fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ BUSAN CHERRY BLOOM (7C) 5วัน 3คืน BT-PUS01-7C – K0923347

รหัสทัวร์ : K0923347
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ BUSAN CHERRY BLOOM (7C) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ  สถานีรถไฟคยองฮวา  เทศกาลดอกซากุระจินแฮ  The Bay 101  ซองโดสกายวอล์ค  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  รถไฟจิ๋วลอยฟ้า สกายแคปซูล  ตลาดแฮอึนแด   สวนยงดูซาน  ปูซานทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  หมู่บ้านฮวิลยออุน  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาจากัลซี  ถนนนัมโพดง  คาเฟ่ CORALANI CAFÉ  วัดแฮดงยงกุกซา  ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน 
ช้อป : นัมโพดง
พิเศษ : นั่งรถไฟจิ๋วลอยฟ้า สกายแคปซูล / เทศกาลดอกซากุระจินแฮ (พ๊อตกต) / เช็กอิน The Bay 101

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินกิมแฮ  เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ  สถานีรถไฟคยองฮวา  เทศกาลดอกซากุระจินแฮ  The Bay 101  ซองโดสกายวอล์ค  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  รถไฟจิ๋วลอยฟ้า สกายแคปซูล  ตลาดแฮอึนแด   สวนยงดูซาน  ปูซานทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  หมู่บ้านฮวิลยออุน  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาจากัลซี  ถนนนัมโพดง  คาเฟ่ CORALANI CAFÉ  วัดแฮดงยงกุกซา  ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน  สนามบินกิมแฮ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน5-9 (วันจักรี) 24,999
เมษายน
5-9 (วันจักรี) 24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินกิมแฮ • เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ • สถานีรถไฟคยองฮวา • เทศกาลดอกซากุระจินแฮ • The Bay 101 ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ซองโดสกายวอล์ค • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • รถไฟจิ๋วลอยฟ้า สกายแคปซูล • ตลาดแฮอึนแด ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 สวนยงดูซาน • ปูซานทาวเวอร์ • ศูนย์สมุนไพรโสม • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • หมู่บ้านฮวิลยออุน • ดิวตี้ฟรี • ตลาดปลาจากัลซี • ถนนนัมโพดง ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 คาเฟ่ CORALANI CAFÉ • วัดแฮดงยงกุกซา • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินกิมแฮ • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกิมแฮ • เทศกาลดอกยูแจ สวนแดโจ • สถานีรถไฟคยองฮวา • เทศกาลดอกซากุระจินแฮ • The Bay 101
 • โรงแรม
 • ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซองโดสกายวอล์ค • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • รถไฟจิ๋วลอยฟ้า สกายแคปซูล • ตลาดแฮอึนแด
 • โรงแรม
 • ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนยงดูซาน • ปูซานทาวเวอร์ • ศูนย์สมุนไพรโสม • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • หมู่บ้านฮวิลยออุน • ดิวตี้ฟรี • ตลาดปลาจากัลซี • ถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • ARBAN HOTEL SEOMYEON OR YEONSA / MARIANNE HOTEL BUSAN / AQUA PALACE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คาเฟ่ CORALANI CAFÉ • วัดแฮดงยงกุกซา • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินกิมแฮ • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม