fbpx

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เลสโก เจ้ายุทธภพถล่มปฐพี (FD) 6วัน 5คืน (ZCSX22) – CH282021

รหัสทัวร์ : CH282021
เดินทาง : Apr - Jul
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เที่ยวครบทุก hilight พักดี 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู  ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLETS 
พิเศษ : นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) / จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD / พัก 5 ดาว 4 คืน 4 ดาว 1 คืน

CH282021 ทัวร์จีน สนามบินฉางซาหวงหัว  เมืองฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  ร้านบัวหิมะ  OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  ร้านใบชาหรือผ้าไหม  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู  ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านยางพารา  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ลิฟท์แก้วไป๋หลง  ร้านหยก เมืองฉางซา  ช้อปปิ้ง OUTLETS  สนามบินฉางซา (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พัก 5 ดาว 4 คืน 4 ดาว 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน02-0717,999
10-1520,999
23-2816,999
เมษายน
02-0717,999
10-1520,999
23-2816,999
พฤษภาคม14-19 / 21-2615,999
29-03 มิ.ย.16,999
พฤษภาคม
14-19 / 21-2615,999
29-03 มิ.ย.16,999
กรกฎาคม02-0716,999
กรกฎาคม
02-0716,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
 • โรงแรม
 • FENGHUANG GUOBIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
 • โรงแรม
 • DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
 • โรงแรม
 • DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก
 • โรงแรม
 • DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม