fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN LEAVES IN KANSAI (XJ) 5วัน 3คืน – J0522275

รหัสทัวร์ : J0522275
เดินทาง : Nov 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN LEAVES IN KANSAI (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 48,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  อาราชิยาม่า  สะพานโทเก็ตสึเคียว  วัดโทฟุคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ย่านกิออน  โอซาก้า  เมืองอุจิ  วัดเบียวโดอิน  จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ  หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  นารา  วัดโทไดจิ  ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินคันไซ  เกียวโต  อาราชิยาม่า  สะพานโทเก็ตสึเคียว  วัดโทฟุคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ย่านกิออน  โอซาก้า  เมืองอุจิ  วัดเบียวโดอิน  จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ  หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  นารา  วัดโทไดจิ  ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2948,900
พฤศจิกายน
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2948,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดโทฟุคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออน – โอซาก้า OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า
3 โอซาก้า – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า
4 ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดโทฟุคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออน – โอซาก้า
 • โรงแรม
 • OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม