fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU (XJ) 6วัน 3คืน – J0520115

รหัสทัวร์ : J0520115
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,900 ฿ 32,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  นาโกย่า  ทะเลสาปปลาไหล  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ยามานาชิ  เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า)  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนต้นแป๊ะก๊วย
ช้อป : ช้อปปิ้งซาคาเอะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ โอโมเตะซันโดะ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus / สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park / ถนนต้นแป๊ะก๊วย / ทะเลสาปปลาไหล 

J0520115 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ โอซาก้า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  ทะเลสาปปลาไหล  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ยามานาชิ  เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า)  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนต้นแป๊ะก๊วย  โอโมเตะซันโดะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม09-14 / 21-26 / 22-2734,90032,900
ตุลาคม
09-14 / 21-26 / 22-2734,90032,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
2 สนามบินคันไซ –โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า
3 นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว – สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ –โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม