fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาริตะ โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น (TG) 5วัน 3คืน ZGNRT-2307TG – J28231220

รหัสทัวร์ : J28231220
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาริตะ โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ย่านชินจุกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ   สนามบินนาริตะ  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ย่านชินจุกุ  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-25 (วันคริสต์มาส)49,990
ธันวาคม
21-25 (วันคริสต์มาส)49,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ Fujsan Garden Hotel, Lake Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ the B asakusa, Tokyo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) the B asakusa, Tokyo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาซึกิจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินสุวรรณภูมิ
  • โรงแรม
  • วันที่ 2
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
  • โรงแรม
  • Fujsan Garden Hotel, Lake Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 3
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
  • โรงแรม
  • the B asakusa, Tokyo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 4
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
  • โรงแรม
  • the B asakusa, Tokyo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 5
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • ตลาดปลาซึกิจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  • โรงแรม