fbpx

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ BALI (FD) 4วัน 3คืน BT-BAL56-FD – BL0923507

รหัสทัวร์ : BL0923507
เดินทาง : Apr-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์บาหลี มหัศจรย์ BALI (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอูลูวาตู  สวนวิษณุ  หาดจิมบารัน  วัดทามันอายุน  วัดบราตัน  โรงงานช็อคโกแลต  วิหารทานาห์ลอต  หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก  นาข้าวขั้นบันได  หมู่บ้านคินตามณี  ร้านกาแฟขี้ชะมด  วัดเทมภัคสิริงค์  เมืองอูบุด  KRISNA MARKET 
กิน : พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารัน / บุฟเฟ่ต์

ดอนเมือง กรุงเทพฯ  วัดอูลูวาตู  สวนวิษณุ  หาดจิมบารัน  วัดทามันอายุน  วัดบราตัน  โรงงานช็อคโกแลต  วิหารทานาห์ลอต  หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก  นาข้าวขั้นบันได  หมู่บ้านคินตามณี  ร้านกาแฟขี้ชะมด  วัดเทมภัคสิริงค์  เมืองอูบุด  KRISNA MARKET  สนามบินงูระห์ไร  ดอนเมือง กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-24 (วันปิยมหาราช)23,999
ตุลาคม
21-24 (วันปิยมหาราช)23,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี
2 วัดทามันอายุน • วัดบราตัน • โรงงานช็อคโกแลต • วิหารทานาห์ลอต GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี
3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • ร้านกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • เมืองอูบุด GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี
4 KRISNA MARKET • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
 • โรงแรม
 • GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดทามันอายุน • วัดบราตัน • โรงงานช็อคโกแลต • วิหารทานาห์ลอต
 • โรงแรม
 • GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • ร้านกาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • เมืองอูบุด
 • โรงแรม
 • GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า มาตรฐานของบาหลี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • KRISNA MARKET • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม