fbpx

ทัวร์เบตง บินตรง…เบตง (DD) 4วัน 3คืน SHDDBTZ4 – TH1522057

รหัสทัวร์ : TH1522057
เดินทาง : Aug-Oct 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เบตง บินตรง...เบตง (DD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,899

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เบตง  วัดพุทธาธิวาส  ป้ายใต้สุดแดนสยาม  ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก  หอนาฬิกาเบตง   สตรีทอาร์ตเบตง  หมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10  ต้นไม้ยักษ์  ร้านวุ้นดำ กม.4  ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง  OK BETONG  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk  ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา  สะพานแขวนแตปูซู  สวนหมื่นบุปผา  อุโมงค์ปิยะมิตร  ต้นไทรใหญ่พันปี  บ่อน้ำพุร้อน   วัดกวนอิม
กิน : Dinner พร้อมฟังเพลงย้อนยุค “เติ้งลี่จวิน”

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  สนามบินเบตง  วัดพุทธาธิวาส  ป้ายใต้สุดแดนสยาม  ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก  หอนาฬิกาเบตง   สตรีทอาร์ตเบตง  หมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10  ต้นไม้ยักษ์  ร้านวุ้นดำ กม.4  ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง  OK BETONG  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk  ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา  สะพานแขวนแตปูซู  สวนหมื่นบุปผา  อุโมงค์ปิยะมิตร  ต้นไทรใหญ่พันปี  บ่อน้ำพุร้อน   วัดกวนอิม  สนามบินเบตง  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม4-7 / 18-21 / 25-2815,899
ตุลาคม
4-7 / 18-21 / 25-2815,899ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง - วัดพุทธาธิวาส – ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก – หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10 - ต้นไม้ยักษ์ - ร้านวุ้นดำ กม.4 – ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง - OK BETONG โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า
3 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk - ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา - สะพานแขวนแตปูซู - สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-ต้นไทรใหญ่พันปี-บ่อน้ำพุร้อน โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า
4 วัดกวนอิม - สนามบินเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง - วัดพุทธาธิวาส – ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก – หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง
 • โรงแรม
 • โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10 - ต้นไม้ยักษ์ - ร้านวุ้นดำ กม.4 – ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง - OK BETONG
 • โรงแรม
 • โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk - ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา - สะพานแขวนแตปูซู - สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-ต้นไทรใหญ่พันปี-บ่อน้ำพุร้อน
 • โรงแรม
 • โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดกวนอิม - สนามบินเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม