fbpx

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน เลสโก สามเมืองหรรษา (TW) 5วัน 3คืน (ZDAE01) – K2819100

รหัสทัวร์ : K2819100
เดินทาง : Oct-Nov 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน สามเมืองหรรษา
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน+เคเบิ้ลคาร์ วัดดองฮวาซา หมู่บ้านอซกล ตระกูลชอย ถนนดงซองโน เมืองเคียงจู หอดูดาวชอมซงแด+ทุ่งดอกมู่ลี่ห์ วัดพลูกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม เมืองปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานแขวนควานอัน วัดแฮดงยงกุกซา โบสถ์คริสต์จุกซอง 83 ทาวเวอร์ สวนสนุก E-WORLD
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ตลาดนัมโพดง ซุปเปอร์มาเก็ต
พิเศษ : อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน+เคเบิ้ลคาร์ หอดูดาวชอมซงแด+ทุ่งดอกมู่ลี่ห์

K2819100 ทัวร์เกาหลี สนามบินแดกู อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน+เคเบิ้ลคาร์ วัดดองฮวาซา หมู่บ้านอซกล ตระกูลชอย ถนนดงซองโน เมืองเคียงจู หอดูดาวชอมซงแด+ทุ่งดอกมู่ลี่ห์ วัดพลูกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม เมืองปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานแขวนควานอัน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม วัดแฮดงยงกุกซา โบสถ์คริสต์จุกซอง คอสเมติค ดิวตี้ฟรี ตลาดนัมโพดง สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส 83 ทาวเวอร์ สวนสนุก E-WORLD ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินแทกู (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-4 พ.ย.17,999
ตุลาคม
31-4 พ.ย.17,999
พฤศจิกายน20-24 / 27-1 ธ.ค.17,999
พฤศจิกายน
20-24 / 27-1 ธ.ค.17,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินแดกู – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา - หมู่บ้านอซกล ตระกูลชอย – ถนนดงซองโน CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 เมืองเคียงจู – หอดูดาวชอมซงแด+ทุ่งดอกมู่ลี่ห์ – วัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม – เมืองปูซาน – หมู่บ้าน วัฒนธรรมคัมชอน – สะพานแขวนควานอัน DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุกซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี – ตลาดนัมโพดง DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส - 83 ทาวเวอร์ – สวนสนุก E-WORLD – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินแทกู
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินแดกู – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา - หมู่บ้านอซกล ตระกูลชอย – ถนนดงซองโน
 • โรงแรม
 • CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเคียงจู – หอดูดาวชอมซงแด+ทุ่งดอกมู่ลี่ห์ – วัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม – เมืองปูซาน – หมู่บ้าน วัฒนธรรมคัมชอน – สะพานแขวนควานอัน
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุกซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี – ตลาดนัมโพดง
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส - 83 ทาวเวอร์ – สวนสนุก E-WORLD – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินแทกู
 • โรงแรม