fbpx

ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL LAVENDER (XJ) 5วัน 3คืน ICNXJ0723 – K5223733

รหัสทัวร์ : K5223733
เดินทาง : June 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL LAVENDER (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : HANI LAVENDER FARM  เกาะนามิ  ศูนย์เวชสำอาง  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  โซลทาวเวอร์  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ศูนย์โสม   ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิเศษ : ชมฟาร์ม lavender

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   HANI LAVENDER FARM  เกาะนามิ  ศูนย์เวชสำอาง  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  โซลทาวเวอร์  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ศูนย์โสม   ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-5 / 2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,88818,888
14-1819,888
มิถุนายน
1-5 / 2-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,88818,888
14-1819,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – HANI LAVENDER FARM SEORAK PINE RESORT หรือระดับเทียบเท่า
3 เกาะนามิ - ศูนย์เวชสำอาง- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – HANI LAVENDER FARM
 • โรงแรม
 • SEORAK PINE RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะนามิ - ศูนย์เวชสำอาง- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม