fbpx

ทัวร์เกาหลี WOW PREMIUM KOREA (OZ) 5วัน 3คืน – K10231044

รหัสทัวร์ : K10231044
เดินทาง : Aug 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี WOW PREMIUM KOREA (OZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อินชอน  วัดชอนดึงซา   GANGHWA SEASIDE RESORT (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูจ 1 รอบ)   JOYANGBANGJIK CAFÉ  ถนนวัฒนธรรมวอลมี  หมู่บ้านเทพนิยาย  ไชน่าทาวน์ (นั่งรถแทรมชมเมือง)  ศูนย์เวชสำอาง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุด “ฮันบก”  พระราชวังชาด็อก  คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี  เมียง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  ฮานึล สกาย ปาร์ค  HYUNDAI PREMIUM OUTLET  SUPER MARKET

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  อินชอน  วัดชอนดึงซา   GANGHWA SEASIDE RESORT (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูจ 1 รอบ)   JOYANGBANGJIK CAFÉ  ถนนวัฒนธรรมวอลมี  หมู่บ้านเทพนิยาย  ไชน่าทาวน์ (นั่งรถแทรมชมเมือง)  ศูนย์เวชสำอาง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุด “ฮันบก”  พระราชวังชาด็อก  คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี  เมียง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  ฮานึล สกาย ปาร์ค  HYUNDAI PREMIUM OUTLET  SUPER MARKET  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคมเต็ม27,999
สิงหาคม
เต็ม27,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
2 อินชอน - วัดชอนดึงซา - GANGHWA SEASIDE RESORT (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูจ 1 รอบ) - JOYANGBANGJIK CAFÉ – ถนนวัฒนธรรมวอลมี HARBOR PARK BEST WESTERN INCHEON หรือระดับเทียบเท่า
3 หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ (นั่งรถแทรมชมเมือง) - ศูนย์เวชสำอาง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ย่านฮงแด SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุด “ฮันบก” – พระราชวังชาด็อก - คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี - เมียงดง SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - ฮานึล สกาย ปาร์ค - HYUNDAI PREMIUM OUTLET - SUPER MARKET
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินชอน - วัดชอนดึงซา - GANGHWA SEASIDE RESORT (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูจ 1 รอบ) - JOYANGBANGJIK CAFÉ – ถนนวัฒนธรรมวอลมี
 • โรงแรม
 • HARBOR PARK BEST WESTERN INCHEON หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ (นั่งรถแทรมชมเมือง) - ศูนย์เวชสำอาง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุด “ฮันบก” – พระราชวังชาด็อก - คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี - เมียงดง
 • โรงแรม
 • SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - ฮานึล สกาย ปาร์ค - HYUNDAI PREMIUM OUTLET - SUPER MARKET
 • โรงแรม