fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ BENELUX เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม (EK) 8วัน 5คืน BT-EUR187-EK – EU0924092

รหัสทัวร์ : EU0924092
เดินทาง : Mar-Apr 2024
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ BENELUX เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 89,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  จัตุรัสดัมสแควร์  เมืองรอตเตอร์ดัม  บ้านทรงลูกบาศก์  เมืองแอนต์เวิร์ป  จัตุรัสโกรตมาร์ก  มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป  ถนนแมร์  เมืองบรูจส์  จัตุรัสมาร์ก  จัตุรัสเบิก  โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์  กรุงบรัสเซลส์  เมืองเกนต์  หอระฆังประจำเมือง  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์  กรุงบรัสเซลส์  อนุสรณ์อะโตเมี่ยม  เมเนเก้นพีส  ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ย่านเมืองเก่าโคโลญ  ที่ว่าการเมืองโคโลญ  โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร  สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  Designer Outlet Roermond  หมู่บ้านกีธูร์น  เมืองอัมสเตอร์ดัม  สวนเคอเคนฮอฟ  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์  หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว และวาฟเฟิลเบลเยี่ยม / ปลาแฮริ่งเนเธอร์แลนด์
พิเศษ : พัก 4 ดาว / เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ 1 ปีมีครั้ง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติดูไบ  สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  จัตุรัสดัมสแควร์  เมืองรอตเตอร์ดัม  บ้านทรงลูกบาศก์  เมืองแอนต์เวิร์ป  จัตุรัสโกรตมาร์ก  มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป  ถนนแมร์  เมืองบรูจส์  จัตุรัสมาร์ก  จัตุรัสเบิร์ก  โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์  กรุงบรัสเซลส์  เมืองเกนต์  หอระฆังประจำเมือง  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์  กรุงบรัสเซลส์  อนุสรณ์อะโตเมี่ยม  เมเนเก้นพีส  ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ย่านเมืองเก่าโคโลญ  ที่ว่าการเมืองโคโลญ  โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร  สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  Designer Outlet Roermond  หมู่บ้านกีธูร์น  เมืองอัมสเตอร์ดัม  สวนเคอเคนฮอฟ  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์  หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม  สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม  สนามบินนานาชาติดูไบ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน8-15 (วันสงกรานต์)95,999
28-5 พ.ค. (วันแรงงาน)90,999
เมษายน
8-15 (วันสงกรานต์)95,999
28-5 พ.ค. (วันแรงงาน)90,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
2 สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • เมืองแอนต์เวิร์ป • จัตุรัสโกรตมาร์ก • มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป • ถนนแมร์ • เมืองบรูจส์ • จัตุรัสมาร์ก • จัตุรัสเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ • กรุงบรัสเซลส์ Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 เมืองเกนต์ • หอระฆังประจำเมือง • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น Mercure Koln West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม
8 สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์
 • โรงแรม
 • Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • เมืองแอนต์เวิร์ป • จัตุรัสโกรตมาร์ก • มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป • ถนนแมร์ • เมืองบรูจส์ • จัตุรัสมาร์ก • จัตุรัสเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ • กรุงบรัสเซลส์
 • โรงแรม
 • Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเกนต์ • หอระฆังประจำเมือง • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส
 • โรงแรม
 • Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น
 • โรงแรม
 • Mercure Koln West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม