fbpx
พบ 2 แพ็คเกจ

ทัวร์เช็ก

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282016
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู  สนามกีฬาอลิอันซ์  พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค  ถนนแม็กซิมิเลียน  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  เสามาเรียนเซาเลอ  โอเปร่าเฮ้าซ์  ศาลาว่าการเมืองมิวนิก  มหาวิหารเฟราเอน  เมืองฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองฟุสเซ่น  เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น  สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส  จุดพักซอลอัลพินน์  ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่  ยอดเขาซุกสปิตเซ่  สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์  เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย  บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทครุมลอฟ  ย่านเมืองเก่า  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  เมืองปราก  ปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ถนนสายวงแหวน  โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  น้ำพุพัลลัส อะธีน่า  พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังฮอฟบวร์ค  พระราชวังเชินบรุนน์  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ ถนนคาร์นท์เนอร์
กิน : ทานอาหารในภัตตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่
พิเศษ : พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ บินตรง การบินไทย 8วัน 5คืน

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : EU282024
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ถนนสายวงแหวน  โรงละครโอเปร่า  อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  น้ำพุพัลลัส อะธีน่า  โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังฮอฟบวร์ค  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา  ถนนคาร์นท์เนอร์ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทครุมลอฟ  ย่านเมืองเก่า  จตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน  ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย  มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก  บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท  จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
กิน : ไส้กรอกเวียนนา / เป็ดโบฮีเมียน
พิเศษ : หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท / บินตรง

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน ราคาถูก บินตรง สายการบิน 5 ดาว