fbpx

ทัวร์ยุโรป BENELUX Netherlands Belgium (BR) 7วัน 5คืน AMS02- EU5423726

รหัสทัวร์ : EU5423726
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์ยุโรป BENELUX Netherlands Belgium (BR) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 77,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชร   พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองอัมสเตอร์ดัม  จัตุรัสดัมสแควร์  ย่านโคมแดง  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  โรงงานชีส  เมืองฮาร์เลม  แลนด์มาร์ค  วินด์มิลล์กังหันลม  พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์  เมืองเดอะเฮก  บินเนนฮอฟ  วังสันติภาพ  เมืองรอตเทอร์ดาม  โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์  บ้านลูกบาศก์  Euromast Tower  เมืองแอนต์เวิร์ป  อาสนวิหารพระแม่มารีอา  จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt  เมืองบรัสเซลส์  อะโตเมียม  จัตุรัสกร็องปลัส  เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส   เมืองบรูจส์  ศาลากลางเมืองบรูจส์  บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood  หอระฆังแห่งบรูจส์  จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์  เมืองเกนต์  ปราสาทเกรเวนสตีน  หอระฆังแห่งเกนต์  อาสนวิหารเซนต์บาโว  Notable Street  เมืองบรัสเซลส์  เมืองโรมอนด์  Designer Outlet Roermond **ยังไม่รวมค่าวีซ่า** 
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล (อัมสเตอร์ดัม)  อัมสเตอร์ดัม  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชร   พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองอัมสเตอร์ดัม  จัตุรัสดัมสแควร์  ย่านโคมแดง  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  โรงงานชีส  เมืองฮาร์เลม  แลนด์มาร์ค  วินด์มิลล์กังหันลม  พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์  เมืองเดอะเฮก  บินเนนฮอฟ  วังสันติภาพ  เมืองรอตเทอร์ดาม  โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์  บ้านลูกบาศก์  Euromast Tower  เมืองแอนต์เวิร์ป  อาสนวิหารพระแม่มารีอา  จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt  เมืองบรัสเซลส์  อะโตเมียม  จัตุรัสกร็องปลัส  เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส   เมืองบรูจส์  ศาลากลางเมืองบรูจส์  บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood  หอระฆังแห่งบรูจส์  จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์  เมืองเกนต์  ปราสาทเกรเวนสตีน  หอระฆังแห่งเกนต์  อาสนวิหารเซนต์บาโว  Notable Street  เมืองบรัสเซลส์  เมืองโรมอนด์  Designer Outlet Roermond  สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า** 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-1177,999
ตุลาคม
5-1177,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล (อัมสเตอร์ดัม) MERCURE HOTEL AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง MERCURE HOTEL AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – แลนด์มาร์ค – วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ – เมืองเดอะเฮก – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ – Euromast Tower INNTEL HOTELS ROTTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพระแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส HOTEL RAMADA BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองบรูจส์ – ศาลากลางเมืองบรูจส์ – บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood – หอระฆังแห่งบรูจส์ – จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์ –เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว - Notable Street – เมืองบรัสเซลส์ HOTEL RAMADA BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
6 เมืองโรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
7 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล (อัมสเตอร์ดัม)
 • โรงแรม
 • MERCURE HOTEL AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง
 • โรงแรม
 • MERCURE HOTEL AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – แลนด์มาร์ค – วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ – เมืองเดอะเฮก – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ – Euromast Tower
 • โรงแรม
 • INNTEL HOTELS ROTTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพระแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส
 • โรงแรม
 • HOTEL RAMADA BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบรูจส์ – ศาลากลางเมืองบรูจส์ – บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood – หอระฆังแห่งบรูจส์ – จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์ –เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว - Notable Street – เมืองบรัสเซลส์
 • โรงแรม
 • HOTEL RAMADA BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม