fbpx

ทัวร์เกาหลี Autumn Leaves Korea (TW) 5วัน 3คืน KKR140514-TW – K5523991

รหัสทัวร์ : K5523991
เดินทาง : Sep-Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี Autumn Leaves Korea (TW) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นัมซานทาวเวอร์  หมู่บ้านอึนพยองฮันอก  Hyundai Premium Gimpo Outlet  วัดพงอึนซา  สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์  สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด  คอสเมติคเอ้าท์เลท  ย่านฮงแด  ศูนย์สมุนไพรโสม  Red Pine  พระราชวังเคียงบกกุง  Duty Free  ย่านมยองดง  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ)  ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน 
กิน : เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : ชมฤดูไบไม้เปลี่ยนสี

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินอินชอน  นัมซานทาวเวอร์  หมู่บ้านอึนพยองฮันอก  Hyundai Premium Gimpo Outlet  วัดพงอึนซา  สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์  สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด  คอสเมติคเอ้าท์เลท  ย่านฮงแด  ศูนย์สมุนไพรโสม  Red Pine  พระราชวังเคียงบกกุง  Duty Free  ย่านมยองดง  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ)  ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน  สนามบินอินชอน  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-23 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
19-23 (วันปิยมหาราช)26,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอินชอน - นัมซานทาวเวอร์ - หมู่บ้านอึนพยองฮันอก - Hyundai Premium Gimpo Outlet L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 วัดพงอึนซา - สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์ - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - คอสเมติคเอ้าท์เลท - ย่านฮงแด L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ศูนย์สมุนไพรโสม - Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง - Duty Free - ย่านมยองดง L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ) – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - นัมซานทาวเวอร์ - หมู่บ้านอึนพยองฮันอก - Hyundai Premium Gimpo Outlet
 • โรงแรม
 • L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดพงอึนซา - สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์ - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - คอสเมติคเอ้าท์เลท - ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรโสม - Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง - Duty Free - ย่านมยองดง
 • โรงแรม
 • L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ) – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม