fbpx

ทัวร์ยุโรป BENELUX เยอรมัน เนอเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (VN) 8วัน 5คืน ZGFRA-2303VN – EU2823209

รหัสทัวร์ : EU2823209
เดินทาง : May-Jun 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป BENELUX เยอรมัน เนอเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (VN) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 65,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต  สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต  ย่านช้อปปิ้ง Zeil  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  ย่านเมืองโคโลญ  Designer Outlet Roermond  หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)  เมืองอัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์  โรงงานเพชร  ล่องเรือหลังคากระจก  คลองในอัมสเตอร์ดัม  New church  พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม  จัตุรัสสดัมสแควร์  The Old Church  ย่านคาลเวอร์สตรัส  เมืองบรูช  หอระฆังแห่งบรูช  ศาลากลางเมืองบรูช  เมืองเกนต์  ปราสาทเกรเวนสตีน  เมืองบรัสเซลส์  อะโตเมียม  รูปปั้นแมนิเกนพีส  พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  ถนน Avenue Louise  เมืองบรัสเซลส์  เมืองแร็งส์  มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์  มหาวิหารนักบุญเรมี  เมืองปารีส  ถนนฌ็องเซลิเซ่  ประตูชัยฝรั่งเศส  หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเตินเซินเญิ้ต  สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต  สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต  ย่านช้อปปิ้ง Zeil  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  สะพานโฮเอินซอลเลิร์น  ย่านเมืองโคโลญ  Designer Outlet Roermond  หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)  เมืองอัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์  โรงงานเพชร  ล่องเรือหลังคากระจก  คลองในอัมสเตอร์ดัม  New church  พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม  จัตุรัสสดัมสแควร์  The Old Church  ย่านคาลเวอร์สตรัส  เมืองบรูช  หอระฆังแห่งบรูช  ศาลากลางเมืองบรูช  เมืองเกนต์  ปราสาทเกรเวนสตีน  เมืองบรัสเซลส์  อะโตเมียม  รูปปั้นแมนิเกนพีส  พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  ถนน Avenue Louise  เมืองบรัสเซลส์  เมืองแร็งส์  มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์  มหาวิหารนักบุญเรมี  เมืองปารีส  ถนนฌ็องเซลิเซ่  ประตูชัยฝรั่งเศส  หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช  สนามบิน ชาร์ล เดอ โกล  สนามบินโหน่ยบ่าย  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม28-4 มิ.ย.65,990
พฤษภาคม
28-4 มิ.ย.65,990
มิถุนายน4-11 (วันเฉลิมราชินี ร.10)65,990
มิถุนายน
4-11 (วันเฉลิมราชินี ร.10)65,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต
2 สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต – ย่านช้อปปิ้ง Zeil – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่านเมืองโคโลญ Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond – หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ) – เมืองอัมสเตอร์ดัม XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – โรงงานเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – คลองในอัมสเตอร์ดัม – New church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสสดัมสแควร์ – The Old Church – ย่านคาลเวอร์สตรัส XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรูช – หอระฆังแห่งบรูช – ศาลากลางเมืองบรูช – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – ถนน Avenue Louise Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – มหาวิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองปารีส - ปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินโหน่ยบ่าย
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต – ย่านช้อปปิ้ง Zeil – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่านเมืองโคโลญ
 • โรงแรม
 • Mercure Hotel Koln West, Cologne ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond – หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ) – เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – โรงงานเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – คลองในอัมสเตอร์ดัม – New church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสสดัมสแควร์ – The Old Church – ย่านคาลเวอร์สตรัส
 • โรงแรม
 • XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรูช – หอระฆังแห่งบรูช – ศาลากลางเมืองบรูช – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – ถนน Avenue Louise
 • โรงแรม
 • Gresham Belson Hotel, Brussels ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – มหาวิหารนักบุญเรมี – เมืองปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช
 • โรงแรม
 • Best Western Plus Paris Velizy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปารีส - ปารีส ชาร์ล เดอ โกล - สนามบินโหน่ยบ่าย
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม