fbpx

ทัวร์ยุโรป Aurora Borealis Lofoten Tromso Norway Denmark (TG) 10วัน 7คืน KEU121021-TG – EU5523672

รหัสทัวร์ : EU5523672
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป Aurora Borealis Lofoten Tromso Norway Denmark (TG) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 209,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โคเปนเฮเกน  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  น้ำพุเกฟิอ้อน  เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด  ท่าเรือนูฮาวน์  สตร้อยท์  เรือสำราญ DFDS สู่ออสโล วิกเกอร์แลนด์พาร์ค  ศาลาว่าการออสโล  พระราชวังหลวง  ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท  โลโฟเทน  หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์  Brown Crab Safari  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง  สโลวาร์  โลโฟเทน  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å  นัสฟยอร์ด  นาร์วิค  ขับขี่สโนว์โมบิล สุนัขลากเลื่อน  ซอมมาเรย  ทรอมโซ  มหาวิหารอาร์กติก  นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว  ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ  ออสโล  ลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน  ช้อปปิ้ง  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : บุฟเฟ่ต์บนเรือ DFDS
พิเศษ : พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (Sea View Cabin) / ล่องเรือชมแสงเหนือ / เที่ยว Lofoten+Tromso / บินภายใน 3 ขา

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  โคเปนเฮเกน  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  น้ำพุเกฟิอ้อน  เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด  ท่าเรือนูฮาวน์  สตร้อยท์  เรือสำราญ DFDS สู่ออสโล วิกเกอร์แลนด์พาร์ค  ศาลาว่าการออสโล  พระราชวังหลวง  ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท  โลโฟเทน  หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์  Brown Crab Safari  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง  สโลวาร์  โลโฟเทน  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å  นัสฟยอร์ด  นาร์วิค  ขับขี่สโนว์โมบิล สุนัขลากเลื่อน  ซอมมาเรย  ทรอมโซ  มหาวิหารอาร์กติก  นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว  ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ  ออสโล  ลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน  ช้อปปิ้ง  โคเปนเฮเกน  สนามบินโคเปนเฮเกน  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-5 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)209,999
ธันวาคม
27-5 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)209,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 โคเปนเฮเกน- พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-น้ำพุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-สตร้อยท์-เรือสำราญ DFDS พักบนเรือสำราญ DFDS (ห้อง Sea View)
3 ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการออสโล-พระราชวังหลวง-ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท Hotel Clarion The HUB หรือระดับเทียบเท่า
4 ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์- Brown Crab Safari - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-สโลวาร์ Skårungen - Hotel, Cabins and Camping หรือระดับเทียบเท่า
5 โลโฟเทน-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å-นัสฟยอร์ด Skårungen - Hotel, Cabins and Camping หรือระดับเทียบเท่า
6 โลโฟเทน-นาร์วิค-ขับขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-ซอมมาเรย-ทรอมโซ Sommarøy Arctic Hotel Tromsø หรือระดับเทียบเท่า
7 ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ Clarion Collection Hotel Aurora หรือเทียบเท่า
8 ทรอมโซ-ออสโล-ลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน-ช้อปปิ้ง Hotel Clarion The HUB หรือระดับเทียบเท่า
9 ออสโล-โคเปนเฮเกน-สนามบินโคเปนเฮเกน
10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โคเปนเฮเกน- พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-น้ำพุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-สตร้อยท์-เรือสำราญ DFDS
 • โรงแรม
 • พักบนเรือสำราญ DFDS (ห้อง Sea View)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการออสโล-พระราชวังหลวง-ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
 • โรงแรม
 • Hotel Clarion The HUB หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์- Brown Crab Safari - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-สโลวาร์
 • โรงแรม
 • Skårungen - Hotel, Cabins and Camping หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โลโฟเทน-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å-นัสฟยอร์ด
 • โรงแรม
 • Skårungen - Hotel, Cabins and Camping หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โลโฟเทน-นาร์วิค-ขับขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-ซอมมาเรย-ทรอมโซ
 • โรงแรม
 • Sommarøy Arctic Hotel Tromsø หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ
 • โรงแรม
 • Clarion Collection Hotel Aurora หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทรอมโซ-ออสโล-ลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน-ช้อปปิ้ง
 • โรงแรม
 • Hotel Clarion The HUB หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ออสโล-โคเปนเฮเกน-สนามบินโคเปนเฮเกน
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม