fbpx

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน เลสโก ยอดพยัคฆ์ทองคำ (8L) 5วัน 2คืน (ZCTU06) – CH282011

รหัสทัวร์ : CH282011
เดินทาง : Mar - Apr
ระยะเวลา : 5D2N

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเฉิงตู  วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง  ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ)  เมืองง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว  ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน)  องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง  เมืองเฉิงตู ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท)
ช้อป : ถนนโบราณจิ๋งหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่
กิน : อาหารตุ๋นยาจีน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง ที่พัก 4 ดาว

CH282011 ทัวร์จีน สนามบินเฉิงตูซวงหลิว  เมืองเฉิงตู  วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง  ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ)  เมืองง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว  ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน)  องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง  เมืองเฉิงตู  ร้านบัวหิมะ  ถนนโบราณจิ๋งหลี่ ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ  ร้านหยก  ร้านยางพารา  ถนนคนเดินชุนซีลู่  สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ที่พัก 4 ดาว + อาหารตุ๋นยาจีน / อาหารกวางตุ้ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์13-1713,999
กุมภาพันธ์
13-1713,999
มีนาคม31-04 เม.ย.13,999
มีนาคม
31-04 เม.ย.13,999
เมษายน01-05 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-2813,999
02-06 / 03-0714,999
07-11 / 08-12 / 14-18 / 15-19 / 28-02 พ.ค. / 29-03 พ.ค.15,999
09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-1716,999
เมษายน
01-05 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-2813,999
02-06 / 03-0714,999
07-11 / 08-12 / 14-18 / 15-19 / 28-02 พ.ค. / 29-03 พ.ค.15,999
09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-1716,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ) – เมืองง้อไบ๊ GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) – องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง – เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋งหลี่ JINNIU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู่– สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
5 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ) – เมืองง้อไบ๊
 • โรงแรม
 • GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) – องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง – เมืองเฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋งหลี่
 • โรงแรม
 • JINNIU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ – ร้านหยก – ร้านยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู่– สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม