9-11 / 16-18 / 30-1 มิ.ย.11,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282004
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE นั่งรถรางเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก  เมืองฮาลอง ฮาลอง เบย์ 
ช้อป : ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท ถนน 36 สาย ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
กิน : ซีฟู๊ดบนเรือ
พิเศษ : ล่องเรือนิงห์บิงห์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน การบินไทย

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม16-1913,999
มกราคม
16-1913,999
กุมภาพันธ์13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.15,999
กุมภาพันธ์
13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.15,999
มีนาคม12-15 / 19-22 / 26-2915,999
มีนาคม
12-15 / 19-22 / 26-2915,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541926
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย - ล่องเรือนิงบิงห์ - ล่องอ่าวฮาลองเบย์
ช้อป : ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
กิน : เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT   
พิเศษ : โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ราคาถูก 3 วัน 2 คืน ฮานอย- ฮาลอง - นิงบิงห์

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน25-279,989
พฤศจิกายน
25-279,989

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541927
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา
ช้อป : อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ตลาดซาปา 
กิน : เมนูพิเศษ...เฝอเวียดนามอันลือชื่อ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล & ไวน์แดง DALAT + เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์เวียดนามเหนือ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม28-30 / 30-01 พ.ย.9,999
ตุลาคม
28-30 / 30-01 พ.ย.9,999
พฤศจิกายน01-03 / 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 / 29-01 ธ.ค.12,989
พฤศจิกายน
01-03 / 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 / 29-01 ธ.ค.12,989

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541942
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองลาวไก เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน
ช้อป : ตลาดซาปา อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กิน : พิเศษ..เฝอเวียดนามอันลือชื่อ+ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT+เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
พิเศษ : โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541934
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน -ถ้ำตามก๊ก-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ช้อป : ตลาดซาปา-ช้อปปิ้งถนน36สาย เมืองฮานอย -ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
กิน : ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลเมนู+อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT
พิเศษ : รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว

ทัวร์เวียดนามเหนือ นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-ล่องเรือนิงบิงห์-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-02 ธ.ค.13,999
พฤศจิกายน
29-02 ธ.ค.13,999
ธันวาคม08-11 / 25-2814,999
30-02 ม.ค. / 31-03 ม.ค.18,999
ธันวาคม
08-11 / 25-2814,999
30-02 ม.ค. / 31-03 ม.ค.18,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V541925
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน- ล่องเรือนิงบิงห์-ถ้ำตามก๊ก-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์
ช้อป : ตลาดซาปา - ช้อปปิ้งถนน36สาย - ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
กิน : มนูพิเศษ...ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT และ อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT
พิเศษ : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ แบบจัดครบ 4 วัน 3 คืน (ฮานอย - ซาปา - นิงบิงห์ -นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน)

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน03-06 / 10-13 / 17-2013,989
พฤศจิกายน
03-06 / 10-13 / 17-2013,989