fbpx

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์ (SL) 3วัน 2คืน (ZDPS10) – BL281907

รหัสทัวร์ : BL281907
เดินทาง :
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์บาหลี ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท กิจกรรมบาหลีสวิง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น)  วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ร้านของฝากกฤษณะ 
กิน : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พักระดับ 4 ดาว

BL281907 ทัวร์บาหลี สนามบินงูระไรห์  เมืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น)  วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน  สวนพระวิษณุ  ร้านของฝากกฤษณะ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ  สนามบินงูระไรห์ พิเศษ…เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน + ที่พักระดับ 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) – วิหารทานาล็อต SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) – วิหารทานาล็อต
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม