fbpx

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (SL) 4วัน 3คืน (ZDPS09) – BL281908

รหัสทัวร์ : BL281908
เดินทาง : Mar - Jun
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์บาหลี ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) กินซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  วัดเม็งวี หรือทามาอายุน กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ตลาดปราบเซียน  ร้านของฝากกฤษณะ
กิน : เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) กินซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พัก 4 ดาว

BL281908 ทัวร์บาหลี สนามบินงูระไรห์  เมืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  วัดเม็งวี หรือทามาอายุน กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ  ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ  สนามบินงูระไรห์ พิเศษ…เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน + ที่พักระดับ 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม21-24 / 28-3114,999
มีนาคม
21-24 / 28-3114,999
เมษายน04-0716,999
11-1419,999
18-21 / 25-2815,999
เมษายน
04-0716,999
11-1419,999
18-21 / 25-2815,999
พฤษภาคม02-05 / 03-0615,999
09-12 / 16-19 / 30-02 มิ.ย.13,999
พฤษภาคม
02-05 / 03-0615,999
09-12 / 16-19 / 30-02 มิ.ย.13,999
มิถุนายน06-09 / 13-16 / 20-2313,999
27-3012,999
มิถุนายน
06-09 / 13-16 / 20-2313,999
27-3012,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK) SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น) – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
 • โรงแรม
 • SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม