fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว (TG) 5วัน 3คืน BT-NRT25-TG – J0922301

รหัสทัวร์ : J0922301
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 42,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  กระเช้าคาจิ คาจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาสึกิจิ  ห้าแยกชิบูย่าโอไดบะ  โอไดบะ  สะพานสายรุ้ง  เทพีเสรีภาพจำลอง วัดนาริตะซันชินโชจิ  ถนนโอโมเตะซังโดะ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / พักย่านช้อปปิ้งชินจูกุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  กระเช้าคาจิ คาจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาสึกิจิ  ห้าแยกชิบูย่าโอไดบะ  โอไดบะ  สะพานสายรุ้ง  เทพีเสรีภาพจำลอง วัดนาริตะซันชินโชจิ  ถนนโอโมเตะซังโดะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)42,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)45,999
ตุลาคม
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)42,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)45,999
ธันวาคม1-5 (วันพ่อ)45,999
ธันวาคม
1-5 (วันพ่อ)45,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • กระเช้าคาจิ คาจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINJUKU GRANBELL HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ตลาดปลาสึกิจิ • ห้าแยกชิบูย่าโอไดบะ • โอไดบะ • สะพานสายรุ้ง • เทพีเสรีภาพจำลอง MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 วัดนาริตะซันชินโชจิ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • กระเช้าคาจิ คาจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU GRANBELL HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ตลาดปลาสึกิจิ • ห้าแยกชิบูย่าโอไดบะ • โอไดบะ • สะพานสายรุ้ง • เทพีเสรีภาพจำลอง
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซันชินโชจิ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม