fbpx

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก สวรรค์บนดิน (FD) 4วัน 2คืน (ZDPS08) – BL281906

รหัสทัวร์ : BL281906
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์บาหลี ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารบาตูอัน วิหารเทมภัคศิริงค์ หมู่บ้านคินตามณี บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น) ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู วิหารเบซากีห์ วานากิรีฮิลส์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ภูเขาไฟเบดูกัลป์ วิหารอูลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาห์ล็อต อนุสาวรีรามายณะ
ช้อป : ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
กิน : ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
พิเศษ : โชว์ระบำบารองแดนซ์ ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น

BL281906 ทัวร์บาหลี สนามบินงูระห์ไร  สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารบาตูอัน  วิหารเทมภัคศิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามณีบาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น) ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู  วิหารเบซากีห์ โชว์ระบำบารองแดนซ์  วานากิรีฮิลส์  ถ่ายรูปรังนก  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  ภูเขาไฟเบดูกัลป์  วิหารอูลันดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาห์ล็อต  ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ  อนุสาวรีรามายณะ พิเศษ…ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี / ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-2314,999
มีนาคม
20-2314,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น) - ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์ SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 โชว์ระบำบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ
4 สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น) - ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โชว์ระบำบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม