fbpx

ทัวร์เกาหลี ปูซาน จินเฮ เลสโก ปูซานเชอรี่ฟูลบลูม (TG) 5วัน 3คืน (ZPUS02) – K282017

รหัสทัวร์ : K282017
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ปูซาน จินเฮ ชมซากุระจุใจ
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองปูซาน เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK  อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา  เทศกาลดอกซากุระจินแฮ วัดแฮดง ยงกุงซา ออยุคโดสกายวอล์ค  สะพานควางอัน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาจากัลชี  ถนนนัมโพดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต 
กิน : เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลี
พิเศษ : เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK / อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา / เทศกาลดอกซากุระจินแฮ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

K282017 ทัวร์เกาหลี สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้  เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK  อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา  เทศกาลดอกซากุระจินแฮ วัดแฮดง ยงกุงซา  ศูนย์สมุนไพรโสม  สมุนไพรฮอตเกนามู  คอสเมติค  ออยุคโดสกายวอล์ค  สะพานควางอัน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาจากัลชี  ถนนนัมโพดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ…เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลี / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK - อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากุระจินแฮ ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - คอสเมติค - ออยุคโดสกายวอล์ค - สะพานควางอัน ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชี - ถนนนัมโพดง ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK - อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากุระจินแฮ
 • โรงแรม
 • ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - คอสเมติค - ออยุคโดสกายวอล์ค - สะพานควางอัน
 • โรงแรม
 • ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชี - ถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม