fbpx

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสตัท (BR) 6วัน 3คืน (ZVIE08) – EU282024

รหัสทัวร์ : EU282024
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน ราคาถูก บินตรง สายการบิน 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ถนนสายวงแหวน  โรงละครโอเปร่า  อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  น้ำพุพัลลัส อะธีน่า  โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังฮอฟบวร์ค  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา  ถนนคาร์นท์เนอร์ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทครุมลอฟ  ย่านเมืองเก่า  จตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน  ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย  มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก  บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท  จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
กิน : ไส้กรอกเวียนนา / เป็ดโบฮีเมียน
พิเศษ : หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท / บินตรง

EU282024 ทัวร์ยุโรป เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ถนนสายวงแหวน  โรงละครโอเปร่า  อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  น้ำพุพัลลัส อะธีน่า  โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังฮอฟบวร์ค  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา  ถนนคาร์นท์เนอร์ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทครุมลอฟ  ย่านเมืองเก่า  จตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่  เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน  ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรี  มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก  บ้านเกิดโมสาร์ท  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  โบสถ์แพริช  โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท  จัตุรัสกลางเมือง  รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  เมืองลินซ์  จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์  อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์  มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ เมืองเวียนนา  แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูไส้กรอกเวียนนา / เป็ดโบฮีเมียน **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
3 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรือเทียบเท่า
5 เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
 • โรงแรม
 • Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพัสเซา
 • โรงแรม
 • Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
 • โรงแรม
 • Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม