fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN LEAVES IN TOCHIGI TOKYO (XJ) 5วัน 3คืน – J0522266

รหัสทัวร์ : J0522266
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN LEAVES IN TOCHIGI TOKYO (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  คินูกาว่า  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกริวซู  น้ำตกเคงอน  คาวาโกเอะ  วัดคิตาอิน  ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าเมจิ  กิงโกะ อเวนิว  วัดอาซะกุซ่า  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  คินูกาว่า  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกริวซู  น้ำตกเคงอน  คาวาโกเอะ  วัดคิตาอิน  ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าเมจิ  กิงโกะ อเวนิว  วัดอาซะกุซ่า  ย่านเมืองเก่าซาวาระ  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม28-1 พ.ย.37,900
7-1143,900
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)54,900
21-25 (วันปิมหาราช)55,900
ตุลาคม
28-1 พ.ย.37,900
7-1143,900
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)54,900
21-25 (วันปิมหาราช)55,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
2 สนามบินนาริตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 คินูกาว่า – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกริวซู – น้ำตกเคงอน – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า
 • โรงแรม
 • KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คินูกาว่า – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกริวซู – น้ำตกเคงอน – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
 • โรงแรม
 • NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม