fbpx

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เลสโก จอมยุทธ์เทียมฟ้า (FD) 4วัน 3คืน (ZCSX21) – CH282022

รหัสทัวร์ : CH282022
เดินทาง : Apr - Jul
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย พักดี 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฉางซา ร้านเครื่องเงิน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  OPTION โชว์จิ้งจอกขาว ขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLET 
พิเศษ : พัก 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 1 คืน

CH282022 ทัวร์จีน สนามบินฉางซาหวงหัว  เมืองฉางซา ร้านเครื่องเงิน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  OPTION โชว์จิ้งจอกขาว  ร้านบัวหิมะ  ร้านหยก  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา  เมืองฉางซา  ช้อปปิ้ง OUTLET  สนามบินฉางซาหวงหัว พัก 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 1 คืน **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน03-0612,999
11-14 / 12-1516,999
17-20 / 24-2711,999
เมษายน
03-0612,999
11-14 / 12-1516,999
17-20 / 24-2711,999
พฤษภาคม08-11 / 31-03 มิ.ย.10,999
22-259,999
พฤษภาคม
08-11 / 31-03 มิ.ย.10,999
22-259,999
กรกฎาคม03-06 / 04-0711,999
กรกฎาคม
03-06 / 04-0711,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – OPTION โชว์จิ้งจอกขาว RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบินฉางซาหวงหัว – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – OPTION โชว์จิ้งจอกขาว
 • โรงแรม
 • RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
 • โรงแรม
 • RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบินฉางซาหวงหัว – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม