fbpx

ทัวร์ยุโรป BREATHTAKING ROUTE SWITZERLAND (EK) 8วัน 6คืน KEU110806-EK – EU5523148

รหัสทัวร์ : EU5523148
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ยุโรป BREATHTAKING ROUTE SWITZERLAND (EK) 8วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 139,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานอิเซล์ทวาลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  กรินเดลวาลด์  นั่งกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็ง  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  เมืองเวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาบี แชปลิน  เมืองมองเทรอซ์  รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิว  ปราสาทชิลยอง  เมืองนองดาซ์   เขามงฟอร์ต  เมืองซิยง  ชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion  แทสซ์  สถานีรถไฟกอร์นาแกรท  เซอร์แมท  ยอดแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส  เมืองอันเดอร์แมท  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  ซูริค  ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : ภัตตาคารบนจุงเฟรา / เมนูฟองดู 2 สัญชาติ
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พัก Nanda 2 คืน ท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ / พักบนเขาเชอร์แมท 1 คืน / พักใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง 1 คืน

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินเมืองซูริค(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) สะพานอิเซล์ทวาลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  กรินเดลวาลด์  นั่งกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็ง  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  เมืองเวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาบี แชปลิน  เมืองมองเทรอซ์  รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิว  ปราสาทชิลยอง  เมืองนองดาซ์   เขามงฟอร์ต  เมืองซิยง  ชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion  แทสซ์  สถานีรถไฟกอร์นาแกรท  เซอร์แมท  ยอดแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส  เมืองอันเดอร์แมท  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  ซูริค  ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ  สนามบินซูริค  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-19 (วันสงกรานต์)139,999
เมษายน
12-19 (วันสงกรานต์)139,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองซูริค(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) Hotel Radisson Blu, Zurich Airport หรือเทียบเท่า
2 สะพานอิเซล์ทวาลด์-ทะเลสาบเบรียนซ์-กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้า Eiger Express-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เมืองเบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น Hotel Savoy หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาบี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิว – ปราสาทชิลยอง - เมืองนองดาซ์ Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์)
4 เมืองนองดาซ์- เขามงฟอร์ต Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์)
5 เมืองซิยง-ชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion-แทสซ์-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า (โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)
6 เซอร์แมท-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เมืองอันเดอร์แมท-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)
7 ซูริค -ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ-สนามบินซูริค
8 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองซูริค(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
 • โรงแรม
 • Hotel Radisson Blu, Zurich Airport หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานอิเซล์ทวาลด์-ทะเลสาบเบรียนซ์-กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้า Eiger Express-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เมืองเบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
 • โรงแรม
 • Hotel Savoy หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาบี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิว – ปราสาทชิลยอง - เมืองนองดาซ์
 • โรงแรม
 • Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนองดาซ์- เขามงฟอร์ต
 • โรงแรม
 • Hotel Nendaz 4 Vallees & Spa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ามกลางภูเขา วิวสวยรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซิยง-ชิมไวน์เลิศรส ณ Les Celliers De Sion-แทสซ์-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-เซอร์แมท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น
 • โรงแรม
 • Hotel La Couronne, Zermatt หรือเทียบเท่า (โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซอร์แมท-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เมืองอันเดอร์แมท-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล
 • โรงแรม
 • Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซูริค -ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ-สนามบินซูริค
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม