fbpx

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู เลสโก ไฮไลท์ปูซาน (KE) 5วัน 3คืน (ZPUS03) – K282029

รหัสทัวร์ : K282029
เดินทาง : Oct - Oct
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แดกู บิน full service
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดดองฮวาซา  อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน  หมู่บ้านมาบิจอง สวนสนุกอีเวิล์ด  เมืองเคียงจู  หอดูดาวช็อมซองแด  วัดพลูกุกซา  ถ้ำซอกคูรัม เมืองปูซาน วัดแฮดงยงกุกซา  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สวนยงดูซาน  ปูซานทาวเวอร์  โบสถ์จุกซอง  ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด 
ช้อป : ถนนดงซองโน cosmetic outlet ตลาดปลาจากัลชิ  ดิวตี้ฟรี  ถนนนัมโพดง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน
กิน : เมนูทัคโดริทัง และ พอร์คคาลบิ

K282029 ทัวร์เกาหลี สนามบินกิมเฮ  วัดดองฮวาซา  อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน  หมู่บ้านมาบิจอง  ถนนดงซองโน สวนสนุกอีเวิล์ด  เมืองเคียงจู  หอดูดาวช็อมซองแด  วัดพลูกุกซา  ถ้ำซอกคูรัม  เมืองปูซาน  cosmetic outlet วัดแฮดงยงกุกซา  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรโสม  ตลาดปลาจากัลชิ  ดิวตี้ฟรี  ถนนนัมโพดง สวนยงดูซาน  ปูซานทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  โบสถ์จุกซอง  ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด  ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน  สนามบินกิมเฮ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-2025,999
ตุลาคม
16-2025,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินกิมเฮ - วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วัดพลูกุกซา - ถ้ำซอกคูรัม - เมืองปูซาน 3 คอสเมติค DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
4 วัดแฮดงยงกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - ตลาดปลาจากัลชิ - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
5 สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถ์จุกซอง - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกิมเฮ - วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
 • โรงแรม
 • CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วัดพลูกุกซา - ถ้ำซอกคูรัม - เมืองปูซาน 3 คอสเมติค
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแฮดงยงกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - ตลาดปลาจากัลชิ - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถ์จุกซอง - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ
 • โรงแรม