fbpx

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เลสโก เจ้ายุทธภพเหนือเมฆ (WE) 6วัน 5คืน (ZCSX19) – CH282013

รหัสทัวร์ : CH282013
เดินทาง : Apr - Jun
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู  ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLETS
พิเศษ : นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) / จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD / ที่พักระดับ 4-5 ดาว

CH282013 ทัวร์จีน สนามบินฉางซาหวงหัว  เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  ร้านบัวหิมะ  OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  ร้านใบชาหรือผ้าไหม  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู  ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านยางพารา  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง  ร้านหยก เมืองฉางซา  ช้อปปิ้ง OUTLETS  สนามบินฉางซา ที่พักระดับ 4-5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม11-16 / 18-23 / 25-3017,999
มีนาคม
11-16 / 18-23 / 25-3017,999
เมษายน01-0618,999
08-13 / 29-04 พ.ค.19,999
15-20 / 22-2717,999
เมษายน
01-0618,999
08-13 / 29-04 พ.ค.19,999
15-20 / 22-2717,999
พฤษภาคม06-1117,999
13-18 / 20-25 / 27-01 มิ.ย.16,999
พฤษภาคม
06-1117,999
13-18 / 20-25 / 27-01 มิ.ย.16,999
มิถุนายน03-0817,999
10-15 / 17-22 / 24-2916,999
มิถุนายน
03-0817,999
10-15 / 17-22 / 24-2916,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเต๋อ FOUR SEASON GOLDEN SUN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง FENGHUANG FENG TING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเต๋อ
 • โรงแรม
 • FOUR SEASON GOLDEN SUN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
 • โรงแรม
 • FENGHUANG FENG TING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
 • โรงแรม
 • RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
 • โรงแรม
 • RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก
 • โรงแรม
 • RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม