fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN CHUBU ILLUMINATION (XJ) 5วัน 3คืน – J0520125

รหัสทัวร์ : J0520125
เดินทาง : Oct - Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กุโจ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ราคาถูก ตรงวันหยุดปิยะ
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,900 ฿ 28,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  กุโจ กุโจฮาจิมัง  ศาลเจ้าเนมิจิ  สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ  สวนดอกไม้อิทาโดริ  เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า  สวนโอบาระฟุเรไอ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ  ปราสาทนาโกย่า  พิธีชงชา
ช้อป : มิตซุย เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งซาคาเอะ
พิเศษ : เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J0520125 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  กุโจ กุโจฮาจิมัง  ศาลเจ้าเนมิจิ  สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ  สวนดอกไม้อิทาโดริ  ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท  เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า  สวนโอบาระฟุเรไอ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ  ปราสาทนาโกย่า  พิธีชงชา  ช้อปปิ้งซาคาเอะ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-25 / 28-01 พ.ย.30,90028,900
ตุลาคม
21-25 / 28-01 พ.ย.30,90028,900
พฤศจิกายน04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-2930,90028,900
พฤศจิกายน
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-2930,90028,900

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 สนามบินนาโกย่า - นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – กุโจ GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ศาลเจ้าเนมิจิ – สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ – สวนดอกไม้อิทาโดริ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า
4 นาโกย่า – สวนโอบาระฟุเรไอ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ – ปราสาทนาโกย่า – พิธีชงชา – ช้อปปิ้งซาคาเอะ NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า
5 นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า - นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – กุโจ
 • โรงแรม
 • GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ศาลเจ้าเนมิจิ – สระน้ำนิรนาม นะโมนากิ – สวนดอกไม้อิทาโดริ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท – เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – สวนโอบาระฟุเรไอ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ – ปราสาทนาโกย่า – พิธีชงชา – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม