fbpx

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลสโก ยอดพยัคฆ์ (8L) 6วัน 3คืน (ZCTU09) – CH282020

รหัสทัวร์ : CH282020
เดินทาง : May - Jun
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง พักดี 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทะเลสาบเตียซีไห่  เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)  โชว์ทิเบต (OPTION) เมืองหวงหลง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเฉิงตู OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ชมวิวสะพานโบราณ (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
พิเศษ : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว / ที่พัก 4 ดาว

CH282020 ทัวร์จีน สนามบินเฉิงตูซวงหลิว  ทะเลสาบเตียซีไห่  เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)  โชว์ทิเบต (OPTION) เมืองหวงหลง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเฉิงตู  ร้านยางพารา  ร้านบัวหิมะ  ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ชมวิวสะพานโบราณ  สนามบินเฉิงตูซวงหลิว (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พัก 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม01-0617,999
05-10 / 06-11 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31 / 27-01 มิ.ย. / 28-02 มิ.ย.14,999
29-03 มิ.ย.15,999
พฤษภาคม
01-0617,999
05-10 / 06-11 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31 / 27-01 มิ.ย. / 28-02 มิ.ย.14,999
29-03 มิ.ย.15,999
มิถุนายน02-07 / 03-08 / 04-09 / 05-10 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 24-29 / 25-30 / 26-01 ก.ค.13,999
09-14 / 16-21 / 23-2812,999
มิถุนายน
02-07 / 03-08 / 04-09 / 05-10 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 24-29 / 25-30 / 26-01 ก.ค.13,999
09-14 / 16-21 / 23-2812,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION) JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน XI QIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ชมวิวสะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
6 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – ทะเลสาบเตียซีไห่ – เมืองจิ่วจ้ายโกว
 • โรงแรม
 • JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION)
 • โรงแรม
 • JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหวงหลง – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน
 • โรงแรม
 • XI QIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ชมวิวสะพานโบราณ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม