fbpx

ทัวร์ยุโรป BENELUX WONDERFUL Germany Netherlands Belgium France (WY) 8วัน 6คืน FRA07 – EU5423686

รหัสทัวร์ : EU5423686
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ยุโรป BENELUX WONDERFUL Germany Netherlands Belgium France (WY) 8วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 82,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน)  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  โรเมอร์เบิร์ค  อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร  ไฮเดลเบิร์ก  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  ถนนฮอลสตราสเซ  โคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ล่องเรือเมืองกีธูร์น  หมู่บ้านซานส์คันส์  อัมสเตอร์ดัม  กรุงเฮก   ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เมาริช  บินเนนฮอฟ  วังสันติภาพ  จตุรัสดัมสแควร์  ล่องเรือหลังคากระจก  อัมสเตอร์ดัม  บรัสเซลส์  อะโตเมี่ยม  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  La Vallee Village Outlet  ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส  ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด  ชองป์เอลิเซ่  ประตูชัย  หอไอเฟล  ล่องเรือบาโตมุช
กิน : เมนูขาหมูเยอรมัน / เมนูหอยเอสคาโก้
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินมัสกัต (โอมาน)  แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน)  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  โรเมอร์เบิร์ค  อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร  ไฮเดลเบิร์ก  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  ถนนฮอลสตราสเซ  โคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ล่องเรือเมืองกีธูร์น  หมู่บ้านซานส์คันส์  อัมสเตอร์ดัม  กรุงเฮก   ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เมาริช  บินเนนฮอฟ  วังสันติภาพ  จตุรัสดัมสแควร์  ล่องเรือหลังคากระจก  อัมสเตอร์ดัม  บรัสเซลส์  อะโตเมี่ยม  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  La Vallee Village Outlet  ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส  ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด  ชองป์เอลิเซ่  ประตูชัย  หอไอเฟล  ล่องเรือบาโตมุช  สนามบินปารีส  สนามบินมัสกัต  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**       


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคมเต็มกรุ๊ป89,99979,999
ธันวาคม
เต็มกรุ๊ป89,99979,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) NH HOTEL FRANKFURT AIRPORT , FRANKFURT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 สนามบินมัสกัต (โอมาน) – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – โรเมอร์เบิร์ค – อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ถนนฮอลสตราสเซ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ HOTEL LEONARDO , COLOGNE AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือเมืองกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์คันส์ – อัมสเตอร์ดัม MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 กรุงเฮก – ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – จตุรัสดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM ระดับ 4 ดาวหรือ
5 อัมสเตอร์ดัม – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – ปารีส MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 พระราชวังแวร์ซายส์ - La Vallee Village Outlet MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส – ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – สนามบินปารีส
8 สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • NH HOTEL FRANKFURT AIRPORT , FRANKFURT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินมัสกัต (โอมาน) – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – โรเมอร์เบิร์ค – อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ถนนฮอลสตราสเซ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
 • โรงแรม
 • HOTEL LEONARDO , COLOGNE AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือเมืองกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์คันส์ – อัมสเตอร์ดัม
 • โรงแรม
 • MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเฮก – ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – จตุรัสดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก
 • โรงแรม
 • MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM ระดับ 4 ดาวหรือ
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อัมสเตอร์ดัม – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – ปารีส
 • โรงแรม
 • MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแวร์ซายส์ - La Vallee Village Outlet
 • โรงแรม
 • MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส – ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – สนามบินปารีส
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม