fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ยืน 1 (XJ) 5วัน 3คืน NRT32 – J5423623

รหัสทัวร์ : J5423623
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ยืน 1 (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  สวนสาธารณะริม OISHI PARK  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมทุ่ง lavender / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   นาริตะ วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซะ โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  สวนสาธารณะริม OISHI PARK  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน  นาริตะ  สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน20-24 / 29-3 ต.ค. 29,99925,999
กันยายน
20-24 / 29-3 ต.ค. 29,99925,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ –วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สวนสาธารณะริม OISHI PARK - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านชินจูกุ ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ –วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสาธารณะริม OISHI PARK - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน
 • โรงแรม
 • ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม