fbpx

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (CA) 5วัน 4คืน SHCAPEK30 – CH1524212

รหัสทัวร์ : CH1524212
เดินทาง : Jan-Apr 2024
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (CA) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง  หอบูชาเทียนถาน  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน <เลือกได้ 1 รายการ แจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน : รายการที่ 1 ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้า / ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น ) / รายการที่ 2 เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น  กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)  ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (รวมอาหารกลางวันและเย็น)> กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน  ร้านหยก  ย่านซานหลี่ถุน  วัดลามะ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

กรุงเทพฯ  ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง  หอบูชาเทียนถาน  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน
<เลือกได้ 1 รายการ แจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน>
รายการที่ 1 ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้า / ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น )
รายการที่ 2 เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น  กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)  ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (รวมอาหารกลางวันและเย็น)
ร้านบัวหิมะ  กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน  ร้านหยก  ย่านซานหลี่ถุน  วัดลามะ   ปักกิ่ง  กรุงเทพฯ
**รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-7 (วันจักรี) / 17-2135,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-1839,999
เมษายน
3-7 (วันจักรี) / 17-2135,999
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-1839,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน – พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ ตามความต้องการของท่าน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วัน รายการที่ 1 ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้า / ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น ) รายการที่ 2 เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (รวมอาหารกลางวันและเย็น) RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านหยก – ย่านซานหลี่ถุน RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5 วัดลามะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
 • โรงแรม
 • RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน – พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน
 • โรงแรม
 • RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ ตามความต้องการของท่าน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วัน รายการที่ 1 ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้า / ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น ) รายการที่ 2 เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (รวมอาหารกลางวันและเย็น)
 • โรงแรม
 • RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านหยก – ย่านซานหลี่ถุน
 • โรงแรม
 • RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดลามะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม