fbpx

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลสโก มนต์รักประตูสวรรค์ (FD) 4วัน 2คืน (ZDPS11) – BL282001

รหัสทัวร์ : BL282001
เดินทาง : Oct - Nov
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  หาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วานากิรีฮิลส์  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลันดานูบราตัน  วิหารทานาล็อต  อนุสาวรีย์รามายณะ 
ช้อป : ตลาดปราบเซียน ห้างกฤษณะ
พิเศษ : ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท / ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน / ถ่ายรูปรังนก ที่วานากิริฮิลล์

BL282001 ทัวร์บาหลี สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี  สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  หาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วานากิรีฮิลส์  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลันดานูบราตัน  วิหารทานาล็อต  ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ อนุสาวรีย์รามายณะ พิเศษ..ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2916,99915,999
กันยายน
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2916,99915,999
ตุลาคม16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-25 (วันปิยะ)17,999
23-26 (วันปิยะ)18,999
24-2716,999
ตุลาคม
16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-25 (วันปิยะ)17,999
23-26 (วันปิยะ)18,999
24-2716,999
พฤศจิกายน06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999
พฤศจิกายน
06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - เทือกเขาเบดูกัลป์ - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี
4 สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
 • โรงแรม
 • SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา
 • โรงแรม
 • SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - เทือกเขาเบดูกัลป์ - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ อนุสาวรีย์รามายณะ - สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม