fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

รายการทัวร์รัสเซีย (เข้ามอสโคว์+เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R281917
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์ และ พอล พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน
ช้อป : ถนนอารบัต ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนเนฟกี้
กิน : อาหารจีน
พิเศษ : ล่องเรือเมืองมอสโคว

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-1049,99945,999
17-24 / 24-1 ธ.ค.49,999
พฤศจิกายน
3-1049,99945,999
17-24 / 24-1 ธ.ค.49,999
ธันวาคม1-849,999
4-1150,999
ธันวาคม
1-849,999
4-1150,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R281928
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN พระราชวังแคทเทอรีน เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์ และ ปอล มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
ช้อป : ถนนอารบัต ตลาดอิสไมโลโว่ ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนเนฟกี้
กิน : บริการอาหารจีน
พิเศษ : เข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน13-20 44,99941,999
พฤศจิกายน
13-20 44,99941,999
ธันวาคม7-1445,999
ธันวาคม
7-1445,999
กุมภาพันธ์3-1043,999
8-1545,999
22-2946,999
กุมภาพันธ์
3-1043,999
8-1545,999
22-2946,999
มีนาคม14-21 / 21-2844,999
มีนาคม
14-21 / 21-2844,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R281932
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระราชวังแคทเทอรีน  ป้อมปีเตอร์ และ ปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารเซนต์ ไอแซค DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน การแสดงละครสัตว์  สวนซายาร์ดเย  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อป : ถนนเนฟกี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนอารบัต ห้างเวกัส
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว
พิเศษ : ชมการแสดงละครสัตว์ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมการแสดงละครสัตว์ พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-12 / 13-19 / 20-26 / 27-3 ธ.ค.52,99951,999
พฤศจิกายน
6-12 / 13-19 / 20-26 / 27-3 ธ.ค.52,99951,999
ธันวาคม7-13 / 9-15 / 14-2054,999
21-2755,999
28-3 ม.ค. / 30-5 ม.ค.62,999
ธันวาคม
7-13 / 9-15 / 14-2054,999
21-2755,999
28-3 ม.ค. / 30-5 ม.ค.62,999
มกราคม1-758,999
มกราคม
1-758,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R281935
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน  DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค 
ช้อป : ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนอารบัต ถนนเนฟกี้
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม Crowne Plaza Airport 5 ดาว

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินตรง + บินภายในประเทศ 7วัน 5คืน สายการบิน Aeroflot

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน30-6 ธ.ค.49,999
พฤศจิกายน
30-6 ธ.ค.49,999
ธันวาคม5-1149,999
27-2 ม.ค. / 28-3 ม.ค. / 29-4 ม.ค.59,999
ธันวาคม
5-1149,999
27-2 ม.ค. / 28-3 ม.ค. / 29-4 ม.ค.59,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R541933
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำ MOSKVA เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  โบสถ์ทรินิตี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  ป้อมปีเตอร์และปอล  กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส เมืองพุชกิน  พระราชวังแคทเทอรีน  โบสถ์หยดเลือด
ช้อป : ตลาดอิสไมโลโว่ ห้างกุม ถนนอารบัต ถนนเนฟสกี้
พิเศษ : ล่องเรือ กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์ พัก 4 ดาว

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์ พัก 4 ดาว บิน Emirates 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน03-1049,900
พฤศจิกายน
03-1049,900
ธันวาคม29-05 ม.ค.64,900
ธันวาคม
29-05 ม.ค.64,900

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R541920
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด
ช้อป : ห้างกุม-ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย 7วัน 5คืน บินเข้ามอสโคว์ ออก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน05-11 / 12-18 / 19-25 / 26-02 ธ.ค.38,999
พฤศจิกายน
05-11 / 12-18 / 19-25 / 26-02 ธ.ค.38,999
ธันวาคม03-09 / 10-1642,999
ธันวาคม
03-09 / 10-1642,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : R281929
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ อนุสรณ์สถานเลนิน พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์ และ ปอล มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
ช้อป : ถนนอารบัต ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนเนฟกี้ ตลาดอิสไมโลโว่
กิน : บริการอาหารจีน
พิเศษ : เข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก