fbpx

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เลสโก จอมยุทธทะลุฟ้า (WE) 4วัน 3คืน (ZCSX20) – CH282012

รหัสทัวร์ : CH282012
เดินทาง : Apr - Jun
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ช้อปปิ้ง OUTLETS 
กิน : เมนูสุกี้เห็ด / เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว

CH282012 ทัวร์จีน สนามบินฉางซาหวงหัว  เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย  ร้านหยก  เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  ร้านบัวหิมะ  OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  ร้านใบชาหรือผ้าไหม  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)  ร้านยางพารา  OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เมืองฉางซา  ช้อปปิ้ง OUTLETS  สนามบินฉางซา พิเศษ…เมนูสุกี้เห็ด / เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี + ที่พักระดับ 5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม06-0910,999
13-16 / 20-23 / 27-3012,999
มีนาคม
06-0910,999
13-16 / 20-23 / 27-3012,999
เมษายน03-0614,999
10-1316,999
17-2013,999
เมษายน
03-0614,999
10-1316,999
17-2013,999
พฤษภาคม01-0415,999
08-1112,999
15-18 / 29-01 มิ.ย.11,999
พฤษภาคม
01-0415,999
08-1112,999
15-18 / 29-01 มิ.ย.11,999
มิถุนายน19-22 / 26-2911,999
มิถุนายน
19-22 / 26-2911,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเต๋อ FOUR SEASON GOLDEN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองจางเจียเจี้ย – ร้านหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ร้านยางพารา – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางเต๋อ
 • โรงแรม
 • FOUR SEASON GOLDEN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – ร้านหยก – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
 • โรงแรม
 • DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – ร้านยางพารา – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
 • โรงแรม
 • DAYS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม