fbpx

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI (FD) 4วัน 3คืน BT-BAL51-FD – BL0922176

รหัสทัวร์ : BL0922176
เดินทาง : Jul-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนวิษณุ  อูลูวาตู  บารองแดนซ์  วัดทามันอายุน  บาหลีสวิง  เบดูกูล  วิหารทานาห์ลอต  หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก  นาข้าวขั้นบันได  วัดเทมภัคสิริงค์  หมู่บ้านคินตามณี  วัดเบซากิห์
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ  สวนวิษณุ  อูลูวาตู  บารองแดนซ์  วัดทามันอายุน  บาหลีสวิง  เบดูกูล  วิหารทานาห์ลอต  หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก  นาข้าวขั้นบันได  วัดเทมภัคสิริงค์  หมู่บ้านคินตามณี  วัดเบซากิห์  สนามบิน  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม27-3021,999
6-922,999
ตุลาคม
27-3021,999
6-922,999
พฤศจิกายน3-6 / 10-13 / 17-2021,999
24-2722,999
พฤศจิกายน
3-6 / 10-13 / 17-2021,999
24-2722,999
ธันวาคม15-1822,999
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)24,999
ธันวาคม
15-1822,999
9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู ADHI JAYA KUTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
2 บารองแดนซ์ • วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง • เบดูกูล • วิหารทานาห์ลอต ADHI JAYA KUTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • วัดเทมภัคสิริงค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์ EVITEL UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* ดาว ของมาตรฐานบาหลี
4 สนามบิน • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • สวนวิษณุ • อูลูวาตู
 • โรงแรม
 • ADHI JAYA KUTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บารองแดนซ์ • วัดทามันอายุน • บาหลีสวิง • เบดูกูล • วิหารทานาห์ลอต
 • โรงแรม
 • ADHI JAYA KUTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • วัดเทมภัคสิริงค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากิห์
 • โรงแรม
 • EVITEL UBUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* ดาว ของมาตรฐานบาหลี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบิน • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม